SUÇLULUK DUYGUSU

 İnsanoğlunu tahminen de en fazla zorlayan ve inciten hislerin başında gelir suçluluk duygusu..Örneğin ağır depresyon olgunlarında öbür depresyon bulguları yanı sıra, ağır suçluluk duygusu gözlenir .Kişi hayli alıngandır,aşırı niyetli ,karamsar ,umutsuz ve takıntılı özellikleri vardır…
Suçluluk duygusu çok katı ve yargılayıcı bir muhteşem egonun hakim olduğu kişilik yapılarında ve kendine karşı çok eleştirel ruhsal yerde öne çıkar ve ağır bir ıstırap yaratır. Vicdani ve ahlaki açıdan kendine karşı çok sert ve yargılayıcı tavırlar sergileyen bu çeşit kişilik yapılarında şahıs kendine karşı son derece katı ve çok acımasızdır.
       Bireyin kendini suçlaması hayatında diğerlerine karşı yanlışlar yaptığını düşünmesi ve bu durumdan da kendini affedememesinden köken almaktadır…kişinin kendine karşı sert ve esneklikten uzak tavrı kelam hususudur.Ve kendini affedemeyen oburu değil tekrar kendisidir..
Burada kıymetli olan, bireyin ‘’yanlış yaptığına dair inancıdır ‘’.Yanlışın bireyin kendisine yahut diğerlerine olumsuz tesirlerinin olup olmadığı gerçeği yahut oburlarının kişiyi hakikaten şahsen suçlamaları temel husus değildir..Onların kendisine gerçekten kırılmış , yada incinmiş olduğunu ve ötekilerinin hayatlarını mahvettiğini düşünür ve ziyan verdiğine samimiyetle inanır ve sonuç da kendini berbat hisseder.Birde karşı taraf onu haklı yada haksız yere suçlarsa, bu durum suçluluk hissedeni daha da ezer.Realite de yaşanmış bir olumsuzluk olmasa bile, hatta  incir çekirdeğini doldurmayacak bir vukuat kelam konusu olsa bile kişi için çok büyük bir keder kaynağıdır ve ölesiye kendini hatalı hissetmektedir.. Mevzunun muhattabı olan bireylerin kendisini asla affetmeyeceklerini düşünür.Sonuna kadar  suçludur ve cezasını çekmelidir..
Zira esasen kendini affedemeyen kişinin tam da kendisidir ve kendini şiddetle makûs hisseder. Suçlanma eğilimini tetikleyici olayı takıntılı biçimde bırakamaz, olanı unutup yoluna devam edemez. Bazen gerçek de olan bir olay da yoktur ve hayatın geneli , alakalarının tümü, geçmiş yaşantılar,geçmiş konuşmalar, ona kendini hatalı hissettirir.
Her şeyi ve herkesi, çocuklarını , eşini ,ailesini ,işini mahvetmiştir,her mevzuda başarısız ve ümitsizdir,ölmeyi bile isteyebilir. Kendini affettirme yolluna da gidemez, kişinin kendisinin cezayı hak ettiğine dair inancı çok ağırdır Cezalandırmayı da şahsen kendi kendisine yapar. 
Kendisine karşı acımasız ve katı biçimde yaklaşır.Her gün ağır düşüncelerle boğuşur, kendisiyle çaba etmek den yorgun düşer.Takıntılı fikirleri de duruma eşlik ederse durum daha da ağırlaşır.Ağır OKB tabloları kişiyi depresyona soktuğunda suçluluk hisleri takıntılarla birlik de hayatı daha da çekilmez yapar.
Kişi ne vakit sıradan sayılacak bir yanılgı dahi yapsa, tıpkı döngü tekrar eder.Uzun mühlet yanılgısını unutamaz ve kendini yönelik suçlamaları ağır olur ve de kendini çok berbat hisseder.      Major depresyon üzere ağır ve şiddetli olgularda, suisit fikirlerin ağır olduğu tablolarda yeniden suçluluk hisleri çok daha ağır ve hırpalayıcıdır . Şayet siz de vakit zaman kendinizi fazla hatalı hisseden bir kişilik yapısına sahipseniz ve bundan ötürü  yaşamınız zorlaşıyorsa bu  ağır, yargılayıcı ve eleştirel yapının, nereden kaynaklandığını araştırmak yardım almalısınız.
 Yine kendinize baktığınız da,  öz inançla ile ilgili problemler yaşadığınızı ve  ötekinin onayını almadan kendinizi yeterli hissedemediğinizi ve de kendi seçimlerinizi yapamadığınızı fark ediyorsanız  sorun olabilir.
Mükemmelliyetçilik, değersizlik ve ömür ve insan ilgileri ile ilgili derin korkular ve hiçbir bahiste  iyi olmadığı gereğince akıllı,güzel ve başarılı olmadığı fikri yaygın olup ,kötü olaylar karşısında  kendine karşı kızgınlık ve akabinde da derin bir suçluluk duygusu geliştirebilir..Olumsuz kelamları ve kanıları aklından atamamak , olanlarla ilgili kendini bir türlü affedememek , daima depresif olmaya meyil göstermek ve tekrar kolaylıkla endişelenir olmak. Ebediyen denetimli olma muhtaçlığı olan,olayları ve insanları daima denetim ederek, kendi iç dünyasında ki denetim edemediği olumsuz his ve kanılarını bilinçdışı  yansıtarak  dengede kalma uğraşları olan bireyler  depresyona girdikleri devirde kolaylıkla hatalı hissedebilirler.
Olağan kaidelerde bir kişi tarafından işlenmiş önemli bir yanılgı varsa, kişi yanılgısını  üstlenir,ciddi bir ziyana sebep olduysa doğal olarak  kendini hatalı hissedebilir fakat özür diler, telafi  ve onarma eforuna girer ve bu rahatsız edici  suçluluk hissinden uzaklaşarak, hadiseyi hayatından çıkartır. 
Çok kendini suçlayıcı eleştirel yapıda, kişilik bozukluğu olan şahıslar yada olağan kişilik özelliklerinde fakat depresyon geçiren birilerinde ise  dramatik seyreder. 
Bu durumun büsbütün aksi durum ise Antisosyal kişilik bozukluklarında rastlanır Bu bireylerin vicdanı hisleri çabucak hiç gelişmemiş olup, ahlaki ve insanı kıymetleri yok üzeredir. Acıma ,merhamet etme üzere özellikler bu şahısların yapısında hiç barındırmadığı için  başkalarının malına, canına  çok önemli ziyanlar verseler dahi asla, suçluluk duymazlar…
Anti sosyal yapıların verdiği zararlar  nasıl  ki kabul edilemez ise,  aşırı kendini suçlayıcı bir yapı da kendine karşı aşırı  acımasızca yargılayıcı , öz sevgi ,saygı ve benlik değerlerini  yok sayan ,kendini sevemeyen kişinin yardım ve desteğe ihtiyacı vardır …

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir