OBEZİTE’NİN PSİKOLOJİK BOYUTU

Obezite, Dünya Sıhhat Örgütü tarafından insan sıhhatini bozacak formda bedende çok ölçüde yağ birikmesi olarak tanımlanmaktadır. Obezite önemli sıhhat problemlerine yol açmaktadır. Obezitenin gelişiminde hem genetik, hem çevresel ve ruhsal etmenlerin rolünün olduğu düşünülmektedir.

Kilolu bireylere karşı önyargı ve saygısızlık son derece yaygındır. Kilo sorununun çocuklukta başlaması durumunda önyargı ve ayrım daha erken periyotta görülmektedir. Ayrımcılık, obez bireylerin özsaygılarının azalmasına, depresyona açık duruma gelmelerine yol açar

Yapılan araştırmalarda, çok yeme bozukluğu olan bireylerde daha fazla ruhsal belirti görülmektedir. Kilolu şahıslarda; düşük benlik bedeli, major depresyon, bipolar bozukluk, panik bozukluk ve agorafobi üzere ruhsal problemlerin daha sıklıkla görüldüğü bilinmektedir. Birebir vakitte anksiyete ve depresyonun da obeziteye neden olduğu ileri sürülebilir.

Uygulanan tüm tedavi sistemlerinde kilo kaybından sonra kişinin şiddetli gerilim altında eski yeme alışkanlıklarına döndüğü görülmüştür. Bu açıdan ruhsal takviyenin ve takibin obezitenin denetiminde değeri büyüktür. Obezitenin tedavisinde biyolojik, ruhsal ve sosyokültürel etkenlerin hepsi dikkate alınmalıdır. Kilo verme sürecinde uygulanan Davranışçı Terapi’de maksada ulaşmak için günlük alışkanlıkların ve davranışların değiştirilmesi temeldir. Tedavi sürecinde gaye danışanın kilo vermesi gerektiğine yönelik kabullenmeyi sağlayarak başlar. Tedavinin başlangıcında bireyin günlük yeme ve fizikî aktivite durumunu değerlendirmesi kıymetlidir. Uzman tarafından alınan beslenme eğitiminin yanı sıra; uyaran denetimi, bilişsel ve davranışsal değişiklik, antrenman yapmaya yönelik motivasyonları içeren terapi ile bireyin sağlıklı ve kalıcı kilo kaybına ulaşması sağlanır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir