Gastroözofageal reflü (gör) nedir?

Gastroözofageal reflü (GÖR) çocuklarda mide içeriğinin istemsiz olarak yemek borusuna geçişi olarak tanımlanır. Çocuklarda reflü hastalığında erişkinlere nazaran biraz daha karmaşık düzenekler faaldir. Patolojik reflü çocuklarda sıklıkla nörolojik hastalığı olanlarda görülür. Bu çocuklarda tıpkı vakitte yutma zahmeti, spastik görünüm, artmış hıçkırma refleksi üzere durumlar bulunur. Bu çocukların mide boşalma vakitleri bozulmuş, yemek borusunun hareketleri de azalmıştır. Olağan çocuklarda ise reflü hastalığı kendisini reaktif hava yolları, astım, sık tekrarlayan zatürre atakları ile gösterir. Sindirim sistemi ile ilgili de büyüme gelişme geriliği, huzursuzluk, yeme de isteksizlik, göğüs yanması, kanlı kusma, yemek yerken ağrı hissi üzere bulgular olabilir. Nörolojik hastalığı olan çocuklarda daima olan kasılmalar reflüyü tetikler. Kasılmalar ve reflü hastanın kalori muhtaçlığını arttırır. Reflüye bağlı yetersiz beslenme hayat kalitesini olumsuz tesirler. Bu hastalarda daha konforlu bir hayat için reflü tedavisi önerilir.

Reflü tedavisinde öncelik ameliyatsız alınan önlemlere verilir. Reflü olan bebeklere daha koyu kıvamlı mama verilmesi, dik beslenmesi, az ve sık besleme ile yüzükoyun yatma önerilir. Kusmalar geçmezse, mide boşaltımını hızlandıran ilaçlar ve mide asit salgısını azaltan ilaçlar tedaviye eklenir.

Medikal tedaviye cevap alınamayan durumlarda cerrahi tedavi uygulanır. Bunlar;

Çocuğun ilaç tedavisine karşın kilo alamaması, Teneffüs durması (apne) nöbetleri geçirmesi, Yemek borusu tahrişine bağlı olarak oluşan kanama,darlık ve beslenme yetersizliğine bağlı şiddetli kansızlık, Büyük çocuklarda; yemek borusu tahrişine bağlı göğüs ağrıları iştahsızlık ve kilo kaybı, Teneffüs yollarına kaçışa bağlı tekrarlayan akciğer enfeksiyonları, Mide fıtığı saptanması

Çocuklarda reflü hastalığında tercih edilen cerrahi tedavi metotları erişkin hastalar ile paralellik göstermektedir. Çocuklarda da erişkinlerde olduğu üzere laparoskopik (kapalı) ameliyat yolları öncelikle tercih edilir. En sık tercih edilen metot laparoskopik Nissen fundoplikasyonudur. Bu ameliyatta midenin en üst kısmı, yemek borusunun karın içindeki kısmının etrafına sarılır. Reflü sırasında bu sarılan kısmın mide içeriği ile dolarak yemek borusunu sıkıştırıp, içeriğin üst yanlışsız kaçışını engellemesi beklenir.

Bu ameliyatların başarısı %85 ile 94 ortasındadır. Ameliyattan sonra gaz sıkışması sendromu, süratli mide boşaltımı sonrası hazımsızlık, kusamama ve küçük hacimli beslenme üzere şikayetler görülmekle bir arada ekseriyetle 6 ayda kaybolur.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir