Okul öncesi eğitimin önemi

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN EHEMMİYETİ
Okul öncesi eğitim mühletince çocuklar ilköğretime hazırlanırken, paylaşmayı, dayanışmayı, toplumsallaşmayı ve birlikte çalışmayı öğrenirler. Okul öncesi eğitimin maksadı çocuklarda öğrenmeye ilgi uyandırmak ve çocuğun varolan yeteneklerini görünür kılmaktır.
Bu devir, araştırmacılar için çocuğun yüksek öğrenme potansiyeline sahip olduğu bir devir olarak görülmektedir. Uygun fizikî ve toplumsal etraf şartlarında ve sağlıklı etkileşim ortamında yetişen çocuklar, daha süratli ve başarılı bir gelişim gösterirler.
Eğitimin birinci basamağını oluşturan okul öncesi eğitim gömleğin birinci düğmesidir ve bunun hakikat iliklenmesi gerekir.
Çocuğun doğduğu günden temel eğitime başladığı güne kadar geçen yılları kapsayan ve çocukların daha sonraki hayatlarında kıymetli rol oynayan; bedensel, psikomotor, sosyal-duygusal, zihin ve lisan gelişimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı, kişiliğin formlandığı ve çocuğun devamlı olarak değiştiği bir süreçtir. Bu nedenle, çocuğun küçük yaşlarda sağlıklı bir ortamda gelişimini sürdürmesi kıymet kazanmaktadır.
Sağlıklı ve istenilen davranışlara sahip çocuklar yetiştirmek, onların gelişim özelliklerini ve bu özellikler doğrultusunda ihtiyaçlarının neler olduğunu bilmeye bağlıdır. Erken çocukluk devrindeki gelişmelerle, okul öncesi eğitim artık anne babanın yalnız başına başarabileceği bir mevzu olmaktan çıkmış durumdadır.
Eğitim, öğrenci-öğretmen-veli üçgeninden oluşan platformdur. Bu birliktelik ne kadar şuurlu ve sağlıklı olursa, çocuklarımızda o oranda sağlam bir kişilik kazanırlar.
Eğitimin sağlam temeller üzerine kurulmasında ve insanların ileri yaşlardaki başarılarında okul öncesi eğitimin rolü bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ana kucağındaki ağır ilgiden sonra, anaokulu ortamı çocuk için dünyaya açılan yepisyeni bir penceredir. Olumlu yada olumsuz manada verilen her şey, onları yetişkinlik yıllarında da direkt etkilemektedir.
3 yaşına kadar bir çocuğun beyni bir yetişkinden 2,5 kat fazla çalışır… Yapılan tüm milletlerarası araştırmalar ve uygulanan testler göstermektedir ki 0-6 yaş kümesinde, gelişim seviyesinde okul öncesi eğitimi almış çocukların, akademik programlarda eğitim almış olanlara nazaran 1. sınıf muvaffakiyet seviyeleri daha yüksektir ve okuma yazmaya daha süratli geçmektedirler.12 yaşında IQ kıymetleri 5 puan daha yüksektir, 15 yaşında yetenek imtihanlarında % 90 -100 ortası muvaffakiyet sağlarlar. % 65'i liseyi, % 45'i üniversiteyi meselesiz kazanır ve bitirir. Yetişkin olduklarında dış dünyayla kolay ve sağlıklı irtibat kuran, toplumsal beşerler olurlar.
Okul öncesi eğitim kurumları; toplumun temel yapısını oluşturan
* Hürmet,sevgi,
* Paylaşma, iş kısmı,
* Sorumluluk
* Toplumsal etraf oluşturma açısından çocuğu geleceğe hazırlayan en inançlı ortamdır.
Bilindiği üzere, 3 ile 6 yaş ortası çocukta pek çok gelişimsel değişmenin yaşandığı yıllardır. Olağan gelişim gösteren bir çocuk, 6 yaş civarında pek çok motor hünerleri kazanmış, çeşitli fizikî maharetlerini kullanmaya başlamıştır.
Bilişsel gelişim açısından ise, fizikî ve toplumsal etrafı ile ilgili ağır bir bilgi birikimi oluşturmaya ve etrafında gelişen olayları anlamaya başlamıştır.
Buna rağmen, okul öncesi yılları çocuğun soyut düşünme yetisinin şimdi tam şekillenmediği ve bu nedenle yapılan tüm aktifliklerin somut bir biçimde çocuğun yaparak ve deneyerek öğrenmeyi gerçekleştirdiği yıllardır. düşünüldüğünde, okul öncesi yılları çocuğun arkadaşları ve öğretmeni ile birebir olarak kuracağı bağlantıya dayalı konuşma ve dinleme hünerlerini geliştirici aktifliklerin ağır bastığı yıllar olmalıdır.
Okul öncesi eğitim neden gereklidir?
* Çocukta zeka gelişiminin %70 lik kısmı 7 yaşına kadar tamamlanır ve öğrenme hüneri bu yaşta gelişir.
* Çocuğun küme içine katılması, sağlıklı alakalar kurması, kültürel bedellerine sahip çıkması, toplumsallaşması üzere olgular bu yaşta gelişir.
* Bu periyottaki sapma ve aksilikler çocuğun bütün ömrünü olumsuz tarafta tesirler.
* Farklı kültür ortamlarından ve ailelerden gelen çocuklar ortak bir yetişme ortamına okul öncesi eğitim kurumlarında ulaşır. Çocuk kendine itimat hissini bu kurumlarda kazanmaya başlar.
* Lisanını hakikat, yanlışsız ve hoş konuşma özelliğini bu yaşta öğrenir. Toplumu, çevreyi, kozmosu ve insan davranışlarını tanımaya başlar.
* Objeleri, eşya ve varlıkları, temel bir grup maharetleri, davranışları, olumlulukları ve aksilikleri öğrenmeye başlama yaşı 4-6 yaşları ortasındadır.
* Aile içi dayanağın tek başına yetmediği, çocuğun kendi yaşıtlarıyla birlikte olabileceği, bedensel ve zihinsel gelişmelerini sağlıklı biçimde sürdürebilecekleri bir ortam olduğu için okul öncesi eğitim zarurî ve gereklidir.
Türkiye genelinde ortalama okul öncesi okullaşma oranı %15 tir. Bu son derece çarpıcı bir orandır. Öteki Ülkelerle karşılaştırıldığı vakit durum daha net olarak anlaşılmaktadır. Avrupadaki bir çok ülkede bu oran %100'dür.
Okulöncesi eğitiminin desteklenmesi için sonuç olarak şunları söyleyebiliriz: Aile ve eğitimci işbirliği ile gerçekleşen okulöncesi eğitim; çocuğun daha yaratıcı, ileriyi görebilen, yeni eserler yaratabilen ve etrafını kendi emelleri için yönlendirebilen özerk bir birey olarak yetişmesine katkı sağlayacaktır…

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir