Çocuğum üstün yetenekli mi ?

ÇOCUĞUM ÜSTÜN YETENEKLİ Mİ

Üstün yetenek doğuştan getirilen bir özelliktir ve bu yeteneğe sahip olan çocuklar hayatlarının erken periyotlarından itibaren birtakım ayırt edici özelliklere sahiptirler.

Bir çocuğun üstün yetenekli olup olmadığının belirlenmesi, ona sunulacak çevresel faktörlerin ve eğitim imkanlarının belirlenmesi ve düzenlenmesi için ehemmiyet taşımaktadır. Zira var olan üstün yetenekler işlenmediği ve geliştirilmediği taktirde sıradanlaşır, özelliğini kaybedebilir.

Okul öncesi periyot özelliklerini ele aldığımızda, çocukların birtakım davranışlarından, ilgi ve eğilimlerinden yola çıkarak üstün yetenekli olup olmadıkları ile ilgili bir fikre sahip olmak mümkün olabilmektedir.

Okul öncesi periyotta çocuklarda görülebilen ve üstün yeteneğin habercisi olabilecek özellikler şunlardır:

Erken çocukluk devrinde lisan gelişiminin süratli bir gelişim gösterir. Pek çok üstün yetenekli çocuk birinci doğum gününde cümle kurarak konuşabilir

Üstün yetenekli çocuklar öteki çocukların ilgi duymadığı hususlara, oyuncaklara ilgi duyarlar

Çok fazla soru sorarlar ve sorularının geçiştirilmesinden hoşlanmaz, tatmin edici yanıtlar beklerler

Günlük ömür içinde yaşıtlarının fark edemediği detayları yakalarlar

Uzak ya da yakın geçmişle ilgili yetişkinlerin bile hatırlamakta zorluk yaşayabileceği ayrıntıları ve olayları hatırlarlar

Dikkat mühletleri uzundur. Bilhassa yapmaktan keyif aldıkları ve muvaffakiyet ile yapabildikleri hususlarda çalışmaktan çok hoşlanırlar

Obje, olay ve durumlar ortasındaki münasebetleri fark etme ve manaya hünerleri gelişmiştir

Muhakeme yetenekleri uygun seviyededir, sebep sonuç münasebetlerinin kurabilirler

Soyut düşünmeyi gerektiren kavramları yaşıtlarına oranla daha uygun anlamlandırırlar

Fotoğraf, müzik, dans üzere hoş sanatların her hangi bir kısmında yetenekleri vardır.

İlgi duydukları ve ağırlaştıkları hususlar sık sık değişebilir. Bir mühlet dinazorlar ile ilgilenirken bir mühlet sonra otomobiller ile ilgilenmeye başlayabilirler

Kolay öğrenirler, çabuk kavrarlar

Meraklıdırlar, daima araştırmak ve öğrenmek isterler

Yaşıtlarına nazaran söz hazineleri, kullandıkları sözlerin özellikleri ve çeşitliliği fazladır.

Hafızaları kuvvetlidir, ezber yetenekleri düzgündür.

Matematiksel süreçleri zihinden yapabilirler

Genelleme yetenekleri uygundur. Bir bahis ile ilgili bilgilerini yeri gelince öbür bir bahis için kullanabilirler

Ekseriyetle okul öncesi devirde kendi kendilerine okuma yazmayı öğrenirler

Yaşıtlarının pek ilgilenmediği siyaset, bilim vb hususlara ilgi duyarlar

Kendileri için yüksek maksatlar belirlerler ve bu amaçlara ulaşmak için uğraş gösterirler

Bir çocuğun üstün yetenekli olarak söz edilebilmesi için bu özelliklerden bir birçoklarını taşıyor olması gerekir; lakin tüm bu özellikleri sergilemesi beklenmez. Zira çocuklarla ilgili her mevzuda olduğu üzere bu bahiste da kişisel farklılıklar kıymetlidir. Her üstün yetenekli çocuk tıpkı alanlara ilgi duyma ya da birebir alanda üstün özellikler sergilemez.

ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN TOPLUMSAL DUYGUSAL ÖZELLİKLERİ

Üstün yetenekli çocukların kendi dünyalarında yaşadıkları en sıkıntı durumlardan biri farklı olmak ya da diğerleri tarafından farklı olarak algılanmaktır. Zira üstün yetenekli çocuklar sahip oldukları özelliklerin çok az beşerde var olduğunu düşündükleri için, kendilerini normalleştiremez, olağan üzere göremezler. Bu nedenle kendilerini yalnız hissederler.

Üstün yetenekli çocukların toplumsal duygusal gelişimlerine göz attığımızda şu özellikleri görebiliriz.

Bağımsız olmayı tercih ederler

Toplumsal ortamlarda insiyatif sahibi olduklarını düşünürler

Arkadaşları ortasında popülerdirler

Toplumsal ortamlarda doğal süreç içerisinde kendiliklerinden liderlik üstlenirler

İkna kabiliyetleri epey düzgündür

Otoriteden hoşlanmazlar, keyfi alınmış kararları kabul etmekte zorluk yaşarlar

Yetişkinler ya da öğretmenleri onları her şeyi en ince detayına kadar açıklamak durumunda kalır, bunu talep ederler

Espriden hoşlanırlar, mizah hisleri gelişmiştir

Arkadaşları tarafından toplumsal olarak kabul görmediklerini düşünürler

Hayal dünyaları ve betimleme yetenekleri gelişmiştir

Yaşıtları ile değil de kendilerinden büyükler ile bir ortada olmaktan hoşlanırlar

Fikirlerini kabul ettirmek için inatçı ve ısrarcı davranırlar

Haksızlığa tahammülleri yoktur. Oburlarının da kendilerinin de haklarını savunurlar

Empati kurma hünerleri akranlarına kıyasla daha gelişmiştir.

Genelde sabırsız ve dertlidirler

Hayal kırıklığı yaşadıklarında bunu en üst seviyede yaşarlar, etkilenme halleri ve müddetleri fazladır

Kendileri için toplumsal manada rol model bulmakta zorlanırlar

Fotoğraf çizme yetenekleri genelde düzgündür

Yaptıkları her işi en âlâ biçimde yapmaya çalışırlar

His durumları inişli çıkışlı olabilir. Kısa bir vakit aralığı içinde ağlayıp, bir mühlet sonra hiçbirşey olmamış üzere keyifli olabilirler

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir