MUTLU EVLİLİKTE Kİ ALTIN KURALLAR

Mutsuz evliliklere sıkça rastlasak da keyifli evliliklerle ilgili çok fazla konuşmayız. Mutsuz çiftlerin mutsuzluklarının nedenleri üzerine epey konuşur ve düşünürüz; lakin keyifli çiftlerin memnunluklarını nasıl sürdürdükleri, memnun olmayı ve keyifli etmeyi nasıl başardıkları konusuna daha az odaklanırız.

Gottman, evli çiftler üzerinde yaptığı ayrıntılı araştırmalar sonucunda keyifli evliliklerin 9 ortak özelliğini ortaya çıkarmıştır:

1-Keyifli çiftlerde eşler geldikleri aileden sağlıklı bir uzaklaşma gerçekleştirirler. Yani, kendi anne, babaları ve kardeşleriyle bağlarını koparmadan onlardan ayrılmayı başarırlar. Bu biçimde, eşleriyle birlikte yeni bir ünite oluştururlar ve artık anne babalarının dışında yeni bir çekirdek ailenin üyesi olduklarını kabul ederler.

2-Memnun çiftler ‘biz’ olmayı öğrendikleri üzere, ‘ben’ i de muhafazayı becerirler. Eşleriyle birçok mevzuda birlikte davranmak, birlikte karar vermek ve birlikte düşünmek durumunda kalsalar da, gerektiğinde eşlerinden farklı düşünüp farklı davranabilirler. Eşler bazen zevk aldıkları bir faaliyet nedeniyle birbirlerinden başka vakit geçirmeyi başarabilirler.

3-Cinsellik konusunda nicelik ve nitelik bakımından ahenk sağlamayı becerirler. Eşler birbirlerine beklentilerini açıkça tabir ederler. Bu beklentileri karşılamaya da isteklidirler.

4-Ebeveynlik konusunda eşler ortasında uzlaşma sağlanmıştır. Çocuklarına nasıl davranacakları, hangi mevzularda nasıl tutum takınmaları gerektiği konusunda fikir birliğine varmışlardır.

5-Keyifli çiftler hayatın zorluklarına birlikte göğüs gererler. Güç günlerde birbirlerine takviye olmayı başarırlar.

6-Keyifli evliliklerde de tartışmalar olur. Lakin bu çiftlerde eşler ferdi farklılıklarını kabul ederler. Tartışma sırasında öfkelerini denetim etmeyi becerirler. Tartışma yıkıcı değil, tam bilakis yapan olur. Bundan sonra tartışılan mevzuyla ilgili ne yapılacağıyla yahut yapılamayacağıyla ilgili bir sonuca varılır. Böylece, her tartışmadan sonra eşler birbirlerini daha yeterli tanıdıklarını ve bağlarını daha düzgüne götürdüklerini hissederler.

7-Gülmenin bağda değerli bir öge olduğu düşünülmektedir. Birlikte gülen çiftlerin daha keyifli oldukları görülmüştür.

8-Eşlerden birinin bir külfeti yahut sorunu olduğunda, oburu ona dayanak olur. Eşler birbirini nasıl rahatlatacağını bilir ve bunu başarır.

9-Memnun çiftler ilgilerinin başında birbirleriyle ilgili yarattıkları romantik hayalleri hayatta tutmayı becerirler. Eşlerinin nasıl biri olduğuna dair idealize ettikleri imaj hala, aşağı üst, birebirdir. Birinci günlerde eşleriyle ilgili düşündüklerini bir yerlerde hala yaşatırlar.

Gottman’ın araştırmasını çift terapistlerinin klinik tecrübeleri de desteklemektedir. Bu 9 unsurun yanında her çift için farklı olan öncelikler ve memnunluk kaynakları da vardır. Lakin her şeyden evvel, çiftlerin bağları için göstermek istedikleri gayret alakayı belirleyici faktör olmaktadır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir