Perianal apse(anüs çveresinde) nedir ve tedavisi

Perianal (anüs çevresinde) abse, çocukluk çağında yaygın olarak karşılaşılan bir hastalıktır. Büyük çocuklarda ise sıklıkla altta yatan immün yetmezlik, kolonopati vb. altta yatan faktörlerle bağlı olma ihtimali yüksektir. Bilhassa 6 ayın altında görülmesi halinde de araştırılması gerekir lakin bu yaş kümesinde altta yatan faktörlerle alaka hayli azdır. İki yaşın altında hastaların çok büyük bir çoğunluğu erkektir.

Lezyon anüs etrafında öncelikle eritemli bir kabarıklık olarak başlayıp daha sonra kızarıklık, şişkinlik ve lezyonun merkezinde yumuşak, beyaz bir bölge oluşur. Erişkin hastalarda perianal abse sıklıkla anüs içindeki salgı bezlerinde oluşan akut bir enfeksiyonu takiben meydana gelirken, çocuklarda anal kriptlerdeki (girintiler) doğumsal anomalilerin, abse ve fistül oluşumuna yol açtığı, bilhassa bir yaşından küçük bebeklerde sıklıkla anal kript iltihabının apse oluşumunu tetiklediği bildirilmiştir. Ayrıyeten anne karnındaki devirde, androjen fazlalığının yahut hamilelik devrinde androjen-östrojen düzeylerindeki dengesizliğin olağandışı ve kalın anal kript oluşumuna yol açtığı ve bunun da perianal abse ve fistül oluşumunu tetiklediği de tez edilmiştir.

Perianal apsesi olan hastalrın yaklaşık %50’sinde altta yatan bir neden vardır. Bir yaşından küçük bebeklerde; imperfore anüs yahut Hirschsprung hastalığına bağlı rektal dilatasyon yahut miyotomi uygulanan hastalar, sitotoksik kemoterapi, ağır kombine immün yetmezlik, siklik nötropeni, hiper Ig-M sendromu, Schwachman-Diamond sendromu, otoimmün nötropeni ve glukojen depo hastalığı, Tip Ib üzere konjenital ve akkiz nötropenik tablolardır. Bir yaşından büyük çocuklarda gözlenen faktörler ise; HIV infeksiyonu, Crohn ve ülseratif kolit üzere inflamatuar barsak hastalıklar, diabetik ketoasidoz, septik granulomatozis ve yüksek doz kortikosteroid ile tedavi edilen juvenil poliartrit, ender olarak enterobius vermikularis enfeksiyonu, cinsel taciz yahut granulomatöz enfeksiyon üzere sebeplerdir.

Klinik olarak perianal abseli hastaların birçoklarında lokal semptomların yanısıra nadiren huzursuzluk ve ateş eşlik eder. Fizik incelemede ise lokal hassasiyet ve kızarıklık dışında bulgu ve eşlik eden patoloji saptanmaz. Kan bedelleri nadiren değişkenlik gösterir.

Perianal apsenin klasik tedavi formülü, apsenin insizyon ve drenajı ile eşlik etmesi mümkün fistül tarafından inceleme ve gerektiğinde fistülotomi yahut fistülektomidir. Lakin kimi müellifler anal sfinkterin zedelenme riskinden dolayı altta yatan fistül açısından ayrıntılı inceleme yapılmasını önermezler. Fakat ters görüş olarak kimi yazarlarda dikkatli ve hassas bir metotla fistülün araştırılması ve gerektiğinde fistülotomi yahut fistülektomi yapılarak tedavi edilmesinin hastalığın tekrarlama riskini önemli olarak azalttığını tez etmektedirler. Bilhassa iki yaşın altındaki olgularda fistül oluşma riskinin daha yüksek olduğu ve ameliyat öncesi periyotta antibiyotik kullanımının bu riski manalı olarak azaltmadığı belirtilmektedir.

Perianal abse cerrahi olarak drene edilirken alınan kültür malzemesinde esas E.Coli, Staf Aureus, Klepsiella çeşitleri ve Bacteriodes Fragilis üzere mikroorganizmalar ürer.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir