Obsesif kompulsif bozukluk (okb) (takıntı hastalığı) %100 tedavi edilebilir.

Anksiyete çeşidi bir rahatsızlık olan Obsesif-Kompülsif Bozukluk (OKB), insanları tekrarlanan fikir ve davranışlar döngüsüne hapsederek kısıtlayan bir hastalıktır.

Obsesif-kompülsif bozukluğu olan bireyler, denetim edemedikleri yinelenen ve gerilim yaratan niyetler, hayaller yahut imgeler (obsesyonlar) nedeniyle kasvet yaşarlar.

Bu niyetlerin yarattığı kasvete dayanamayacaklarını düşünerek kendilerini rahatlatmaya çalışırlar; birtakım ritüelleri ya da rutinleri acil olarak gerçekleştirmeye (kompülsiyonlar) çalışırlar.

Ritüeller, takıntılı niyetleri tedbire yahut akıldan uzaklaştırma teşebbüsüyle yapılır.

REAKTİF TİP:

Halk ortasında çok bilinen tipi, sıklıkla el yıkama ve çok paklık yapmaktır.

Bunun yanında sayı sayma, biriktirme, denetim, düzenleme üzere takıntı tipleri vardır.

Kişi istemese de, saçma gelse de bunları yapar. Yapmadığı vakit, dert yaşar. Bu sorundan kurtulup rahatlamak için elini tekraren yıkar, kendisini/evini/ temizler, konuttaki herkesin temizlenmesini sağlar, ya da daima ocağı/ kapıyı denetim etmekten kendini alamaz..

OTOJENİK TİP:

İstenmeyen fikir, hayal ya da imgelerin kişinin daima aklına gelmesi ve bu fikirlerden kurtulmak için öteki şeyler düşünmeye çalışması, bu fikirleri düşünmemeye çalışması, ısrarla gelen niyetleri tahlil etmesi ile seyreden bir bozukluktur.

Kişi bu niyetleri tehlikeli bulur, bir mana yükler; bastırmaya çalışır, dikkatini dağıtmaya çalışır ya da daima neden geldiğini ne manaya geldiğini tahlil eder. Ve münasebetiyle bu istenmeyen niyetler; daha sık gelmeye başlar, daha ısrarcı ve yapışkan hale gelir.

TEDAVİYİ NASIL YAPIYORUZ?

OKB kendi kendine geçen bir rahatsızlık değildir. Bu yüzden tedavi edilmesi değerlidir. En âlâ tedavi yolu ilaç ve Bilişsel Davranışçı Terapidir.

Bilişsel Davranış Terapi (BDT):

Bilimsel bilgilere ve öğrenme kuramlarına dayanan, Konuşmaya dayalı bir Psikoterapi prosedürüdür. Bu Terapi sisteminin gayesi, Obsesif Kompülsif Bozukluğu olan şahısların tekrarlayan davranışlarını gerçekleştirmeden dehşetleriyle yüz yüze gelmelerini ve anksiyetenin azaltılmasını sağlamaktır. Bu terapi Obsesif Kompülsif Bozukluğu olanlarda sıkça görülen abartılmış yahut felaketler içeren niyetleri azaltmaya da odaklanılır.

Yani hem takıntılı niyetlerle hem de tekrarlayan davranışlarla çalışılır. Hastaya sistemli olarak uygulama ödevleri verilir ve haftada bir görüşülerek takibi yapılır.

Her rahatsızlıkta olduğu üzere, öncelikle danışanın güzelleşmeyi istemesi, tedaviye inanması ve tedavi planını istikrarlı bir halde uygulamasına gereksinim vardır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir