Üstün yetenekli çocukların gelişim özellikleri nelerdir ?

ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Üstün yetenekli çocukların belirlenmesi ve sonrasında takibi ile yanlışsız halde yönlendirilmesi kıymet taşımaktadır. Birçok aile çocuğunun üstün yetenekli olduğundan kuşku etmekte, lakin bundan emin olamamaktadır. Her yaş kümesi için de zeka testi uygulama talihi bulunmadığından, üstün yetenekli çocuklara ilişkin belirleyici özellikleri bilmek bu manada ailelerin bakış açısını etkileyecektir.

Üstün yetenekli çocukların gelişim alanlarına nazaran özellikleri şu formda sıralanabilir.

FİZİKÎ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

Fizikî gelişimi yaşıtlarına nazaran daha güzeldir.

Çok enerjiktir.

Hareketlidir.

Bebeklik periyodunda fazla uyumazdı.

Duyu organları hassastır.

Giysilerdeki etiketlerden rahatsız olur ve kestirir.

Gürültüden hoşlanmaz.

İki başka marka meyve suyunu tadından ayırt edebilir.

Kuvvetlidir.

Ağrı ve acıya çok reaksiyon verir.

Erken yürür.

ZİHİNSEL GELİŞİM

Çabuk ve kolay öğrenir.

Yeni ve farklı bilgiler öğrenmeye heveslidir.

Çok soru sorar

Soyut kavramlara ilgi duyar.

Meraklıdır

Öteki çocukların ilgi duymadığı farklı alanlara ilgi duyar(bilim,siyaset vb.)

Hafızası kuvvetlidir.

Pratik zekası gelişmiştir.

Hayal gücü kuvvetlidir.

6 yaşından evvel okuma-yazma öğrenmiştir.

Farklı ve olağandışı fikirleri vardır.

Öğrenmiş olduğu bilgileri gerekli ortamda kullanır, transfer eder.

Süratli düşünür ve konuşur lakin kasları tıpkı süratte olmadığı için yazı yazmayı sevmez.

TOPLUMSAL GELİŞİM

Kendisinden 2-3 yaş büyük çocuklar ve yetişkinler ile oynamayı tercih eder.

Yaşıtları ile oynamayı tercih etmez.

Önder değerliği vardır.

Espri yeteneği gelişmiştir.

Empati yeteneği gelişmiştir.

Arkadaşlık kurmakta zorlanır.

Diğerlerinden buyruk, yönerge almaktan hoşlanmaz.

Yeni ve değişik durumlara ahenk sağlar.

Yaratıcıdır.

LİSAN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

Söz hazinesi geniştir.

Sözleri manasına uygun ve yerinde kullanır.

Konuşmalarında mecaz manadaki sözleri ve tabirleri kullanır.

Konuşmalarında “lütfen-teşekkür ederim vb”nezaket sözcüklerini kullanır.

Akıcı konuşur

Kendini rahat tabir eder.

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Bağımsızlık duygusu gelişmiştir.

Yüksek hedef ve iradelere sahiptir.

Mukadderatçı değildir

Hayatındaki olayları kontrol altına alarak denetim edebileceğine inanır.

Duygusaldır.

Haksızlığa tahammülü yoktur.

Mükemmeliyetçidir.

Özgüveni yüksektir.

Etrafa, hayvanlara vb karşı hassastır.

Ayrıntıcıdır

Eleştireldir

Özeleştiri yapar

Zahmetler karşısında kolay pes etmez

Dış görünüşüne, giyinme, paklığına dikkat eder.

Tekdüze ömrü sevmez.

Hayali arkadaşı vardır.

MÜZİK

Ritm ve melodiye hassastır.

Özgün besteler yapar.

Müzik dinlemekten hoşlanır.

Ritm ve tempoya nazaran dans eder.

Melodi ve müzikleri kolay hatırlar.

Müzik aleti kullanmaya isteklidir ya da kullanır

DRAMA

Jest ve mimiklerini tesirli bir formda kullanır.

Rol yapma ,canlandırma,taklit yetenekleri vardır.

Yepyeni oyunlar müellif ve oynar.

SANAT

Objeleri detaylı olarak hatırlar ve çizer.

Fotoğraflarında derinlik, perspektif özelikleri vardır.

Farklı gereçleri kullanarak fotoğraf yapmaktan hoşlanır.

Fotoğraf, heykel stantlarını kavrar.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir