Karın ağrısı ve tedavisi

Karın ağrısı, çocuklarda sık karşılaşılan bir yakınmadır. Çocukluk periyodundaki karın ağrıları sindirim sistemi kaynaklı olabileceği üzere, başka sistemlere bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Karın ağrıları, ağrının lokalizasyonu, eşlik eden bulgular ve altta yatan nedenler açısından yeterli incelenmelidir. Çocuklardan ağrının lokalizasyonu ve niteliği hakkında bilgi almak hayli zordur. Bu nedenle gerçek tanıya gidebilmek için klinik ve laboratuvar ipuçlarını uygun halde kıymetlendirmek, tedavinin medikal ya da cerrahi olarak yönlendirilmesi ve gereksiz tetkiklerin önüne geçilmesi açısından büyük ehemmiyet taşır. Karın ağrılarının birçoklarında altta yatan nedenler yeterli klinik seyirli olmasına karşın, öncelikli olarak akut batın tablosunun dışlanması yaşamsal ehemmiyet arz eder.

Yineleyen karın ağrıları, organik bir patoloji saptanmazsa, işlevsel karın ağrısı olarak değerlendirilmelidir. İşlevsel karın ağrılarının, çocukluk çağında % 55-96 ortasında görüldüğü bildirilmiştir. İşlevsel karın ağrıları uygun huylu bir sorun olmasına karşın, çocuklar ve aileler tasa içindedirler.

Akut (ani başlayan) karın ağrısı ile başvuran çocukların büyük kısmında cerrahi tedaviye gerek yoktur. Çocukluk periyodu akut karın ağrılarında % 4-7 oranında cerrahi gerektiren bir durum kelam hususudur. Akut karın ağrısı olan çocuklarda en sık rastlanan cerrahi durum akut apandisittir ve acil ameliyat gerektirir.

Acil ve genel pediatri polikliniklerine yapılan müracaatlar bir arada değerlendirildiğinde üst teneffüs yolu enfeksiyonu % 38, işlevsel karın ağrısı % 32,7, akut gastroenterit % 12,5 ve idrar yolu infeksiyonu % 8,9 oranında saptanmıştır. Akut apendisit ise %4-7 saptanmıştır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir