Kabızlık (konstipasyon) tanı ve tedavisi

Konstipasyon (kabızlık) çocuk tabiplerinin ve çocuk cerrahlarının epey sık karşılaştığı meselelerden biridir. Kabızlık olağan dışkılama olayının yapılamayışı yahut yetersiz oluşu sonucu sert ve seyrek dışkılama durumudur. Başka bir tanımlama haftada 3 kereden az dışkılama, kitlenin sert olması, dışkılamanın ağrılı olması ve isteğe bağlı dışkı tutmadır. Tarifi yapılırken dışkılama sayısından çok, dışkı kıvamı ve dışkının su içerik yüzdesi kıymetlidir. Kabızlık ya kısa vadeli ve süreksiz, ya da kronik olur. Bir aydan uzun süren kabızlık kronik kabızlık olarak kıymetlendirilir. Kronik kabızlık, aileler için, önemli bir hastalığın semptomu olabileceği telaşını yaratabilir.

Konstipasyon organik yahut işlevsel nedenlidir. Çocukların çok küçük bir kısmında kabızlık organik nedenlere bağlıdır. Yenidoğan periyodu sonrasında kabızlığın en sık nedeni (%90-95) işlevsel kabızlıktır. İşlevsel kabızlık “idiopatik (nedeni bilinmeyen) konstipasyon”, “fekal retansiyon” ve “fekal withholding” (dışkı tutma) olarak da isimlendirilir. Birçok kere kabızlık güzel tedavi edilmezse yahut yanlış tedavi edilirse kronik kabızlığın nedeni olabilir. Kabızlığı olan çocukların yaklaşık %96’sında neden işlevsel kabızlık olarak saptanmıştır. Organik nedenli konstipasyonda tedavi birden fazla kere cerrahi iken, işlevsel konstipasyonlu çocukta medikal tedavi birden fazla defa kafidir. İşlevsel konstipasyonlu olgunun tedavisinde genel yaklaşım birinci olarak fekal birikimlerin olup olmadığını saptamaktır. Fekalom varsa dışkı boşaltımı tedavisi verilebileceği üzere ilaçla başalmasının mümkün olmadığı durumlarda muayenehane yahut ameliyathane kurallarında rektal tuşe ile fekalomların boşaltılması gerekebilir. Daha sonra fekalom oluşmasını engellemek ve sistemli defekasyonu sağlamak için idame tedaviyi başlatmak, aile eğitimini sağlamak ve yakın izlem ile tedaviyi sistemli bir biçimde sürdürmek gerekir. Kabızlık tedavisi uzun periyodiktir. Çoklukla 6-24 ay mühletle hastaların takip ve tedavisi önerilir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir