Etkili İletişim Nedir?

Tesirli Bağlantı Nedir?

“İnsanlar konuşa konuş anlaşırlar” atasözümüz şahıslar ortası irtibatın kıymetini vurgular. Bağlantı, karşımızdaki şahıslarla çok istikametli bir bildiri alışverişidir. Bu bildiriler kelamlı olabileceği üzere, sözel olmayan biçimlerde de karşımızdakilere iletilebilir. Bildirilerimizi karşımızdakilere iletirken mimiklerimiz, jestlerimiz, öteki bir deyişle, beden lisanımız, irtibatımızın çok kıymetli bir boyutunu oluşturmaktadır.

Araştırmalar verilmek istenen bildirinin % 65’inin sözel olmayan yollarla( vücut lisanı, mimikler vb.), % 35’inin ise sözel biçimde iletildiğini göstermektedir.

Tesirli İrtibat İçin Neler Gereklidir?

Tesirli Bağlantının İçin;

1- Hürmet Duymak: Karşımızdaki bireylere hürmet duymak onların varlığını kabul etmek, kıymetli ve pahalı olduklarını hissettirmek, olduğu üzere benimsemek manasını taşır.

2- Doğal Davranabilmek: Abartıdan uzak, olduğu üzere davranmaktır.

3-Empati:Bağlantının tahminen de en değerli öğesidir. Bir manada, dış dünyayı karşımızdaki kişinin penceresinden görmeye çalışmaktır. Kurulan bu his iştiraki, bağlantısı güçlü kılar.

4-Etkin Dinleme: Yeterli bir dinleyici, irtibat kurduğu kişinin yalnız söylediklerini değil, yüzü, eli, kolu ve vücuduyla yaptıklarını da dikkat eder, zira yüz sözleri, el ve kol hareketleri, vücudun duruş biçimi, sesin tonu üzere sessiz bildiriler kullanarak da, bağlantı kurulur. Faal dinleme dinleyenin, anlatılanı yalnız duyduğunu değil, tıpkı vakitte gerçek olarak anladığını da gösterir. Bu yüzden bu yol en sağlıklı irtibat usulü olarak kabul edilmektedir

İrtibat yalnızca konuşmak değildir. Bağlantı birebir vakitte;

  • Neyi,
  • Ne vakit,
  • Nerede,
  • Nasıl, söyleyeceğini bilmek,
  • Olayları kolaya indirgeyerek sunabilmek,
  • Akıcı bir lisanla ve karşınızdaki şahısla göz kontağı kurarak konuşabilmek,
  • Dikkati yoğunlaştırabilmek ve karşınızdaki kişinin verilen iletisi anlayıp anlamadığını denetim edebilmektir.

Tesirli irtibatın temelinde bireyin kendisini tanıması, kendi kıymetlerinin ve tavırlarının farkında olması ve kendine itimat yatar. Âlâ bir bağlantıcı ipuçlarını anında görür (jestler, mimikler, vücut duruşu) ve onları gerçekçi olarak kıymetlendirir. Tesirli bağlantı için faal dinleme, reaksiyon verme, olumlu yaklaşım ve ben lisanı kavramları kıymet taşımaktadır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir