DEPRESYON NEDİR?ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Depresyon sözcüğü sıklıkla, gündelik ömürde çeşitli nedenlerle ve duruma bağlı olarak ortaya çıkan süreksiz ıstırap, üzüntü, karamsarlık ve isteksizlik üzere olumsuz ruh hallerini söz etmek için kullanılabiliyor. Lakin depresyon teknik bir kavram olarak, makul bir süreklilik içinde bedensel, zihinsel, duygusal ve davranışsal boyutlarda tecrübelenen klinik bir tabloyu söz eder. Hüzün, tasa, karamsarlık, isteksizlik, mutsuzluk üzere birtakım depresyon belirtileri, birçok defa, omurdaki kayıplar nedeniyle yaşanabilen süreksiz, olağan hislerdir. Dünya genelinde 350 milyon, Türkiye’de de yaklaşık 2,5 milyon insanın depresyonla çaba ettiği ve toplumdaki bireylerin %10-20’sinin, hayatlarının belli bir periyodunda klinik depresyonla karşılaştıkları ve bayanların depresyon yaşama riskinin erkeklere nazaran iki kat daha fazla olduğu kestirim ediliyor. Dünya Sıhhat Örgütü, depresyonun, 2030’larda insan sıhhatini etkileyen en değerli hastalık olacağını öngörüyor.
Depresyon, özellikleri itibariyle bireyden bireye farklılıklar gösterir. En değerli farklılıklar ise belirti sürecinde gerçekleşmektedir. Depresyon durumu, şahısta birçok olumsuz hisleri beraberinde getirir. Bu rahatsızlık, uzun süren, çökkün, zahmetli ve de gerilimli geçen ruh halini beraberinde geldiği şahsa empoze etmektedir. Kişinin, depresyon sırasında hayata bakış açısı değişmektedir. Depresyon süreci, kişinin gelecekten bir beklentisinin olmadığı, hiçbir durum yahut şeyden memnunluk duymadığı ya da hayattan ümidi kestiği bir süreçtir. Kişi, kendini çok makus bir hastalığa yakalanmış olarak hisseder ve bu hastalığın asla düzelmeyeceğini düşünür. Ve bunun yanı sıra kişi artık hayatının eskisi üzere olamayacağını da düşünmektedir. Bu tıp düşünme biçimleri, daha çok ağır seyreden depresyon çeşitlerinde görülmektedir.

Depresyon, hiç bir şey olmadan kendi kendine ortaya çıkabilir ya da bir sorun depresyonun meydana gelmesine direkt olarak tesir yapıyor olabilir. Yani depresyonun ortaya çıkması için rastgele bir sorun olmasına gerek olamayabilir.

Depresyona uğramış şahısta, belirli başlı birtakım durumlar gözlenir. Bu durumlar, kendini sorgulama, yaptığı şeylerden pişmanlık duyma, keşkeleri ortaya çıkarma, olumsuz istikamette seyreden şeylerden kendini suçlama üzere durumlardır. Tıpkı vakitte bunların dışında depresyona yakalanmış kişi, daima olmak uyumak isteyebilir. Hiç bir şey yapmak istemez. Yemek yeme alışkanlığı da bu rahatsızlıkta değişim gösterebilir. Kişi, ya çok fazla ya da çok az yemek yer.

Depresyon Çeşitleri

Depresyonun kendi içerisine birçok çeşidi bulunmaktadır.

*Majör Depresyon: Bu cins depresyonlar ağır depresyonları söz eder.

*Minor Depresyon: Hafif geçen depresyonları söz eder.

*Kronik Depresyon: Bu cins durumlarda depresyon hafif lakin uzun periyodiktir.

*Klinik Depresyon: Hastanede yatılı olarak tedavi edilen ağır depresyonlardır.

*Manik Depresyon: İki uçlu depresyonlardır.

*Mevsimsel Depresyon: Mevsimlere nazaran meydana gelen ve mevsim değişince resen sona eren depresyonlardır.

*Psikotik Depresyon: Bu cins rahatsızlıklar, daha çok şizofreni ile karıştırılır. Antipsikotiklerle tedavi süreci gerçekleşir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir