Korku ve Kaygı Bozuklukları

Günlük yaşantınızda dehşet, telaş, ıstırap ve panik tabirlerini birden fazla vakit birbirinin yerine kullanılırız. Lakin korku bozukluğu, anksiyete bozukluğu, panik atak bozukluğu, endişelerimiz (fobiler ) gibiduygu durum bozuklukları nedenlerini anlayabilmemiz ve bu ruhsal rahatsızlıkların tedavisiningerçekleştirebilmesi için bu tabirleri birbirinden ayırabilmemiz gerekir.

Kaygı, herkesin yaşayabileceği esas başlıca bir histir. Kaygı, ansızın ortaya çıkı veren bir tehlikeye karşı gösterilen bir tepkidir. Bu tehlike gerçek ya da kişinin algıladığı bir tehlikedir. kelam konusu bu tehlike bireyde savaş ya da kaç reaksiyonunu ortaya çıkartır. zira bireyler bir kaygı duyduklarında bütün içsel kaynaklarını kullanarak bu tehlikeye karşı kendilerini savunmaya çalışıyorlar ya da kelam konusu bu tehlikeden kaçıp kurtulmaya, oradan uzaklaşmaya çabalarlar.

Telaş duygusu” ile “korku duygusu” çok yakından bağlantılı hislerdir. Korku ile dehşet bu kadar yakın hisler olmalarına karşın; korku ve endişe ortasında arasında kıymetli farklar da bulunmaktadır. Kaygı daha çok bu anda ortaya çıkan tehlikelere karşı gösterilen bir reaksiyon iken tasa gelecekle ilgili kaygıları içermektedir. Yani telaş daha çok geleceğe yöneliktir.

Anksiyete, ekseriyetle somatik, duygusal, kavramsal, ve davranışsal bileşenlere sahip olmak halinde tanımlanır.. Tasa da yaşanılan biyolojik değişiklikler bedende anksiyete durumun da gözlenmektedir. Kan basıncı, nabız ve kalp atışının artması, titreme, terleme, ana kas kümelerine birden kan akışının hamle etmesi nedeniyle kaslarda gerginlik, bağışıklık ve sindirim sistemi işlevlerinin yavaşlaması üzere fizikî tesirleri vardır. Bunlara ek olarak mide bulantısı, el ve ayaklarda soğukluk, titreme -üşüme hissedilir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir