Ruh Sağlığımızın Önemi

Ruh sıhhatimiz bensel sıhhatimiz kadar kıymetlidir ve bir o kadar da günlük yaşantımızı etkileyen özellikler taşıyan bir durumdur.

Genel açıklamasıyla sıhhat, bedensel, ruhsal ve toplumsal düzgünlük hali olarak tanımlanır. Her düzgün olmayan belirti bir hastalık değildir. Olumsuz her belirtiyi hastalık olarak düşünmek hiç kimsenin sağlıklı olmadığı manasına gelir. Gereksinimlerin karşılanmaması, bir enfeksiyon, uykusuzluk, güç azalması üzere rahatsızlıklar da bazan âlâ hissetmemize pürüz olan durumlardır.

Ruh sıhhatinin tarifini yapmak genel sıhhat tarifini yapmaktan daha güçtür. Ruh sıhhati, çocukluktan mevte kadar devam eden ve fikir, irtibat hünerleri, öğrenme, duygusal gelişim, kendine inanç üzere bir dizi süreci tabir eden kavramlar zincirinden oluşmaktadır.

Ruh sıhhati, kişinin kendisi ve başka beşerlerle ve hayat olaylarıyla bağlantılarında ahenk göstermesi ve istikrar içinde olmasını içinde barındırır.

Genel olarak bakıldığında birey hayatını, geçmekte olan bir vakit diliminin içinde ve değişen yerlerde; kendisiyle, ailesiyle, yakın etrafıyla, içinde yaşadığı toplumla ve yaptığı iş ya da üstlendiği şahsî rolleri gereği ağır ilgiler ağı içinde sürdürmektedir. Şayet bu bağlantılar ağında istikrar ahenk ve doyum mevcut ise birey ruhsal açıdan sağlıklıdır. Bu ahenk katı kurallara bağli olmayip degişkenlik ve belirli ölçülerde şahsî esneklik taşır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir