Ergenlikte erkek çocuk psikolojisi, nasıl bir yaklaşım izlenmelidir ?

Ergenlik devri, hayatın muhakkak kritik dönemlerindendir. Bu periyotta, fizikî değişiklikler, bir epey kıymetli boyuttadır. Bu devirde yaşanan bedensel değişiklikler, gencin yaşı, kavrama ve farkındalık seviyesi yüksek olması nedeniyle iz bırakan değişikliklerdir. Bu değişikliklerin ruhsal taraftan etkilemesi de yüksektir. Fizikî değişikliklerden olan hormon değişiklikleri, direkt ya da dolaylı olarak gencin psikolojisini de etkilemektedir.

Genel manada genç kız ve genç erkeklerde bedensel değişiklikler, bu değişiklikleri kabullenememe, arkadaşlarıyla karşılaştırma, bedenine ihtimam gösterme, ya da ihtimam göstermek istememe üzere durumlara sıkça rastlarız. Burada ruhsal duruma yansıyanlar ; gençlerde asabiyet, bilhassa anne-babalara, öğretmenlere karşı hal ve davranışlarda negatiflik öne çıkan özelliklerdir. Bu davranışlar karşısında yetişkinler de güç anlar yaşamaktadırlar.

Olumsuz davranışlar karşısında yetişkinler, genç erkeklerden daha fazla etkilenmektedirler. Ses tonu kullanımı, gücün ve şiddetin etkin olarak gösterilmesi, eşyalara, kendine ve etrafa ziyan verebilme durumlarının yaşanması, bağlantısı neredeyse koparma noktasına getirmektedir. Süreçten, gençler ve aileleri olumsuz etkilenmektedir.
Aileler daha çok erkek ergenlerde yaşanan asabi, hudutlu durumlar karşısında nasıl bir tavır sergilemelidir?

Aileler, yeterli, huzurlu bir aile ortamı sağlamalıdır. Kararlar birlikte alınmalıdır. Genç ne çok müdafaacı ne de çok baskılayıcı tavırla karşı karşıya kalmalıdır. Lakin, sonlar düzgün belirlenmelidir.

Erkek ergenlerde içe kapanma durumu sıkça yaşanır. His ve kanılar kendine saklanır. Bilhassa aile bireyleri bu hususlardan hayli uzak tutulur. İçte yaşanan gerginlikler gencin odasında yaşanır, taşkınlıklar ise oda dışındadır, çoklukla…
Aileler, gerektiğinde uzmanlardan yardım almalı, ortalarındaki alakayı bozmamalı ve bağlantılarını sağlamlaştırılmalıdırlar.

Aileler, konut ortamının erkek ergen tarafından tercih edilebilecek özellikler taşımasına dikkat etmeli, spor için gerekli takviye verilmeli ve uygun arkadaş etrafı oluşturmaya yardımcı olunmalıdır. Arkadaşların olumsuz istikametleri ortaya konmamalıdır. Anne-baba empati yaparak, sabırlı olmaya çalışmalıdır. Gencin yanlış yapabilmesine hak tanınmalı, onların deneyerek öğrenmelerine mani olunmamalıdır. İstikrar düzgün oturtulmalı, büyük olabilecek yanlışlar için uzlaşma sağlanmalıdır.

Ailede gence kıymet verildiği, gencin kendisinin kıymetli olduğu hissettirilmelidir. Bununla birlikte ailede HER BİREYİN özel ve değerli olduğu hissettirilmelidir.
Ailede ilgiler, küçük yaşlardan itibaren sıcak, anne-baba tavırlarının istikrarlı olacak formda sağlandığı, dengeli, ilgili, dayanak, yardımsever usulde olmalı ve devam ettirilmelidir.Gençten beklentiler çok olmamalıdır.
Aile ortamında, bayan ve erkeğe verilen paha demokratik olmalı, erkeğe artı bir paha, çok özel bir konumlama yaratılmamalıdır. Bu bahiste, anne ve baba ilgileri ile model olmalıdır.
Çay, kahve, kola tüketimi azaltılarak, ıhlamur, su, ayran üzere içecekler tercih edilmesi istikametinde fikir birliğine varılmalıdır. Hiç değilse konutta yavaş yavaş bu tıp içecekler öne çıkarılabilir.
Bilgisayar oyunları, internet kullanımı yeniden fikir birliği ile gece uykusundan uzunca vakit evvel terkedilmiş olmalıdır.
Akşam saatlerinde ılık bir duş alınarak rahatlama sağlanmalı, rahatlatıcı, hafif bir müzik sesiyle uykuya geçilebilmelidir.
Gencin taşkın, sonlu olduğu vakit yetişkinler diyaloğa girmemeli; rahat bırakmalı, daha sonra mevzu İHTİMAM göstererek ele alınmalıdır.

ÖZNUR SİMAV
PEDAGOG-AİLE VE İRTİBAT DANIŞMANI

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir