VAJİNİSMUS NEDİR?

Kısaca vajinal kasların kişinin iradesinin dışında olarak cinsel birleşme esnasında istemsiz bir halde
kasılarak cinsel birleşmeyi imkansız hale getiren cinsel bir sorundur. Bunu gözümüze bir şey sokmak
istesek ani bir halde bedenimiz reaksiyon verir ve gözlerimiz kapanır, birebir durum vajina da da kelam
hususudur. Vajinal kaslar ile kişinin bedenide senkronize olur ve penis girişini bir tehlike endişe yada acı
duyulacak bir obje olarak algılar ve alakayı maniler. Ülkemizde bayanlarda görülen en yaygın cinsel
fonksiyon bozukluklardan biridir. Cinsel terapiye sürecinde de %99 çözülen bir problemdir. Ortalama 8-12
seansta çözülür.

Vajinusmusta cinsel terapi sürecinde evvel çiftler sonra farklı başka bir kıymetlendirme sürecine girilir, daha
sonra bir tedavi planı oluşturulur bu tedavi sürecinde genelde bilişsel cinsel düzenlemeler, cinsel
egsersizler, aşk oyunları vb. davranışsal ödevler verilir. Bu süreçte en sağlıklı tahlil terapiye çiftlerin
birlikte katılmasıdır.

Cinsel terapi ile çiftler yalnızca vajınusmusu çözmezler sağlıklı ve hoş bir cinselliği yaşamayı, aşk
oyunlarını kendi vücutlarını tanımayı, partnerinin vücudunu tanımak için kıymetli bir süreçtir.

Vakti az olan danışanlar için ağırlaştırılmış cinsel terapi ile 3-4 gün de bu sorun çözülebilir.

Şayet vajinusmusu çiftler sıhhatsiz bir halde çözerse ilerde bir çok bayanın yaşadığı üzere cinsel
isteksizliğe neden olabilmektedir.

Ülkemiz dışındaki cinsel terapi litaratürünü incelediğimizde vajinismus şu formda tanımlanmaktadır;
vajinanın girişindeki kasların istem dışı kasılarak cinsel birleşmenin ağrılı ve acılı yada birleşmenin
imkânsız olarak algılanmasına vajinismus denir.

Aslında Türk toplumunda bayanların vajinusmus olması kadar doğal bir şey yoktur. Düşünün ki
küçüklüğünüzden itibaren size “sürekli bacağını kapat, açma, ört, unsur gece acıyacak, kanayacak, çok
canın yanar, kanlar seller götürecek” yanında ki erkek çocuğuna bak bu çok canlar yakacak vb. dünya
kadar efsane ile büyüyen bir bayan olun, düğün yapılıyor damat ve gelin orta da herkes sizin az sonra ne
yapacağınızı biliyor ve konuşuyorlar, erkek tarafı sanki yapabilecek mi kalkacak mı iner mi? Bir sürü
soru işareti ve bu panikle çabucak yapmak isteyen bir koca, zira inecek korkusu var, kızın vajinası hazır
değil kuru bir yere sokulmaya çalışılan bir penis çabucak kızın başında ki efsaneler canlanıyor evet
acıyacak, kanayacak, yırtılıacak kaygıları devreye giriyor ve beyin haklı olarak tüm sistemi kapatıyor ve
vajinayı muhafazaya alıyor. bir de kız tarafı sanki bakire mi kan gelecek mi endişeleri ekleniyor. Bu kadar
sıhhatsiz cinsel bilgilendirme ile vajinusmusta olunur, erken de boşalınır, ereksiyon sıkıntıları da olur,
cinsel isteksizlikte olur. Ve maalesef evlilikler de yıkılır.

VAJİNİSMUSUN BELİRTİLERİ

Belirtiler çoğunlukla birinci tecrübe ile kendini göstermektedir.

Bağ öncesinde duyulan ağır heyecan belirtileri kaygı, dehşet, telaş, tedirginlik vb hisler. Acıyacak,
ziyan görecek, yırtılacak, kanayacak ve durmayacak niyetleri…
İlgi esnasında yaşanan çok heyecan, titreme, kasılma üzere fizikî ve duygusal bir ekip reaksiyonlar.
Bütün vücudu eşe karşı kapatma ve eşi itme davranışı (çiftler tarafından kilitlenme diye adlandırılır)
Bağ sonrasında ise cinsel istek ve duygusal tatminde görülen azalma, Suçluluk, kişinin kendine
beslemeye başladığı nefret duygusu, hayal kırıklığı…

VAJİNİSMUSUN SINIFLANDIRILMASI

DSM-IV’ te ( Amerikan Psikiyatri kurumunun kabul ettiği ruhsal hastalıklar ile alakalı teşhis ölçütleri
kitabı ) vajinismus bir cinsel fonksiyon bozukluğu olarak sınıflandırılmıştır ve cinsel ağrı bozukluklarının alt
kategorisine dahil edilmiştir.

-Ana teşhis kriteri; “vajinanın dış üçte birindeki kaslarda, tekrarlayan yada daima, istem dışı ve cinsel
bağlantıya mani olan spazmın” olmasıdır.

-Vajinal kas spazmı, çarçabuk gözlemlenebilir ve birtakım hadiselerde ağrıya sebep olacak kadar şiddetli yada
uzun müddetli olarak tanımlanır.

-Vajinismus her ne kadar bir cinsel ağrı bozukluğu olarak kabul ediliyor olsa da, tanısı için ağrının
gerçekleşmesi gerekli değildir.

–Uluslararası Ağrı – Ağrı Sınıflandırma Çalışmaları Birliği; vajinismusu boyutsal ağrı bozuklukları
kategorisine dahil etmektedir.

GÖRÜLME SIKLIĞI

Yurt dışında yapılan klinik çalışma ve olay raporlamaların bu durumun görülme sıklığının %12 ile % 17
ortasında değişiklikler gösterdiği görülmüştür. Ülkelerde görülme sıklığı kültürel ve bireylerin psikososyal
yaşantılarıyla alakalıdır.

Ülkemizde ise görülme sıklığı hayli yüksektir. Cinsel terapi hizmeti veren özel ve resmi kurumlara
başvuran bayanların %60 ının vajinismus şikayeti ile başvurduğu görülmektedir. Bu duruma tedavi
arayışına girmeyen kadınlarıda dahil edebiliriz. vajinismusun bir öteki özelliği ise bir kaçınma ve erteleme
sorunu olmasıdır. Genel prestiji ile tedaviden kaçınılmaktadır. Neden olarak ise cinsellik kavramının ve
cinsel sıkıntıların konuşulması ayıp, günah, yasak, utanç verici olarak değerlendirilmesidir.

VAJİNİSMUSUN ÇEŞİTLERİ

Vajinismusun Primer,sekonder ve atipik olmak üzere iki tiplemesi vardır.

Primer: Kısaca vajinismusu birçok vakit psişik kökenli cinsel birleşme esnasında kişinin iradesinde
bağımsız vajinal kasların kasılarak birleşmenin imkansız olması durumu diye tanımlanır. İstem dışı
yaşanılan bu durum birinci seferde hafif ve orta seviyede yaşanır ve münasebete müsaade vermeyecek halde ağrılı ve
acılıdır. Bu durum Primer Vajinismus diye isimlendirilir. Bu durumda kişi hayatında hiçbir biçimde cinsel
tecrübe yaşamamıştır. En büyük neden ruhsal kökenli dert ve kaygılardır.

Seconder: Daha öncesinde hiç vajinismus belirtileri yaşamamış daha sonra bir ekip travmatik yaşantılar
sonucuna ( doğum, düşük, kürtaj, travmatik jinekolojik muayne vb) bağlı geliştirilen ve ender görülen
duruma ise Sekonder Vajinismus denilmektedir.

Atipik vajinismus ise nedeni tam olarak bilinmeyen psişik ve organik nedenlerin hiçbirini barındırmayan
vajinismus tiplemesidir. Hadise hikayesine bakıldığında aile ve kültürel dinamiklerde rastgele bir tuhaflık
yoktur. Bireyin eğitim seviyem son derece yüksektir. Kişinin samimi telaffuzlarına dayanarak alınan
hikayesinde vajinismus karşımıza bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkmaktadır.

VAJİNİSMUSUN NEDENLERİ

Herkesin bir hikayesi vardır kelamından yola çıkarak düşündüğümüzde olay örneklemeleri bize şunu
gösterir ki her vajinismus olayı kendine has bir ekip nedenlere sahiptir. Alınan hadise hikayelerinde ve
örneklemelerinde aşağıda sıraladığımız yaygın nedenler görülmektedir.

En büyük neden cinsel bilgi ve cinsel eğitim eksikliği ve bunun getirisi olarak yanlış öğrenme ve bilişsel
çarpıtmalar.
Psişik yani ruhsal kökenli korkular
Abartılmış birinci gece kıssaları: Genel olarak akran kümelerinin ya da abla, hala, teyze üzere otoritelerin
kendi ortalarında yapmış oldukları cinsel yaşantılara konuşmalara kişinin direkt ya da dolaylı biçimde
muhatap olması halinde olur. Birinci geceye dahil bu konuşmaların içeriği çoklukla kulaktan dolma ve
yanlış abartılmış bilgilerdir.(çok acırmış, sabah
a kadar kanama durmamış, sıkıntı yetiştirmişler, hastaneye
kilitlenmiş vaziyette götürmüşler vb şeklinde) şuur ve şuur dışının en direkt olarak bilgiye maruz kalması
ve şartsız kabullenmesi sonucunca geliştirilen bir ekip psikoanatomik reaksiyonlar.
Kültürel alt kodların beslemiş olduğu kızlık zarı algısı. Kızlık zarının korunması gereken çok kıymetli bir
şey olduğu ve bunun sonucu olarak zarın çok önemsenip kutsallaştırılması. Bu sorunun ortaya
çıkmasında aktif olan nedenlerden biridir.
Baskıcı ve otoriter bir aile yapısı.
Cinsellik kavramının konuşulmadığı ötelendiği, ayıp ve yasaklandığı ortamlarda yetişme.
Cinselliğin berbat ve pis olduğu öğretilen bir ortamda yetişmek
Travmatik cinsel yaşantılar ( taciz, tecavüz, cinsel şiddet, ensest vb.)

Ödipal çatışma yada ödipal kompleks
Birinci geceye dair geliştirilmiş dehşetler
Takıntılı (obsesif) borderline kişilik yapılanmaları
Gebe kalma korkusu
Pasif, bağımlı, çok tolere edici ve anlaşışlı bir eş tiplemesi
Çocukluk periyodunda kişiyi yanlış bilişsel yapılandırılmaya ve öğrenmeye maruz kılan en direkt telkinler (
Yanlışsız otur, bacaklarını kapat, eteğini ört vb )
Cinsel mitler ( cinsellik hakkında bilinen deneyime dayanmayan kulaktan dolma yanlış bilgiler )
Ağrılı ve acılı deney imlenen jinekolojik muayene
Çok katı dini ve ahlak kuralların yaygın olduğu toplumsal yaşantı.
Birtakım enfeksiyonik durum ve anormalliklerde vajinismusa yol açmaktadır.

Üstte ki nedenlere baktığımızda vajinismusa neden olan faktörlerin psiko, sosyokültürel nedenlere
alakalı olduğunu görmekteyiz. Bunun nedeni cinsellik kavramının daima toplumumuzda ayıplanması
ötelenmesi, yadsınmış, tabu haline getirilmiş olmasında kaynaklanmaktadır. Ülkemizde cinsellik
kavramının kâfi, sağlıklı birebir vakitte bilgilendirici bir cinsel eğitimin verilmemesi var olan cinsel
eğitimin ise okullarda fen ve biyoloji kitaplarında yazan birkaç yüzeysel bilgiden ibaret olması cinsel
sorunların gün geçtikce daha da arttığını yapılan hadise çalışmaları bizlere göstermektedir.

BİRİNCİ TECRÜBE, UNSUR GECE

Vajinismuslu bayanlar öncesinde rastgele bir cinsel birleşme yaşamadığı için genel prestijiyle bu meseleyle
yüzleşme, düğün sonrası yaşanan: halk ortasında gerdek gecesi yada birinci gece diye bilinen vakitte
yaşanır. Birinci gecede yaşanılan başarısız tecrübenin bir kadro faktörlerden kaynaklandığı düşünülür: düğün
gerilimi, yorgunluk, deneyimsizlik, heyecan vb. ve sorun daha sonrasında resen çözüleceği
düşünülerek ertelenir. Ama bu durum süreklilik kazanmaya ve olduğu yerde saymaya başlayınca, konutta
eşi ile bu sorunu daima tartışmaya başlar. bayan partnerde kendisinde bir eksiklik olduğu niyeti
oluşmaya başlar. keder, düşünce, gerginlik, suçluluk, değersizlik, her şeyin daha da berbata gideceği
kanısı ortaya çıkmaya başlar. Erkek Partnerde ise durum farklı değildir. Eşinin kendini istemediği,
sevilmediği, reddedildiği, becereksiz bir şey yapamadığı kanısı yaygın olarak görülmektedir. Buna
bağlı olarak da erkek öfke ve kırılganlık, kızgınlık hisleri yaşamaya başlar. Eşler ortasında doğal
olarak arbedeler problemler artmaya başlar.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir