OTİSTİK ÇOCUKLARLA SANATSAL ÇALIŞMALAR

OTİSTİK ÇOCUKLARLA SANATSAL ÇALIŞMALAR:

sanat en doğal ve yalın bağlantı aracıdır. duygularmızı, niyetlerimizi sözcüklerle anlatamadığımız vakit çizgi, ses, hareket kullanarak anlatabiliriz. birinci insanlardan günümüze kadar bütün toplumlarda fotoğraf, müzik, dans olarak sanat görülmektedir. çocuklar elleri kalem tutmaya başladığı günden itibaren fotoğraf yapmaya başlarlar. beşerlerle bağlantı kurmada zorluk yaşayan otistik çocuklar için de sanat bir irtibat aracı olarak işe yaramaktadır.

öteki yandan sanat öbür çocuklara nazaran ömürleri zorluklarla dolu olan bu çocuklar için terapi aracı olarak ta kullanılabilmektedir. Sanatsal telaşın olmadığı bu alanda birey kendiniifadeolanağı bulur. Kimi travmatik yaşantıların, acı veren his ve niyetlerin anlatılması güç olabilir. İnsan bu fikirlerin tam olarak farkında olmayabilir. Sanatın kullanımıduygularınifadesini kolaylaştırabilir. Böylelikle birey sanat yoluyla hislerinin farkına varabilir. Fotoğraf, dans, müzik, drama, heykel, maske imali kullanılarak gerçekleştirilen etkinliklerde ortaya çıkan eserler bireylerindüşünceleriniyansıtmaktadır.

Sanat terapisi çalışmalarında bireyinyaratıcılığınıortaya koyması desteklenmektedir. Zihin-bedenbütünlüğününsağlanmasına yardım eder. His ve düşüncelerinifadeedilmesini sağlar. Bastırılmış duygularıbilince çıkararakbu hislerle baş etme imkânı doğar. Bireyin öyküsünün anlatımında sözcüklerin kâfi olmadığı yerdesembol ve hayallerebaşvurulur. Böylecedoğrudanbir anlatım ortaya çıkar. Sanatta çeşitli yollar olduğu için birey kendisine en uygun olantekniği seçmeşansına sahip olur. Küme çalışmalarında küme üyelerindendestekalınmasını sağlar. İrtibatı geliştirir.

Çocuklarla sanatsal çalışmaların emelleri, Çocuğa kabul edildiğini hissettirmek, Hislerini hissetmesini ve fark etmesini sağlamak, Hislerin sembollere dönüşmesine ortam oluşturmak, Çocuğun kendi kıymetlerini ve manasını fark etmesini sağlamak, Çocuğun kendisine inancını geliştirmek,

Çocuğa bu dünyada var olduğunu hissettirmek,

Çocuğun kendisini keşfetmesini sağlamak ve söz gücünü arttırmak,

Beynin hayal gücü ve imgelerle fonksiyonel olan kısmını geliştirmek,

Çocuğun iç dünyasını his ve kanılarını tanımak,

Örseleyici, acı veren yaşantıların dışa vurulmasını sağlamak, Her çocuğu kendine özel bir bireydir.

Ortak özellikleri ise kendi varlıklarını ortaya koymak, iz bırakmaktır. Bunu yapabilmek için de ellerine geçirdikleri iz bırakacak ne varsa (kalem, boya, ruj) onunla etrafı çizer ve boyarlar.

Boyamak çizmek şimdi gereğince gelişmemiş olan sözel ifadeye dayanak olur, kendini anlatabilmenin rahatlığını ve itimadını oluşturur.

Çocuklarda sanat, eğitim değil aktiflik olmalıdır. Onların gelişim seviyelerine uygun biçimde, kabul edici biçimde uygulanan sanat aktiflikleri temel gayesine ulaşır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir