Hipospadias

Hipospadias nedir?
Hipospadias, çocuğun idrar yaptığı deliğin penisin ucunda değil de altında olmasıdır. Bu delik ile penis ucu ortasındaki bölgede idrar kanalı tam olarak oluşmamıştır. Hipospadias, idrar deliğinin yerleşimine nazaran farklı farklı sınıflandırılabilir. Penisin baş kısmında yer alan, olağan idrar deliğinin olması gerekli yere çok yakın olan hipospadias olgularına, glandüler hipospadias denilir. Penis baş kısmı ile penis gövdesi ortasındaki birleşim yerinde yerleşirse, koronal hipospadias ismini alır. Her iki durum genel olarak “distal hipospadias” tanımlaması içinde yer alır, çocuklarda en sık karşılaşılan, ve cerrahi muvaffakiyet oranının en yüksek olduğu küme bu kümedir. Daha aşağı yerleşimli hipospadiaslar da vardır, idrar deliğinin yerleşimi penis gövdesinin rastgele bir yerinde, penis ile torbaların birleştiği bölgede hatta anüse yakın perine dediğimiz bölgede bile olabilir. Elbetteki daha aşağı yerleşimli hipospadiasların cerrahi tedavisi daha zordur.
Hipospadias belirtileri nelerdir?
Üstte da belirttiğim üzere en kıymetli belirti idrar deliğinin penis ucuna değil de penis gövdesinde daha aşağıda bir yere açılmasıdır.
Hipospadias, halk araında farklı isimlerle isimlendirilmektedir, peygamber sünnetli, doğuştan sünnetli ya da yarım sünnetli denilebilmektedir. Bunların temel nedeni hipospadiaslı çocuklarda sünnet derisinin ön tarafı gelişmemiştir. Sünnet derisi penisin yalnızca art kısmında bulunmaktadır.
Kordi ismi verilen, penisin ereksiyon denilen sertleşme durumunda eğriliği kelam konusu olabilir. Hipospadias anomalisi ne kadar ağır ise, yani idrar yaptığı delik penis ucundan ne kadar uzaksa, kordi ismi verilen bu eğrilik daha fazla olur. Hipospadias cerrahisinde tedavinin en temel kısımlarından birisi bu eğriliğin düzeltilmesidir.
Hipospadiaslı çocuklar oturarak çiş yapmayı tercih ederler, zira ayakta işerken karşıya değil de aşağıya hakikat idrar yaparlar.
Doğumsal bir durum mudur? Ne sıklıkta görülür?
Hipospadias, doğumsal bir durumdur. Nedeni kesin olarak bilinmemektedir. Anne karnında hormonal ikazların eksik kaldığına yönelik birtakım çalışmalar varken, kimi araştırmalar da bunları büsbütün reddetmektedir.
Hipospadias'la birlikte, bilhassa ağır olgularda, yandaş ürogenital sistem anomalilerinin bulunması da doğumsal olduğunu desteklemektedir.
Çocuk ürolojisi pratiğinde en sık karşılaşılan durumlardandır. Her 300 erkek çocuğundan birinde hipospadias görülür. Distal tip hipospadias dediğimiz penis ucuna yakın idrar kanalı olanlar daha sık görülür.
Bebek doğduğu vakit yapılacak dikkatli bir fizik muayene ile teşhis rahatlıkla konulabilir.
Hipospadias tanısı aldıktan sonra öteki araştırmalar da yapılmalı mıdır?
Hipospadias'la birlikte, bilhassa ağır olgularda, başka ürogenital sistem bozuklukları görülme ihtimali de daha fazladır. Bu nedenle ağır olgularda bilhassa üriner sistem (böbrek ve idrar boşaltma kanalları, ve mesane) kesinlikle incelenmelidir. Hipospadias'la birlikte iki taraflı inmemiş testis varsa, kromozomal araştırmalar yapılarak, bu durumun bir cinsel farlılaşma sorunu olup olmadığı kesinlikle araştırılmalıdır.
Tedavi ne vakit yapılmalıdır?
Hipospadias'ın tek tedavisi cerrahidir. Fallik devir denilen, çocuğun cinsel kimliğini keşfettiği devir olan 2-6 yaş ortası, penise yapılacak ağrılı müdahelelerden kaçınmak gereklidir. Münasebetiyle çocuk cinsel kimsiliği keşfetmeden hipospadias cerrahisi yapılmalıdır. Bezli devirde yapılacak bu cerrahi müdahelenin bakımı da daha kolaydır.
Hipospadias cerrahisini kim yapmalıdır?
Hipospadias'ın cerrahi tedavisinde tanımlanmış yaklaşık 500 çeşit ameliyat bulunmaktadır. Hipospadias aemilyatını da herkes yapabildiğini sav etmektedir; Plastik cerrahlar, ürologlar, çocuk cerrahları hatta hatta genel cerrahlar. Her branş da kendisinin bu işi uygun yaptığını belirtmektedir. Lakin elimizdeki bilgiler; deneyimsiz ellerde yapılan her üç ameliyattan birisi komplikasyonla sonuçlanmaktadır.
Hipospadias ameliyatında ne yapılır?
Temel maksat üretra denilen idrar deliğinin penisin ucuna getirilmesidir. Yaygın sorulan soru; dikişli mi yama ile mi tedavi yapılıyordur. Her iki prosedür de kullanılır. Temel olarak dikişle idrar kanalını oluşturduktan sonra üzerine bir katman olarak yama getirilmesi dokuyu daha sağlamlaştıracaktır.
Penisteki eğrilik kesinlikle düzeltilmelidir.
Hipospadiasın tartı durumuna nazaran beraberinde sünnet de yapılabilir. Ya da sünnet derisi yama olarak kullanılabilir. Lakin kimi meslektaşlarımızca lisana getirilen ameliyatla sünnetin birlikte yapılmaması görüşü hakikat değildir. Bilakis beraberinde sünnet yapılması çocuğu ikinci bir ameliyattan kurtracaktır.
Ameliyat Sonrası Bebek-Çocuk ve Aileyi ne bekler? Ne kadar hastanede yatar? Sonda takılır mı?
Günümüzde hipospadias konusunda tecrübeli çocuk ürolojis uzmanları ya da çocuk cerrahları, hipospadias ameliyatlarını günübirlik cerrahi süreçler olarak yapmaktadırlar. Yani çocuk ameliyat olur ve birebir gün konutuna gidebilir. Ameliyat sonrası üçüncü ya da beşinci gün pansumanı açılır. Yedinci gün de sondası çekilir. hastanede kalmasına gerek yoktur.
Stent ismini verilen idrar sondaları güzelleşme için gereklidir. Bebeklerde çift bez kullanılarak sondasıyla birlikte konuta gönderilebilir. Büyük çocuklarda da stent çabucak penis başına yakın olarak kesilir, çocuk kendi kendine tuvalete gidip stentten idrarını yapabilir.
Komplikasyonlar nelerdir?
Üstte da bahsettiğim üzere deneyimsiz ellerde komplikasyon oranı çok yüksektir. Çocuk ya da bebeğe bu sorunu tek ameliyatla çözebilme talihi tanınmalıdır. Daha evvel cerrahi teşebbüs uygulanmış bir peniste muvaffakiyet oranı hiç dokunulmamış olana nazaran daha azdır.
En sık karşılaşılan komplikasyon fistül gelişimidir; idrar deliği penis ucuna taşınır lakin ortada bir yerde dikişlerin açılmasına bağlı idrarın birden fazla delikten gelmesidir. Bu komplikasyon geliştikten sonra 6 ay geçmeden rastgele bir müdahelede bulunulamaz. Lakin düzeltmesi de en kolay komplikasyonlardan birisidir.
Dikişlerin büsbütün açılması, kanama, penis derisinde gangren gelişmesi öbür komplikasyonlar ortasında sayılabilir.
Darlık ve peniste eğrilik öteki kıymetli komplikasyonlardır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir