SAĞLIKLI BİR EVLİLİK VE İLİŞKİ

Çabucak her türlü ilgi çalkantılı süreçlere yaşamaktadır. Evliliğin, problemlerden daha az etkilenebilir bir temele oturması tarafların karşılıklı emeğine bağlıdır. Eşler ortasında yaşanan sorunlar, ilginin buna paralel bir mutsuzluk içerisine girebileceği kaygısını doğurmamalıdır. İstikrarlı bir birliktelik vakte gereksinim duyar. Bununla birlikte çatışma yaratan problemlerin özüne inmeden bunların tabiatıyla hallolacağını düşünmek evlilikte geri dönülemeyecek noktalar yaratabilir. Bu evreye gelmeden vakit içerisinde gerek birliktelik dahilinde gerekse dışarıdan alınan dayanaklar ışığında her türlü imkan ve kaynak değerlendirilmelidir.

Sağlıklı alakanın kurulabilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi için eşler kendilerine düşen vazifelerin farkında olmalıdır. Bu misyonlar yalnızca gündelik yaşantıda oluşturulmuş iş kısmından ibaret değildir. Memnun evliliğin yürütülebilmesi için her hususta faal paylaşım içerisinde bulunmak, his ve niyetleri söz edebilmek eşlerin bağlarını kuvvetlendirmede rol oynayan vazifelerdendir. Bu üzere görevler toplum içerisinde çok somut bir halde tabir edilmiyor olsa da çiftler evlilik süreci içerisinde bu sorumlulukları öğrenmeli ve birbirlerine öğretmelidirler.

Ülkü alaka, problemlerden uzak bir bağlantı olarak görülmese de, meydana gelecek sorunları nasıl aşacaklarını öğrenmiş şuurlu bireylerden oluşur. Bu bireyler tecrübelerinden elde ettikleri çıkarımların ışığında tahlil için atılacak adımları saptayabilmektedir. Gerçek bağlantı kurma maharetlerine sahiptirler. Birlikte çalışma, dayanışma ve anlayış gösterme davranışlarını geliştirmişlerdir.

Gerektiğinde birbirlerine gereksinim duyan bir bütün, gerektiğindeyse birbirlerinden bağımsız bir birey olarak hareket edebilme esnekliğini hissetmeli ve hissettirmelidirler.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir