YAYGIN ANKSİYETE (KAYGI) BOZUKLUĞU

ANKSİYETE ( KAYGI) BOZUKLUKLARI

Anksiyete bozukluğuya dakaygı bozukluğukişinin fonksiyonelliğini olumsuz istikamette etkileyen çeşitli endişe, korku yahut anksiyete bozukluklarınaverilen genel kapsamlı bir isimdir. Panik Atak, Agorafobi, Panik Bozukluk, Özgül Fobi, Toplumsal Fobi, Obsesif-Kompulsif Bozukluk, Travma Sonrası Gerilim Bozukluğu ve Yaygın Anksiyete Bozukluğu olarak isimlendirilen rahatsızlıklar Telaş Bozuklukları başlığı altına girmektedir. Anksiyeteaslında herkesin günlük hayatta vakit zaman hissettiği olağan ve yaygın bir histir. Anksiyete lakin kişinin günlük hayatındaki fonksiyonelliğini olumsuz tarafta etkilemeye başladığı takdirde sorun olarak kabul edilir. Anksiyetenin tanısı için aşağıdaki ölçütler kullanılabilir.

  • Kişinin anksiyeteden ötürü meslekve aile ömründe zahmetlerle müsabakası
  • Arkadaş, komşu, tanıdık ve aile üyeleri ile olan bağlantılarda problemlere yol açması
  • Günün büyük bir kısmında kişinin aklını meşgul etmesi
  • Kişinin endişe ve korkularını denetim altında bulundurmakta zahmet çekmesi
  • Bu durumun en az 6 aydır devam etmekte olması

YAYGIN ANKSİYETE (KAYGI) BOZUKLUĞU

Yaygın telaş bozukluğu, neredeyse her şey hakkında çok yahut gerçekçi olmayan kaygılara kapılmak yahut makûs bir şeylerin olacağını hissetmekle karakterize edilir. Bu dertli hisler en az altı aylık bir müddet boyunca, günün büyük bir kısmında meydana gelir. Bayanlarda erkeklere oranla iki kat daha fazla görüldüğü bilinmektedir. Bunun sebebi olarak bayanların gebe kalmak, doğum yapmak ve çocuk yetiştirmekle ilgili korkuları ile ilgili olabileceği düşünülmektedir. Yaygın tasa bozukluğu hem ruhsal hem fizikî semptomları içerir. Ruhsal semptomların ortasında kolay sinirlenebilirlik, konsantre olma zorluğu ve gerçekleşmekte olan olayla orantısız olan tasayı denetim edememe bulunuyor. Daima endişelenme yüksek oranda gerilime yol açar yahut toplumsal , meslekle ilgili yahut öteki alanlarda fonksiyon görmeyi mahzurlar. Fizikî semptomlar ortasında huzursuzluk, kolay yorulma, terleme, yüz kızarması, çarpıntı, uykusuzluk, baş ağrısı, kas gerginliği ve ağrısı bulunmaktadır. Yaygın Anksiyete Bozukluğu DSM-4 teşhis kriterleri aşağıdaki üzeredir:

A) En az 6 ay müddetle, çabucak her gün, birçok olay ya da aktiflik hakkında (işte ya da okulda muvaffakiyet gibi) çok kaygılanma ve kuruntulara kapılma.

B) Kişi, kendini kuruntulara kapılmaktan alıkoyamaz,

C) Dert ve kuruntu, aşağıdaki altı semptomdan üçüne (ya da daha fazlasına) eşlik eder (son altı ay boyunca çabucak her vakit en azından birtakım semptomlar bulunur). Çocuklarda yalnızca bir hususun bulunması kafidir.

1) huzursuzluk, çok heyecan çekme ya da tasalanma

2) kolay yorulma

3) niyetlerini odaklayamama ya da zihnin durmuş üzere olması

4) irritabilite

5) kas gerginliği

6) uyku bozukluğu (uykuya dalma ya da sürdürmekte zahmet çekme ya da huzursuz ve dinlendirmeyen uyku)

D) Anksiyete ya da tasa bir panik atak olacağı, genel bir yerde utanç duyulacağı, hastalık bulaşmış olma, meskenden ya da yakın akrabalarından uzak kalma, kilo alma, birçok fizikî yakınmaların olması ya da önemli bir hastalığının olması ile ilgili değildir ve anksiyete ve keder yalnızca Travma Sonrası Gerilim Bozukluğu sırasında ortaya çıkmamaktadır.

E) Telaş, kuruntu ya da fizikî yakınmalar klinik açıdan besbelli bir gerilime ya da toplumsal, mesleksel alanlarda ya da değerli öteki fonksiyonellik alanlarında bozulmaya neden olur.

F) Bu bozukluk bir unsurun ya da genel tıbbi bir durumun direkt fizyolojik tesirlerine bağlı değildir ve yalnızca bir Duygudurum Bozukluğu, Psikotik bir Bozukluk ya da Yaygın bir Gelişimsel Bozukluk sırasında ortaya çıkmamaktadır.

YAYGIN TELAŞ BOZUKLUĞUNDA TEDAVİ

Yaygın telaş bozukluğu çoğunlukla psikoterapi ile ilaçlı yahut ilaçsız olarak tedavi edilmektedir. En sık yazılan ilaçlar, benzodiazepin olarak bilinen kümeye dahil olan alprazolam ve diazepam üzere ilaçlardır. Makul dozlarda alınan benzodiazepin ekseriyetle alışkanlık yaratmaz.Ancak yüksek dozda alınması durumundabu ilaçlar alışkanlık yapar ve yeni öğrenilmiş bilgilerin hatırlanmasını maniler.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir