Medya İle Travmatize Olmak

Medya İle Travmatize Olmak

Medya yani basın-yayın günlük lisanda radyo, televizyon, gazete, mecmua üzere elektronik
ve ya yazılı basın organlarını anlatmak için kullanılan bir tabirdir. Günümüz dünyasında
medya bağlantı araçları bizler için kıymetli bir yerdedir.Çünkü bir çok lokal ve üniversal haberi
medya yoluyla duyarız. Bu haberlerden bir birden fazla da ne yazık bizlerde hüzün ve travma
yaratacak terör ve savaş haberleridir. Televizyon, gazete, mecmua, radyo, ve toplumsal mecralarda
gördüğümüz ya da duyduğumuz haberler bizleri görsel ve işitsel açıdan olumlu ya da
olumsuz tesirler.
 Buna ispat olarak; Bradford Üniversitesi’nden Tabip Pam Ramsden, 189 kişinin çeşitli olaylar karşısındaki reaksiyonlarını incelemiştir. Dr. Ramsden araştırma sonucunda kimi toplumsal medya kullanıcılarının ekranda şiddet içeren ya da rahatsız edici imajlar izledikten sonra travma sonrası gerilim bozukluğu semptomları gösterdiğini ortaya koymuştur. ”Bu araştırma, ekrandaki kimi imgeleri izleyenlerin, travma sonrası gerilim bozukluğu geçirdiğini belirtmiyor. Yapılan çalışma, bireylerde, travma sonrası gerilim bozukluğuna misal ölçümler veren kimi belirtiler oluşabildiğini ortaya koyuyor”. Ancak bu durum şahıstan şahsa nazaran de değişebiliyor. Kimisi günlerce tıpkı travmatik habere maruz kalsa bile olumsuz tarafta etkilenmiyor. Öte yandan birinci sefer terör saldırısı görüntüsü izleyen öteki biri saatlerce ağlayabiliyor.Bu durum kişinin direnç düzeyiyle ve geçmiş ömrüyle alakalı bulunuyor.
BBC dahil muhakkak başlı yayın kuruluşları, kurumlarında çalışan gazetecileri şiddet yahut
rahatsız edici imajlar içeren imgeleri arka arda izlemenin tesirleri hakkında ihtarda
bulunuyor ve olumsuz tesirler yaratabilecek imgeler konusunda ön ihtarlar yayımlıyor.
Ancak toplumsal medya maalesef ki bu koruyucudan mahrum.Bu nedenle bireyler nasıl şuurlu
kullanıcı olunur bunu öğrenmelilerdir.Türkiye içinse gazetede yayınlanacak haber ve
tabirlere dikkat etmeli bir kalıp sınırlaması getirmeliler. Medyada yayınlanan travmatik
haberlere esirgeyici ihtar getirilmelidir. Bu gazetelerin birinci sayfalarında bulunacak
bir ikaz yazısı ile olabilir. Toplumsal medyada da tıpkı formda rahatsız edici manzaralar itinasız
yayınlanmamalı, öncesinden kesinlikle bir ikaz yazısı bulunmalıdır.

Psk.Dilara Tahincioğlu

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir