Çocuk – aile ve iletişim danışmanlık merkezlerinin amaçları ve ne zaman başvurulmalı

ÇOCUK- AİLE VE İRTİBAT DANIŞMANLIK MERKEZLERİNİN MAKSATLARI VE NE VAKİT BAŞVURULMALI

NEDEN DANIŞMALISINIZ ? EMELLERİMİZ…

Günlük ömür uğraşları içinde sağlıklı bağlantısı başarabilme ve yürütebilme yolları hakkında bilgilendirmek.

Anne-baba modellerinin çocuğun cinsel kimlik kazanmalarındaki rolleri ve gelecekte sorun yaşamamak için yapılabilecekler konusunda bilgilendirmek.

Anne-baba ilgilerinin çocuğun ruh sıhhati üzerindeki tesirleri, yaşananlar konusunda teklifler sunmak.

Aile birlikteliğinin ehemmiyeti ve anne-babanın bu konudaki gayretleri neler olabilir? Görüşerek, artıları ve eksileri pahalandırmak.

Ayrılmış anne-babalara çocuklarının eğitimi ve ruh sıhhatlerini müdafaa tarafında rehberlik yapmak.

Olumsuz davranışların, yaşlar ve aksilikler ilerlemeden görüşme yolu ile giderilebilmesi çalışmaları yapmak.

Olumsuz davranışların nedenlerini ve tahlil yollarını detaylandırabilmek.

Çocukları erken çocukluk eğitim kurumlarına (kreş,yuva, anaokulu, anasınıfı) giden lakin yeteri kadar vakit ayıramayan anne- babalara teklifler sunmak.

Küçük yaş kümelerinde servisle okula bırakılan, yeteri kadar öğretmeni ile irtibat kuramayanlar ya da bilgi almak isteyenlere uzman görüşü sunmak.Çalışan ya da çalışmayan anne olup, çocukları ve aile irtibatları konusunda sohbet ortamında bilgi almak isteyenlere hizmet sunmak.

Kendini söz etmekte zorlananlara, kendisinde eksik olarak gördüğü tarafları olanlara rehberlik yapmak ve ortam sağlamak.

Komşunun komşuyu tanımadığı büyük kent ortamında hislerini, hayat tecrübelerini, zahmetlerini anlatıp, paylaşarak anlatmak isteyenlere ortam sunmak.

Psikiyatrik rahatsızlık durumuna gelmeden fikir alış-verişinde bulunmak ve dayanak almak isteyenlere ortam sağlamak.

Çocuklarda yaşanabilecek duygusal sorunlara neden olabilen faktörlerin araştırılması ve ebeveynlerle paylaşılarak tahlil yollarının önerilmesi çalışmaları yapmak.

Anne- baba bağlantılarının çocuğun ruh sıhhati üzerindeki tesirleri ve çocuk için yapılabilecekler hususlarında rehberlik yapmak.

Çocuklarda özgüven gelişimi için yapılabilecekler konusunda aileleri ve öğretmenleri aydınlatmak.

Özbakım marifetlerinin geliştirilebilmesi için anne-babaların yapabilecekleri bahislerinde bilgilendirmek.

Aile bütünlüğünün kıymeti bu bahiste anne ve babaya düşen misyonları görüşmek (her aileye özel tahlil yollarının görüşülmesi)

Boşanmış anne-babalara çocuklarının eğitim ve ruh sıhhatlerini muhafazaları tarafında rehberlik çalışmaları yapmak.

Olumsuz davranışların geç kalmadan, çocuğun yaşı ve aksilikler ilerlemeden görüşme yoluyla giderilebilme çalışmalarını yapmak.

Olumsuz davranışlar meydana gelmeden ya da birinci anlaşıldıklarında
aile, aile-okul ortamının düzenlenebilmesi için yapılabilecek çalışmaları görüşmek.

Çocuklarda yaşanabilecek, duygusal sorunların nedenlerine inmek, bu sorunlara neden olabilecek faktörlerin görüşülmesi, yapılabilecekler hakkında her çocuğa ve aileye özel tahlil yollarını görüşmek.

Her değişik duygusal sorunun kendine özel nedenleri vardır. Bu nedenlerin gereğine nazaran anne-baba-çocuk-çocuğa bakan kişi ile tek tek görüşmek.

Duygusal sorunlar neler olabilir?
Kıskançlık
Hırçınlık
Şiddet eğilimi
Çalma davranışı
Saldırganlık
Öfke
İnatçılık
Anne-babadan ayrılmak istemeyen çocuklar(bağımlılık)
Okul korkusu,okula gitmek istememe
Uyku problemleri
Yemek yeme sıkıntıları

Çocuk beslenmesinde yanlışsız olanlar, yapılan yanlışların düzeltilmesi hususlarında bilgilendirmek.

Çocukların temel gereksinimlerinden olan uyku saatlerinin düzenlenmesi ve yapılması gerekenler hakkında bilgilendirmek.

Anne-babaların çocuklarındaki bağımsızlık hislerinin güçlenmesine yardımcı olma çalışmaları konusunda bilgilendirmek.

Disiplin problemleri—ödül ve cezanın kullanım özellikleri ve en uygun sonucu alabilme çalışmaları hakkında bilgilendirmek.
Ahenk problemleri
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
Öğrenme sorunları, şahsî gelişim hakkında bilgi ve marifet kazandırmak.

0-18 yaş periyodu eğitim ve gelişim meseleleri hakkında bilgi ve maharet kazandırmak, rehberlik yapmak.

Okul-öğretmen- çocuk- genç alakalarının düzenleme çalışmalarını yapmak.
Arkadaşlarla bağlantılar ve bağlarda yaşanan sıkıntıları gözden geçirip çözme yolunda görüşmeler yapmak.

Çekirdek aile ya da geniş ailede bireyler ortası bağlantıda dikkat edilecek konular hakkında rehberlik yapmak.

Hayatı kolaylaştırmada, irtibatın olumlu kurulmasının tesirlerini hakkında bilgilendirmek.

Çocuğun günlük ömrünün planlanmasının değeri hakkında bilgi vermek ve çocuğa özel planlama çalışmaları yapmak.

Çocuklar için seçilecek tv programları, kitap seçimleri, müziğin çocuk üzerindeki tesirleri ve eğitimsel gaye için kullanılması çalışmaları yapmak.

Bilgisayardan en düzgün halde yararlanma, bilgisayar ve internet kullanımının planlaması çalışmalarını yapmak.

Çocuklarla, gençlerle tv programlarının, kitapların, internetin olumsuz tesirlerinden korunma çalışmaları için bağlantının değeri ve karşılıklı fikir alış-verişinin yapılmasının ehemmiyeti üzerinde görüşmeler yapmak, hususlarla ilgili çıkarımlar yapılmasının gerekliliği konusunda görüşmeler yapmak.

Çocuklarda etrafa ve toplum kurallarına ahenk kurallarının paylaşılması, lakin, tehlikeleri ve aksilikleri ölçüp tartabilme konusunda görüşmeler ve gereğinde HAYIR diyebilme yollarının öğretilmesi ve bu özgüvenin verilmesi çalışmaları yapmak.

Bazen, birbirimizi çok güzel tanıdığımızı zannederiz; fakat ortak bir noktada buluşamayız. Dışarıdan bir uzman gözüyle bakıldığında daha düzgün tanıma imkanımız olur ve bağlarımıza diğer bir boyuttan bakmaya başlarız. Sohbet ortamında kendini tanıma çalışmaları yapmak.

0-5 yaş çocuğun kişiliğinin oturduğu bir periyot olduğu için çok kıymetlidir. Bu devirde kıymetlendirilmesi gereken, üzerinde ehemmiyetle durulması gereken kritik devirler vardır. Bu, çocuğun geleceğini etkileyecek olan kritik periyotlarda anne-baba ve çocuğa bakan bireyler nelere dikkat edeceklerdir? Çocuğa karşı nasıl davranacaklardır?

Çocuk büyütme ve eğitme işini nasıl kolaylaştıracaklar ve zevkli bir hale getireceklerdir?

Çocuk büyütürken eş olmanın ehemmiyeti ve farkındalığını artırma eforları hakkında bilgilendirme yapmak.

Bakıcı, büyükanne- büyükbaba üzere çocukla direkt bakım ve eğitim bağı olan şahıslarla görüşmeler yapmak ve eğitimde yeni düzenlemeler yapmak.

Cinsel eğitimde yaş kümelerine nazaran ebeveynlerin davranışları nasıl olmalı?
Çocuklara ve gençlere cinsel eğitim verilirken nelere dikkat etmeli?
Cinsellikle ilgili sorular karşısında yaş kümelerine nazaran ebeveynlerin tavır ve karşılıkları neler olmalı? Tüm bu soruların cevaplarını görüşmek.

Anne- baba tavırlarının çeşitleri ve bu tavırların çocukların gelişimindeki tesirlerinin görüşülüp, uygun bir tavır izleme çalışmalarının planlanmasını yapmak.

Ebeveynlerde ortak tavır ve davranış geliştirmenin değeri, çocuk ve aile münasebetleri için faydalarını görüşmek.

Ödül ve cezanın kullanımı,uygulanması, gerektiği durumlar, uygulama formları ve yaş kümelerine nazaran özelliklerinin görüşülmesi, yapılmaması gereken yanlış davranışlar hakkında bilgilendirme çalışmaları yapmak.

Ahlaki kavramların geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar, vicdan gelişimi, doğruluk, dürüstlük üzere kavramların kazandırılabilmesi için dikkat edilecek konuları görüşmek.

Her vakit için çocukların yanlışlar yapabileceklerini düşünmek; fakat yanlış yapsalar da sığınabilecek bir limanlarının olduğu hissinin kazandırılması hakkında rehberlik yapmak.

Çocuğun ve gencin isteklerinde uzlaşabilme, herkesin başka bir birey olduğu, kümelere ahenkte – tıpkı ayakkabı markasının giyilmesi üzere mevzuların aileleri güç duruma düşürdüğü – ferdi özelliklerin öne çıkarılmasının değeri üzere bahislerin görüşülmesi, üretken olabilmenin, çocuk ve gencin eğitimindeki ehemmiyeti hakkında bilgilendirme yapmak.

Çocuklara arkadaş değil; arkadaş üzere anne-baba olmanın ehemmiyeti ve faydaları hakkında rehberlik yapmak.

Oyuncak seçiminde dikkat edilecek konular, çocuğun gelişimsel tarafında kuvvetlendirilmesi gereken taraflara uygun oyuncak teklifleri sunmak.

Yeteneklerin geliştirilmesine uygun aktiflik ve materyal seçiminde rehberlik yapmak.

Anadil gelişimi ile ilgili çocuğun yakın etrafının yaş kümesine nazaran, neler yapabileceklerini görüşmek.

Lisan gelişimini destekleyici etkinlikler hakkında bilgilendirme yapmak.

Utangaç ve utangaç çocuklar için tahlil tekliflerini görüşmek.
Seçtiğimiz en düzgün okullarda çocuklarımız sahiden hayata hazırlanıyorlar mı? Yoksa sadece, sbs, lgs, ygs üzere imtihanlara mı hazırlanıyorlar?

Anne-babalar yalnızca çocuğu, genci armağanlara boğma ya da isteklerinin hepsini karşılamakla memnun edeceklerini mi düşünüyorlar?

Anne- babalar çocuklarına tesirli vakit ayırabiliyorlar mı? ömrün koşuşturması içinde çocuklarımızla ve gençlerimizle bağlantılarımızı nasıl düzenliyoruz? Tüm bu soruların ve daha kapsamlı soruların cevapları ÇOCUK- AİLE VE İRTİBAT DANIŞMANLIK MERKEZ lerinde…

PEDAGOG ÖZNUR SİMAV

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir