Tms (transkraniyal manyetik stimulation/ manyetik uyarım tedavisi (tmu)

TMS tedavisi beyne direkt elektrik vermeden, manyetik alan oluşturup beynin doğal elektriğini aktive eden bir sistemdir.

Son 15 yılda kaydedilen teknolojik ilerlemeler beyinde hücresel elektrik akımını ölçmek ve değiştirmek konusunda birtakım aygıtların geliştirilmesini sağladı. Bu aygıtlardan biri TRANSKRANİYAL MANYETİK İKAZIM ( TMU ) sistemidir.

Manyetik İhtarım Tedavisi TMS nedir?

TMU uygulanmasında, dışarıdan güçlü lakin kısa bir manyetik alan oluşturularak beyin aktivitesi değiştirilmekte ve tedavi tesiri oluşmaktadır. Transkraniyal manyetik ihtarım (TMU) beyindeki nöronları uyaran noninvazif bir sistemdir. Süratle değişen manyetik alanlar yoluyla (elektromanyetik indüksiyon), dokularda indüklenen zayıf elektrik akımları ikazıma yol açar. Bu halde, ameliyata yahut dıştan elektrotlara muhtaçlık olmaksızın, beyin aktivitesi tetiklenir yahut modüle edilebilir. Beynin işleyiş biçimini haritalayan TMU tekniği örolojide teşhis ve araştırma açısından güçlü bir araçtır.

Tekrarlanan, transkraniyal manyetik ikazım (tTMU) depresyon, korku bozukluğu üzere bir dizi bozukluğun tedavisinde umut vaat etmektedir. Sonuç olarak mevcut durumu ile EKT’ye alternatif, güzel bir seçenektir.

TMS (TMU) hangi hastalıklarda tesirlidir?

FDA’in 2008’de onayladığı ve APA’nın yayınladığı 2010 tarihli ‘guideline’ da bir

Tedaviye dirençli depresyon tedavisinde Transkraniyal Manyetik İkazım (TMU) uygulanması seçenek olarak önerilmektedir. Tipik olarak yalnızca standart tedavilerle düzelme kaydedilememiş depresyon hastalarında yahut elektrokonvülsif tedaviyi düşünebilen ancak bir öbür alternatif denemek istenilen hastalarda kullanılır. Depresyonu uzun süren yahut standart tedavilerle düzelmemiş olan hastalar bu prosedüre aday olabilirler.

Tedaviye dirençli psikiyatrik hadiselerde TMU kıymetli bir seçenektir. Standart tedavilerle kâfi düzelme kaydetmeyen hastalara; negatif belirtili şizofreni, hallüsünatuar durumlar, bağımlılık, OKB ve dirençli öteki psikiyatrik bozukluklar için ümit vaat eden bir tedavi olarak ilgiyi hak etmektedir. Kıymetli olan doktorun içindeki klinisyenin sesini dinleyerek hastanın remisyon yolunda bir basamak daha ilerlemesi için karar verebilmesidir.

İlaca dirençli migren hastalarında tesirli sonuçlar alınmaktadır.

Tinnitus (kulak çınlaması) hastalığnda kullanılmaktadır.

SVO (inme) ve felç hastalarında başarılı sonuçlar alınmaktadır

TMU ayrıyeten ilaç kullanımının kısıtlandığı durumlarda örneğin; gebelikte, emziren annelerde ve kalp hastalarında rahatlıkla kullanılabilir ve bu istikametiyle hasta ve tabibe büyük kolaylık sağlamaktadır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir