Rektal prolapsus (makat sarkması) tedavisi

Rektal prolapsus rektum duvarının tam kat yahut yalnızca mukozasının anal kanaldan aşağı ve dışarıya gerçek sarkmasıdır, erken ve ileri yaşlarda görülür. Erken yaş kümesi prolapsusların birçok, 5 yaştan küçük çocuklardır. Kızlar ve erkekler eşit olarak etkilenmiştir. Çıkma derecesine nazaran üç evredir; Evre 1: mukozal prolapsus. Evre 2: rektumun yahut rektosigmoid bileşkenin içiöe geçmesi. Evre 3: gerçek rektal prolapsus.

Rektal prolapsusda altta yatan neden şimdi tam olarak netlik kazanmamıştır. Lakin neden olarak en çok kabızlık suçlanmıştır. Beraberinde anatomik nedenlerde(rektovezikal/ rektovajinal ya da douglas poşu, uzamış sigmoid kolon, zayıf internal sfinkter ve formsuz anüs, pelvik döşeme defekti) olabilir. Bilhassa yenidoğan ve çocuklarda pelvis ve sakrumun dik konumu, rektum ile sakrum ortasındaki bağların yokluğu yahut gevşekliği, eşlik eden nörolojik hastalıklar, geçirilmiş cerrahi teşebbüsler, paraziter hastalıklar, kronik öksürük ve büyüme üzere birçok neden sıralanmaktadır. Rektal prolapsusta dışkı kaçırma prolapsus nedeniyle pudental huduttaki gerilmeye bağlı olarak gelişen nöropatik bir durumdur. Kaçırma daha evvel düşünüldüğü üzere anal sfinkterin prolapsus nedeni ile mekanik gerilmesine bağlı değildir. Yani rektal prolapsusta birçok olay neden mi yoksa sonuç mu olduğu tartışmalara açıktır.

Tedavide basamak basamak ilerlenmelidir. Birinci olarak varsa altta yatan nedenler belirlenmeli ve ortadan kaldırılmalıdır. Parazit varlığı, kabızlık, ishal, beslenme bozukluğu üzere nedenler tedavi edilmeli, çocuğa sistemli bir tuvalet eğitimi kazandırılmalıdır. Beslenmenin düzelmesi ve kilo alımıyla rektal prolapsusun düzeldiği bilinmektedir. Aile dışarı çıkan barsak kısmının redükte edilmesi tarafından aydınlatılmalıdır.

Rektal prolapsus 5 yaş altındaki çocuklarda âlâ seyirli olup, alınabilecek üstteki “Redüksiyon (dışarı sarkan barsak modülünün yerine konması)” ve “Tıbbi Tedavi” sonrası kendi kendine düzelebilmektedir. Rektal prolapsus üstte anlatılan tedbirlerle düzelmiyorsa ve tekrarlıyorsa yapılacak süreç “Enjeksiyon Tedavisi (Skleroterapi)” ve “Cerrahi Tedavi Yöntemler” dir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir