Stres ve Stresle Başa Çıkma

Gerilim ve Gerilimle Başa Çıkma

Gerilim Nedir?

Gerilim sözcüğü en geniş manada birey-çevre etkileşiminde kişinin ahengini bozan, kapasitesini zorlayan talepler olarak tanımlanır.

Gerilim Ziyanlı mıdır?

Gerilimin, zihinsel ve fizikî kaynaklarımızı tüketen olumsuz bir yanı olduğu üzere, kendimizi keşfetmemize, potansiyelimizi kullanmamıza ve gelişmemize de yardımı olabilir. His açısından hafif bir genel uyarılmışlık seviyesinin olmasının yapılacak işe ilgi uyandırma tesiri vardır. Hasebiyle bir ölçü gerilim olağan fonksiyonlarımız için de gereklidir. Fakat ağır ve uzayan gerilimin fizyolojik ve ruhsal açıdan olumsuz tesirleri görülebilir.

Gerilimin Yol Açtığı Meseleler Nelerdir?

1.Fizyolojik Sıkıntılar: Kalp atışlarının artması, çarpıntı, ateş basması, baş dönmesi, nefes darlığı, boğazda yutkunma zahmeti, titreme, baş ağrısı, mide ve kaslarda gerginlik, hazımsızlık, yorgunluk.

2.Zihinsel ve Duygusal Meseleler: Gerilim ve tansiyon fazla güç tüketmeye neden olduğu için bir müddet sonra birey kendisini zayıf, güçsüz, her an makus bir şey olacakmış hissini yaşayan nedeni meçhul ağır bir kaygı duyan, uykusuzluk çeken, sonlu, çabuk heyecanlanan bir kişi durumuna gelebilir. Dikkatini toplamakta zahmet çekebilir, hafıza problemleri yaşayabilir, öğrendiği mevzuları unuttuğu kaygısına kapılabilir. Çarçabuk yapabileceği işleri yapılamaz, güç mahzurlara dönüştürerek işleri geciktirme ya da engelleme eğilimine girebilir.

3.Davranışsal Meseleler: İçe kapanma, bir unsura (sigara, alkol v.b.) çok düşkünlük, sakarlık, gevşemede zahmetler görülebilir. Ağır gerilim bireyin iş randımanını de olumsuz etkilemektedir.

Gerilimle Başa Çıkmanın Tesirli Yolları

Vakti yeterli yöneterek, sorun çözme teknikleri kullanarak, çok genellemelerden kaçınarak, şahıslar ortası bağlantılar ve toplumsal etkinlikler geliştirilerek,

Fizikî aktivitelerde bulunarak, istikrarlı beslenerek, gevşeme antrenmanları öğrenip uygulayarak, zihinde canlandırma yaparak gerilimle daha kolay başa çıkabiliriz.

Vakit İdaresi: Başlangıçta hepimizin eşit olarak sahip olduğu tek kaynak olan vakti, vakit idaresi konusunda kararlılık sergileyen bireyler başarılı bir biçimde yönetebilirler. Vakti yönetebilmek için kişinin kapasitesine ve kişilik özelliklerine uygun gerçekçi bir program yapabilmek gerekir. Programlar içerik olarak yalnızca yapılması zarurî olan işleri kapsayacak olursa büyük olasılıkla program işlemeyecektir. Tesirli bir program yapabilmek için zorunlulukların yanında, nizamlı uyku, molalar, eğlenme, dinlenme, toplumsal etkinlikler ve mümkün değişiklikler karşısında alternatif olabilecek etkinlikler de programda yer almalıdır. Yağmur nedeniyle planlanan yürüyüş yapılamayacaksa odada idman yapabilmek üzere.

Gerilimle Başa Çıkmada Tesirli Olmayan Yollar

Husus Bağımlılığı: Sigara ya da alkol sıklıkla kullanılan bir gevşeme aracıdır. Birey gerilim veren durumla karşılaştığında otomatik olarak bu hususlara yönelebilir. Halbuki alkol ve sigaranın sıhhate olan ziyanları, gerilimin birinci anda verdiği zararın çok üzerindedir. Uzun vadede fizyolojik ve ruhsal bağımlılığa yol açtığı için başlı başına bir gerilim faktörü olmaktadır.

• Çok Yemek Yeme: Başlangıçta rahatlatıcı olmakla birlikte, bu çeşit bir davranış kendi başına ya da alınan kilolar nedeniyle ek bir gerilim kaynağı haline gelebilmektedir.

• Denetimsiz Alışveriş: Kendisine bedel vermek, yenilik yapabilmek maksadıyla başlanan alışveriş, denetim edilemez boyuta gelirse, borçlanma nedeniyle birey bir mühlet sonra istek ve gereksinimlerini ertelemek durumuna gelerek daha ağır gerilim yaşayabilir.

• İçe Kapanma: Kimi bireyler gerilime reaksiyon olarak, geri çekilip, içe kapanabilir. Pasifleşerek problemleriyle yüzleşmekten kaçınabilir. Meselelerini tümüyle yok sayarak, olayların dışına çıkabilir. Başlangıçta gerilim yaratıcı olaydan uzak kalsa bile sorun çözümlenmemiş olur.

• Çok Reaksiyon Gösterme: Küçük hayal kırıklıklarından ya da değişikliklerden olumsuz etkilenme çok reaksiyon vermeyle ortaya çıkabilir. Diğerlerine yönelik öfke nöbetleri, kırıcı olma, kaygılanma v.b. bunlardan bazılarıdır. Bu davranışın alışkanlık haline gelmesi bireyi yalnızlaştıracağından gerilime daha yatkın hale gelebilir.

• Biriktirme: Birey, gerilim karşısında hiç reaksiyon göstermeyip, yaşanan düşünceyi içine atabilir. Bu birikimler dayanılamayacak duruma geldiğinde hiç reaksiyon vermeyeceği olaylara karşı çok şiddetli reaksiyon verebilir. Birikim kapasiteyi zorladığından, birey daha gerilimli hale gelebilir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir