Otizm neden olur

OTİZM NEDEN OLUŞUR

Otizmin nedeni şimdi tam olarak tespit edilememiştir. Lakin otizmin anne babaların çocuklarına yaptıkları makus şeylerden ötürü ortaya çıkmadığı kesin olarak söylenebilir.

Otizmin tek bir nedeni yoktur. Pek çok nedeni olduğu artık bilinmektedir.

Otistik bireylerde beyin hücreleri farklı çalışmaktadır. Hücreler ortasında ileti taşıyan kimyasal ileticilerde eksiklik yada fazlalık olduğu düşünülmektedir.

Kimi genetik hastalıklar otizme yol açar. Genetiğin otizmin nedenleri ortasında değerli bir yeri vardır. Kardeş ve ikiz çalışmaları bunu doğrulamaktadır.

Otistik bir çocuğun kardeşinde otizm görülme riski genel popülasyona nazaran 50-100 kat daha fazladır. Tek yumurta ikizlerinde her ikisinin birden otistik olma oranı çift yumurta ikizlerine nazaran daha fazladır. Bütün bunlar genetiğin tesirini bize gösteriyor ama yalnızca genetiğin tek neden olmadığı noktasına da ulaştırıyor.

Yalnızca genetik tesirli olsaydı tek yumurta ikizlerinde her iki bebeğinde her vakit otistik olması gerekirdi. Yapılan çalışmalar bir tek gen değil birden çok genin etkileşimi sonucu hastalık yapan tesir oluştuğunu ortaya koymuştur.

Klinik tablodaki davranışsal çeşitlilik çevresel faktörlerinde tesirli olduğunu düşündürmektedir. Doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası faktörler ile otizm ortasında manalı bir ilgi saptanmamıştır.

Eldeki bulgular genetik olarak otizme yatkınlığı olan çocukların doğum sırasında sorun yaşama riskinin daha fazla olduğunu göstermektedir.

Ayrıyeten, anne karnında geçirilen kızamıkçık virüsünün, pek çok anormalliğin yanında otizme de yol açabildiği bilinir.

Bugün şu kesin olarak bilinmektedir ki, otizm tek bir nedenle olmaz, birden çok etkenin bir ortaya gelmesiyle meydana gelen epeyce karmaşık bir durumdur.

Otizm erkeklerde kızlara oranla 4 kat daha fazla görülür lakin genelde kızlarda daha ağır seyreder.

Otistik bireylerin % 70′inde zeka geriliği görülmektedir. % 30′u olağan ve bu %30′luk dilimin %10′u üstün zekaya sahiptirler.

Zeka seviyesi ve eşlik eden başka hastalıklar otizmin yük derecesi üzerinde belirleyici rol oynar. Eşlik eden hastalıklar ortasında en sık rastlanılanlar dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, duygudurum bozuklukları ve epilepsidir.

Her üç çocuktan biri epileptik manada risk taşımaktadır. 0-5 yaş ortası ve ergenlik devrinde epilepsi nöbetlerinin görülme mümkünlüğü artar.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir