Çocuklarda kabızlık ile işeme bozuklukları arasındaki ilişki

Kabızlık nedir?

Kabızlık çocuklarda çok sık rastlanan yakınmalardan olmakla birlikte ailelerin gözünden kaçan bir durumdur. Genelde karın ağrısı, iştahsızlık, gelişme geriliği, gaita yapmada zorlanma, ağrılı defakasyon (gaita yapma), sert gaita yapma, popoda ağrı yahut kanama şikayetleriyle tabibe müracaat sıktır.

Kabızlık en sık hangi devirde görülür?

Genelde bebeklerde anne sütünden ek besine geçişte, 2-4 yaş ortasında ise tuvalet eğitiminden sonra sık olmakla birlikte her yaşta görülebilinen kronik (uzun müddet devam eden) bir süreçtir.

Kabızlık ve işeme bozukluğu birlikte görülürmü?

İşeme bozuklukları ve kronik işlevsel kabızlık ortasında yakın fizyolojik bir alaka vardır. Kronik işlevsel kabızlık ile çocuk cerrahlarına başvuran hastalarda tabloya işeme bozukluklarının da eşlik ediyor olması çok sık görülen bir durumdur. Kronik işlevsel kabızlıkta içi gayta ile dolu, genişlemiş rektumun (kalın bağırsak) mesaneye (idrar torbası) bası yaparak hem dolma hem de boşalma işlevlerini bozduğu ve bunun da üriner inkontinans (idrar kaçırma), idrar yolu enfeksiyonları üzere tablolara yol açmaktadır.

Kabızlık ve işeme bozukluğu beraberliğinde nasıl bir klinik işe karşılaşırsınız?

Kronik işlevsel kabızlık ve işeme bozuklukları birbirlerinin etiyolojisine (neden-sebep) kıymetli yer tutan iki hastalıktır ve şayet bir hastada ikisi birden varsa hasta daha karmaşık ve uzun bir tedavi sürecine ihtiyaç duyar. İşeme bozukluğu olan hastalarında müracaat yakınmaları gündüz idrar kaçırma, ani sıkışma hissi, küçük ölçülerde sık sık işeme, yatak ıslatma ve idrar yolu infeksiyonudur. İşeme bozukluğu olan çocukların %90’ında tıpkı vakitte Kronik işlevsel kabızlık eşlik eder.

Kabızlık Tanısı nasıl konur?

Kronik işlevsel kabızlık tanısı için; şikayet başlangıcı, fizik muayene, direkt grafi kafidir.

Kabızlık tedavi edilirse işeme bozukluklarıda düzelirmi?

Kronik işlevsel kabızlık tedavisinin işeme bozukluklarının düzeltilmesi üzerindeki aktifliğini gösteren çalışmalar literatürde vardır. Örnek olarak; kronik kabızlığı ve enkoprezisi (gaita kaçırması) bulunan hastalarını 12 aylık kabızlık tedavisi sonrası yine kıymetlendirmiş ve kronik kabızlık tedavisinde muvaffakiyet sağladığı hastaların % 89’unda gündüz, % 63’ünde gece işeme bozukluğunun düzeldiğini belirtilmiştir.

Kabızlık ve işeme bozukluğu olan çocuğumu nasıl ve kimler tedavi edebilir? Gastrointestinal (mide-bağırsak) ve üriner (boşaltım) sistemin fizyopatolojisi konusunda uzman olan doktorlar tarafından tedavi verilmesi daha uygundur. Çocuk cerrahları bu mevzuda uygun eğitim alan doktor gruplarındandır.

Kabızlık ve işeme bozukluğu olan çocuğuma tabip ilaç tedavisi verdi. Bu tedavi kâfi olurmu? Verilen ilaç tedavisi şikayetleri süreksiz olarak düzeltebilir. Varolan sorunlar yanlış öğrenilen bir davranış bozukluğu, beslenme sorunu sonucunda ortaya çıkan ve kronik (süregelen) bir süreç olduğundan tedavi ve takip mühleti 3 ay-1 yıl ortasında değişmektedir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir