Gece işemesi – alt ıslatma

Çocukların birçoklarında mesane gelişiminin tamamlanması ile birlikte işeme denetimi sağlanır. Fakat 5-6 yaşına kadar bu gelişimi tam olarak sağlayamayan çocuklarda gece işemesi, çocuk açısından toplumsal ve ruhsal bir sorun olarak ortaya çıkar. Erkek çocuklarda daha sık görülür ve 6 yaş civarında çocukların yaklaşık olarak %10’unda gece işemesi , artık bir rahatsızlık olarak karşımıza çıkar.

Gece işemesinin iki tipi vardır. Doğumdan itibaren işeme denetimini sağlayamayan birincil ( primer ) tip ve işeme denetimini en az 6 ay sağladıktan sonra yine altını ıslatmaya başlayan ikincil ( sekonder ) tip. Gece işemesi olan çocukların %90-95 oranındaki kısmı fizyolojik hudutlardadır. Burada temel neden uykuda mesanenin doluluğunu hissetmelerindeki yetersizlik, derin uyku, düşük kapasiteli mesane ve genetik yatkınlıktır.

Lakin gece işemesi olan çocuklar % 5-10’luk kısmında, gece işemesi dışında da bulgular mevcuttur. Kronik idrar yolu enfeksiyonları, reflü üzere mesane hastalıkları, böbrek hastalıkları, şeker hastalığı, kabızlık üzere hastalıklar yüzünden çocuklarda gece işemesi oluşabilir. Bu nedenle bu çocukların tedavilerine başlanmadan evvel kesinlikle bu tip hastalıklar tarafından araştırılmalı ve organik nedenler ekarte edilmelidir.

6 yaşından sonra mesane denetimini sağlayamayan çocuklarda kesinlikle tedaviye başlanmalıdır. Çocukta utanma ve toplumdan dışlanmaya kadar giden sorunlara yol açan bu rahatsızlık doktor, hasta ve aile ortasındaki güçlü diyalog, suçlama olmaksızın sorumluluk hissini pekiştirerek çocuğa yaklaşım, gerekirse ilaç ve aygıtlarla desteklenen tedavilerle % 90 oranında tedavi edilebilmektedir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir