Okul ve Aile İlişkileri

Çocukların büyümesinde, gelişmesinde ve eğitilmesinde en büyük sorumluluğu aileler üstlenir. Bu sorumluluğu aşikâr devirlerde kimi kişi ve kurumlar ile paylaşırlar. Çocuklarını okula gönderdiklerinde, bu sorumluluğu eğitim kurumları ile paylaşırlar.  Çocuklara sunulan öğrenme ortamları ne kadar güzel hazırlanmış olursa olsun aileler tarafından desteklenmediği sürece istenildiği ölçüde tesirli olmamakt…adır. Aile ve okul, çocuğu tıpkı doğrultuda ve birebir vakitte desteklediklerinde gelişimleri çok daha sağlıklı olur.  Aile iştiraki; anne-babaların eğitim kurumuna devam eden çocuklarının gelişimlerine ve eğitimlerine katkıda bulunmaları için organize edilmiş aktifliklerin bütünüdür. Bu aktifliklerin tümü, velinin çocuğunun eğitimi ve gelişimindeki rolüne dayanak olmayı gayeler. Okulda verilen eğitimin meskende, meskende verilen eğitimin okulda desteklenmesi, bir devamlılığın kelam konusu olması ve bu sayede hem okulda hem de konutta çocuğun istendik davranış değişikliklerine inançlı ve denetimli bir biçimde ulaşması ana emeldir. Eğitimde bütünlüğü ve devamlılığı sağlamak aile iştiraki ile mümkün olacaktır. Aile iştirakini destekleyen programlarda yetişen çocukların gelişimindeki olumlu tesirlerin, kalıcı olduğu araştırmalar tarafından ortaya koyulmuştur.

Olumlu Okul-Veli İlgileri Nelerdir?

“Okul-Veli ilişkileri” kavramı; veli ve okul ortasındaki iki farklı bağlantısı kapsar:

1. Faal bilgi alışverişi: Aileler ve okul çalışanı ortasında, her iki tarafı da ilgilendiren bahislerde açık fikir paylaşımının olmasıdır. Açık fikir paylaşımıyla, veliler ve okul işçisi kendilerini eğitim konusunda birlikte çalışan, ortak gayeye ulaşmak için birbirine dayanak olan ortaklar olarak görecektir.

Bilgi Alışverişini Sağlamak İçin: 

Konut Ziyaretleri: Okul işçisi ailelerin konutlarını ziyaret ederek, okul hizmetleri ve aile iştirak programları hakkında bilgi vermelidir. Bilhassa ziyaret edilecek meskenler geniş bir alana yayıldığı ve çalışanın bütün aileleri konutlarında ziyaret edemeyeceği durumlarda, telefon görüşmeleri de birebir gayeyle kullanılabilir. Lakin, mesken ziyaretleri sık yapılamasa da tercih edilmelidir. 

Veli Anketi: Veli anketi, velilerin merak ettikleri ve çocuklarının eğitimiyle ilgili fikirleri hakkında bilgi toplamak için âlâ bir sistemdir. Daha besbelli olarak anketinin emeli: 

  • Veli eğitimi konusunda, velilerin hangi alanlarda ağırlaşmak istediklerini tespit etmek,
  • Velilerin çocuklarının gelişimlerine yardımcı olurken yaşadıkları sorunları netleştirmek,
  • Öğretmenlerden ve müfredattan memnuniyeti ölçmek,
  • Hangi okul-veli irtibat formunun daha tesirli olduğunu bulmak ve velilerden uygunlaştırma için fikir almaktır.

Veli Kırmızı Çizgisi: Okullar; velilerin danışman, öğretmen üzere bir okul temsilcisine direkt ulaşabilecekleri bir telefon çizgisi kurabilirler. Veliler rastgele bir sorunla ilgili konuşmak istedikleri vakit arayabilecekleri ve temsilcinin tahlil için yardım edebileceği bir çizgi olmalıdır.

Okuldan Yazılı Bilgilendirmeler: Okuldaki özel bir durumla ilgili yahut yaklaşan bir toplantıyı haber vermek üzere, “Veli El İlanları” kullanılabilir. El ilanları tıpkı vakitte okulun etrafındaki ilan tahtalarına, veli odasına ve velilerin sık sık gittikleri yerlere asılabilir.  Velilere tertipli olarak bilgi vermek üzere bültenler hazırlanabilir. Bültenler yaklaşan olayların ve buluşmaların takvimini içerebilir. Çocukların da fotoğraf, yazı üzere birtakım katkıları olabilir. 

Veli El Kitabı: Yıllık olarak hazırlanıp bütün velilere dağıtılabilir. Okulun tarihçesini, velilerin okulla bağlantıya geçebilecekleri telefon numaralarını, eğitimle ilgili kimi kıymetli noktaları anlatan yazıları içerebilir. 

2. Bireyler ortası münasebetler: Veli ve okul çalışanı ortasında yüz yüze münasebet kurulmasıdır. Olumlu alakalar; velilerin ve okul işçinin birbirlerini şahsî manada tanımalarını, okulla ilgili bahislerde birlikte çalıştıkları sürece rahat ve samimi olabilmelerini beraberinde getirir. Bu, veliler ve okuldaki insanların hepsinin yakın arkadaş olmaları gerektiği anlamana gelmez. Emel, velilerin ve okul işçisinin yanlış anlaşılma ve çatışmalara neden olma korkusu olmaksızın kanılarını paylaşabilmeleridir.

Veli ve okul işçisi farklı ekonomik ve kültürel çevrelerdense, şahıslar ortası bağlantılar güç kurulabilir. Bu üzere durumlarda birçok veli, okul üzere büyük bir kamu kuruluşuyla bağlantı kurmaktan rahatsız olurken, öğretmenler bunu velilerin ilgisizliği olarak yorumlayabilirler.

Kişilerarası Münasebetleri Geliştirmek için:

Öğle ve Akşam Yemekleri: Veliler ve okul çalışanının birlikte yiyeceği bir yemek ilgi çeker ve bu yemek bağlantıya geçmek için bir talih sağlar.

Veli-Personel Seyahatleri: Birlikte yapılacak seyahatler hem veli eğitimi sağlar hem de velilerin birbirini ve okul çalışanını tanımasına yardımcı olur.

Çok Gayeli Etkinlikler: Velilerle bilgi paylaşmak üzere düzenlenmiş bir aktiflik tıpkı vakitte sohbet etme ve toplumsallaşma imkanı sağlar.

Olumlu Okul-Veli Münasebetleri Kurmak İçin:

  • Bütün velilere ulaşmaya çalışmak kıymetlidir.
  • Formül iki taraflı olmalıdır- veli de okula ulaşabilmelidir.
  • Ailelerin iştirakini desteklemek, aktiflikleri geliştirmek ve iştirak sürecini kolaylaştırmak değerlidir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir