EMDR TERAPİSİ İLE İLGİLİ SORULAR /YANITLAR

HAZIRLAYAN : DİLEK GÜREL (UZM. PSİKOLOG –EMDR TERAPİSTİ)

EMDR TERAPİSİ NEDİR?

EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma Tekrar İşleme) Terapisi 1897 yılında ABD’ li Klinik

Psikolog Farencine Shapiro tarafından uzun yıllar yapılan araştırma ve uygulamalar sonucu

geliştirilmiş bir psikoterapi çeşididir. EMDR yapılan pek çok araştırma sonucu test edilmiş ve aktifliği

bilimsel olarak kanıtlanmış ve günümüzde Dünya Sıhhat Örgütü tarafından Tasa bozukluklarında

birinci öncelikli tedavi seçeneği olarak onaylanmıştır. EMDR’ nin temel hipotezi kısaca şu formda

açıklanabilir; yaşadığımız olumsuz travmatik olaylar, beynimizde öteki anılarımız üzere anı merkezine

kayıt olmak yerine sistemsiz yığınlar halinde bekletilir. Siz farkında olmadan en ufak ses, renk, koku,

imge vb. bir uyaranla anılar tetiklenir ve nedenini hiç anlayamadığınız biçimde kendinizi huzursuz,

korkulu, mutsuz hisseder bulursunuz. Çocukluğunuzda yaşamış unutmuş olduğumuzu sandığınız bir anı

tetiklendiğinde 70 yaşında bile olsanız birebir tazelikte hatırlanır. Travmatik yaşantıların illaki büyük

olaylar olması gerekli değildir. Çocukluk periyodunda maruz kaldığınız aşağılanma, azarlanma, küçük

düşürülme, daima ağır makûs muameleye maruz kalmak, fizikî, duygusal şiddet, yoksulluk, utanç,

suçluluk hisleri, küçük yaşta anne-baba rolü üstlenmek zorunda bırakılmak vb. yaşantılar da

toplamında büyük travma tesirleri oluşturur. Travmatik olayı ve ya durumları tam olarak hatırlamasak

bile içimizde hissettiğimiz olumsuz hisler, yersiz ani öfke patlamaları, nedeni tıbben açıklanamayan

ağrı yahut garip bedensel duyumlar, denetimsiz yeme içme davranışları, vb. izler bile bir ipucu

niteliğindedir. EMDR deki çift istikametli uyarımlar, travmatik anı ağlarına ulaşılmasını ve işlemlenip

nötürlenebilmesini sağlar. Tıpkı vücudumuz üzere beynimiz de kendini uygunlaştırma potansiyeline sahiptir.

EMDR, bu güzelleşmeyi başlatan ve tamamlamasını sağlayan tek yoldur. Travmatik anılar EMDR ile

ortadan kaldırıldıkça beyinde var olan olumlu inançlar, hisler tekrar açığa çıkar ve bu yolla kişi her

geçen gün kendini daha rahat, huzurlu, memnun, özgüvenli ve potansiyellerini ortaya koymaya başlar

hale gelir. EMDR ile işlenmiş anılar geri dönüşümsüzdür yani kurtulduğunuz bir anı tekrar sizi

rahatsız edemez.

EMDR TERAPİSİ HANGİ PROBLEMLERDE KULLANILIR?

Birinci çıkışı ruhsal travma geçirmiş bireyler iken günümüzde başta;

 Telaş Bozuklukları (Güncel tasalar, gelecek korkusu, genel telaş bozukluğu)

 Kaygılar (Uçak, Hayvan, Kapalı yer, Vefat vb)

 Takıntı Bozuklukları (OKB)

 Kronik Ağrı (Migren, Fibromiyalji vb)

 İmtihan /performans Tasası

 Depresyon

 Panik Atak

 Kayıp – Yas travmaları

 Patolojik (saplantılı) Aşk

 Bağımlılıklar(alkol, sigara, unsur vb)

 Yeme Bozuklukları

 Berbat çocukluk yaşantıları ile baş etme

 Cinsel taciz- istismar- aldatılma vb. olaylarla baş etme

 Tüm doğal ve ya insan eli ile oluşturulmuş olumsuz hayat olaylarının tesirinden kurtulma

vb. problemlerde kullanıldığı üzere;

“Performans Arttırma” olarak isimlendirilen kişinin bir amaca ulaşmasında zihinsel

kapasitesini arttırma maksatlı da kullanılmaktadır. Şizofreni, Kişilik Bozuklukları yeni yeni

kullanılmaya başlayan başka alanlardır.

EMDR İLE HİPNOZ ORTASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

EMDR, Hipnozdan çok farklı bir tedavidir. Hipnozda bireyin şuuru kapalıdır ve ona bir kadro telkinler

verilir. EMDR de ise, bireyin şuuru büsbütün açık terapistle birlikte tüm süreci adım adım takip eder.

Hatta danışanın farkındalığının büsbütün açık olması gereklidir. Beyinde uyarılan yahut kullanılan

alanlar hatta beyin dalgaları açısından bile hipnozla ortasında büyük farklar vardır.

EMDR NASIL UYGULANIR?

EMDR birinci evvelce terapist tarafından uygulanan ritmik göz hareketlerini takip etme biçiminde

başlamışsa da daha sonra işitsel ve ya dokunsal olarak değişik uyarımlarında tıpkı başarılı etkiyi yaptığı

tesbit edilmesi sonucu bu çift taraflı uyarımlarda kullanılmaktadır. Standardize etmek için daha sonra

EMDR aygıtları üretilmiş bu aygıtlara farklı kombinasyonlar eklenmiştir. Terapi sırasında danışan

terapistin yönlendirmeleri ile bu süreci yürütür. Çift taraflı uyarımların bireydeki yansımaları dikkatle

takip edilerek süreç yürütülür. Bu aygıtların hiçbir yan tesiri yahut tehlikesi yoktur. Seans anında

terapist dikkatinizi aklınızdan geçen niyetler ve ya vücut duyumlarına dikkat etmenizi ister. Bu

yorucu olabilir o yüzden aç, yorgun, acil yetişmeniz gereken işler varsa telaşlı olmamanız gereklidir.

Çıktığınızda ise; dinlenmeye muhtaçlık hissedebilirsiniz. O yüzden seanslarınız için özel vakit ayırmanız

sizin yararınıza olacaktır.

EMDR TERAPİSİNE KİM KARAR VERİR SÜREÇ NASIL İŞLER?

EMDR terapisi almak için başvuran bir danışan uzman tarafından her açıdan kıymetlendirilir. Gerekirse

Piskolojik testler de uygulanır. Zira, her ne kadar çok tesirli bir terapi olsa da danışanın uygun ve

hazır halde olması gereklidir. EMDR için danışanlara hazırlık seansları yapılmadan uygulanması

kaldıramayacağı bir gerilim yaşamasına sebep olabilir. Ön görüşme sırasında terapistin deneyim bilgisi

devreye girer ve bunu kıymetlendirir. Ayrıyeten EMDR’ uygun olmadığı ya da EMDR ye ahenk yapamayan

danışanlar diğer psikoterapilerden yaralanabilir.

KAÇ SEANS SÜRER?

Bu her danışana, sıkıntısına, meselelerinin yükü, şiddeti, yoğunluğuna nazaran değişir. Tek seanslık bir

terapi değildir. Tek travma/ olay tek seansta bitebilir lakin bireyin durumu ve şartlara nazaran bu

uzayabilir. 1-4 ortası tesirleri daha sağlıklı görülür, öteki terapilere nazaran çok kısa ve süratli olsa bile süreç

çok kıymetlidir. Seanslar artıkça şahıslar de Özgüven, Özsaygı , kendilik algısı artan biçimde devam eder

ve danışan kendini gitgide daha güçlü ve inançlı hissetmeye, olaylar, durumlar ve şahıslarla daha düzgün

başetme gücünü elde eder. Daha evvel cüret, güç gösteremedikleri durumlara kolay kolay girişip

başarılı biçimde onları yapabildiklerini görürler.

EMDR SIRASINDA İLAÇ KULLANILIR MI?

EMDR terapisi için başvurduğunuzda Hekiminiz tarafından düzenlenmiş ilaçlar hakkında bilgi alınır

lakin bunlara müdahale asla yapılmaz lakin terapi sürecinde düzgünleşme epey hekiminiz dozlarınızı

azaltma ve ya kesme yoluna sarfiyat. Başlangıçta hiç ilaç almıyorsanız terapistiniz sizin sorunuzu ilaçsız

yanlızca EMDR ile çözebileceğinizi değerlendirirse ilaçsız devam etmeye karar verir. Lakin ilaç dayanağı

almanıza karar verirse, sizi doktora yönlendirir ve kimi durumlarda ilaç ve EMDR bir müddet birlikte

devam eder.

EMDR ÇOCUKLARA ve ERGENLERE UYGULANIR MI?

EMDR çocuklara hatta kolay formlarda bebeklere bile uygulanabilir. Lakin çocuklara ve ergenlere

EMDR uygulayacak terapistin Çocuklar için EMDR sertifikası olması koşuldur. Büyükler için EMDR

sertifikası olan biri, bu sertifika ile çocuklara uygulama yapamaz. Zira çocuklar için uygulanan

EMDR prosedürleri farklıdır.

Çocuklar ve Ergenlerde EMDR ;

 Okul kaygıları , korkuları

 Okulda y
aşanan akran zorbalıkları, içe kapanıklık, özgüven sıkıntıları

 Cinsel akınlar

 Özgül öğrenme zahmeti, disleksi, matematik vb. ders endişeleri

 Kayıp yas yaşantıları, doğal felaketlere maruz kalma

 Sınav/performans telaşı

 Performans arttırma vb.

 Yeme sorunları

 Dikkat eksikliği, dürtüsellik

 Bilgisayar/oyun vb. bağımlılıkları

 Davranış ve ahenk problemleri

Değişik sorunlarda başarılı ve tesirli biçimde kullanılmaktadır.

EMDR FERDÎ OLARAK UYGULANABİLİDĞİ ÜZERE TIPKI TRAVMATİK OLAYA MARUZ KALMIŞ

KÜMELERE VE ÇİFTLER ORTASINDAKİ PROBLEMLERDE ÇİFT TERAPİSİ FORMLARINDA DA

UYGULANABİLİR. DEĞİŞİK TEKNİK VE SİSTEMLERLE ZENGİNLEŞTİRİLEREK TESİRİ VE SURATI

ARTIRILABİLİR.

EMDR TERAPİSİ ALMAK İSTERSEM DİKKAT EDECEKLERİM NELERDİR?

Ruh Sıhhati Meslek yasasının olmaması her terapi üzere EMDR almak isteyen danışanlarında alanda

istismar edilmesine yol açar. Bu yüzden şuurlu tüketici olmak ismine ;

 Gideceğiniz EMDR terapistinin EMDR TÜRKİYE DERNEĞİ ÜYESİ olup olmadığını mümkünse

psikolog olmasını denetim ediniz. Web sitesinden yahut şahsen derneği arayarak terapistin

kayıtlı olup olmadığını ya da eğitim seviyesini öğrenmeniz mümkündür.

 II. Seviye EMDR diplomasına sahip olmasına kesinlikle bakılmalıdır.

 EMDR seansı en az 60 dakika (yetişkinlerde) sürer bundan daha az 15-20 dk EMDR seansı

olmaz.

 Terapist aygıt kullanıyorsa aygıt varken yanınızda birebir size eşlik edip seans birlikte

yürütülür. Size aygıt takıp gidemez ya da yalnızca bekleyemez. Saniye saniye soru yanıt

halinde yapılandırılmış biçimde tedavi protokolünü takip eder.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir