ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNÜ ANLAMAK

Genel manasıyla öğrenme, edinilen bilgi ve birikimlerin davranışlarımızda oluşturduğu değişimlere denilmektedir. Öğrenmede kıymetli olan; algılama, manaya ve kavramadır. Öğrenme her birey için tıpkı halde ilerlememektedir. Kimi insan daha süratli, kimi insan ise daha yavaş bir öğrenme süreci yaşayabilir. Bunları da belirleyen çeşitli kişisel farklılıklar bulunmaktadır.

Öğrenme zahmeti, rastgele bir beyin zedelenmesi ya da zekâ geriliği üzere faktörlerin sonucu oluşmaz. Öğrenme zahmeti, çocukların yaşadığı bir yeteneksizlik de değildir. Öğrenme zahmeti, öğrenme nörolojisindeki bir bozukluk yahut eksiklikten kaynaklanır ve kökü merkezi hudut sistemine dayanmaktadır. Birçok tıbbi rahatsızlıktan farklı olarak da kendini nörolojik belirtilerle değil, davranışlarla göstermektedir. Genetik etkenlere bağlı olarak ya da doğum öncesinde, doğum sırasında, doğum sonrasında çeşitli etkenlere bağlı olarak meydana gelebilen bu zorluk ömür uzunluğu devam etse de, gerekli dayanak sağlandığı takdirde zorluk olmaktan çıkar.  Peki, bu zorluk nasıl tespit edilir ve takviye nasıl sağlanmalıdır?

Her ne kadar tespit evresinin sürecinden burada da kısaca bahsedecek olsak da bu sizin bir teşhis koymanız için değil erken müdahale edebilmemiz ve daha hakikat gözlemleyebilmeniz için bir araç olmalıdır. Lütfen, sizi endişelendiren ve bir sorun olduğunu düşündüğünüz durumlarda bir uzman görüşü alınız.

Öğrenme zahmetinde birinci tespit edilmesi gereken;

1.Çocuğun yaşadığı öğrenme zahmetinin niteliği (yani hangi alanlarda zorluk çektiği) ve,

2.Çocuğun ne ölçüde öğrenme zahmeti çektiğidir.

Öğrenme bozukluklarının niteliğini; sözel öğrenme bozuklukları ve yapay öğrenme bozuklukları olarak ikiye ayırabiliriz. Sözel öğrenme bozuklukları; okumada görülen bozukluk (disleksi), yazmada görülen bozukluk (disgrafi) ve aritmetik alanda görülen zorluk (diskalkuli) olarak 3’e ayrılmaktadır. Bu bozuklukların çocuklarda olup olmadığını, onların okul başarılarına bakarak görebiliriz. Yapay öğrenme bozuklukları ise; saati öğrenmek, doğuyu batıyı ayırt etmek, yüz tabirlerini anlayamamak, diğerlerinin davranışlarını anlayamamak, müzik ve ritimlere ayak uyduramamak üzere daha soyut kavramları temsil eder. Bunlar yaşamsal faaliyetlerdeki zahmetler olarak ortaya çıkmaktadır.

Çocukların ne ölçüde öğrenme zahmeti çektiğini ölçmek için;

1.Çocuğun kronolojik yaşına nazaran bulunması gereken sınıftan kaç sınıf daha aşağıda olduğunu tespit etmek

2.Zekâ ile başarısı ortasındaki oranı hesaplayarak tespit etmek gerekir.

Ne ölçüde öğrenme zahmeti yaşadığını belirlemek, bunu yaşayan çocuğa uygun bir eğitim planı hazırlamak için hayli kıymetlidir. Çocuğun zekâsını, duyularının sertliğini, lisan gelişmesini, heyecan durumunu ve toplumsal olgunluğunu araştırıp belirlemeden hazırlanan program çocuk için güzelleştirici bir program olmaz. Çocuğun yetersizliğinin hangi alanlarda ve davranışlarda olduğunu belirlemek tıpkı vakitte çocuğun neleri yapabildiğini ve neleri yapamayacağını anlamak demektir. Erken teşhis ve yanlışsız müdahaleler ile öğrenme zahmetini, zahmet olmaktan çıkarın.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir