Depresyon Belirtileri ve Depresyon Tedavisi

Depresyon duygusal, zihinsel, davranışsal ve bedensel kimi belirtilerle kendisini gösteren bir durumdur.
En dikkat cazibeli belirtisi çökkün ruh hali ile ilgi ve zevk almada besbelli azalmadır. Depresyondaki kişi
duygusal açıdan mutsuz, karamsar ve ümitsizdir. Evvelden en severek yaptığı işler bile artık zevk vermez
olmuştur. Kişi kendini hüzünlü ve yalnız hisseder. Kendisine ve etrafına ilgisi azalır. Ağır suçluluk
hisleri olabilir. Herkese yük olduğunu düşünüp gereksiz yere sorumluluklarını yerine getirmediğini
düşünür. Ekseriyetle iç düşüncesi, daralma, huzursuzluk ile birliktedir. Bazen kendisinin tüm hislerini
yitirmiş üzere hissedebilir. Depresyon zihinsel faaliyetlerimizi de mahzurlar. En sık görülen belirtiler dikkatini
toplayamama ve unutkanlıktır.

Depresyonun davranışlardaki tesiri güç azalmasına bağlı hareketlerde yavaşlama, çok halsizlik
formunda olur. Kolay günlük işler bile kişi için bir yük olmaya başlar. Toplumsal münasebetlerden kaçınır, yalnız
kalmayı tercih eder, sıkıntılarını ve dertlerini paylaşmaz. Cinsel ilgi ve isteğinde de bariz azalma olur.

Kimi bedensel belirtilerde depresyonda ortaya çıkabilir. İştah da besbelli azalma kilo kaybı bazen tam
aykırısı çok yeme eğilimi olabilir. Sık görülen belirtilerden biri de uykusuzluktur. Uykuya dalamama,
uykunun sık sık bölünmesi yahut sabah çok erken uyanma formunda problemler görülebilir. Kimi şahıslarda
çok ahenge eğilimi olabilir. Bu şahıslar çok uyumalarına karşın dinlenmiş olarak uyanmazlar. Baş, boyun
sırt, eklem ağrıları, mide-bağırsak şikayetleri eşlik edebilir.

DEPRESYON TEŞHİS ÖLÇÜTLERİ (DSM-IV-TR’ye göre):
A-İki haftalık bir devir sırasında, daha evvelki fonksiyonellik seviyesinde bir değişiklik olması ile birlikte
aşağıdaki semptomlardan beşinin (yada daha fazlasının) bulunmuş olması; semptomlardan en az birinin
ya depressif duygudurum yada ilgi kaybı yada artık zevk alamama olması gerekir.

1-Hemen her gün, yaklaşık gün uzunluğu süren depresif his durum,
Depresyonda ki bireylerde gün uzunluğu devam eden bir çökkünlük, ümitsizlik ve mutsuzluk hissederler. Bu
çökkün hissetme hali günün başında daha azken günün ilerleyen saatlerinde daha da artar. Yemek
yemek, yürümek, duş almak, makyaj yapmak üzere rutin şeyleri dahi yapma isteği ortadan kalkabilir.

2- Çabucak her gün, yaklaşık gün uzunluğu süren, tüm etkinliklere karşı (yada çoğuna) ilgide besbelli azalma
yada artık bunlardan eskisi üzere zevk alamama. Depresyonda ki şahıslar daha evvelden zevk aldıkları
şeylerden zevk alamaz hale gelirler. Toplumsal olarak içene kapanıklıkla birlikte her vakit görüştüğü
şahıslarla görüşme konuşma üzere aktivitelerden uzaklaşabilirler.

3- Kilo alımı yada kilo kaybı, olağanda yediklerinden daha fazla ya da daha az yemek yemeye başlarlar.

4- Çabucak her gün, insomnia (uykusuzluk) yada hipersomnia (aşırı uyku) olması, bilhassa yataktan
çıkmama isteği, ya da yataktan çıktıktan sonra tekrar yatağa dönme isteği görülebilir. Kendilerini güya
güçleri çekilmiş üzere hissederler.

5- Çabucak her gün, psikomotor ajitasyon yada retardasyonun olması, günlük davranışlarında ya da okul
iş üzere rutin aktivitelerde yavaşlama ya da gerileme yaşarlar. Başladıkları işi tamamlamakta zahmet
çekerler.

6- Çabucak her gün, yorgunluk-bitkinlik yada güç kaybının olması, yaşadıklarını içinden hiç bir şey
yapma isteğinin gelmemesi durumu olarak tanımlarlar

7- Çabucak her gün, değersizlik, çok yada uygun olmayan suçluluk hislerinin olması, kendilerini
kıymetsiz, yetersiz, sevilemez, yakışıksız, bakımsız ve beğenilmeyi hak etmeyen şahıslar olarak
tanımlayabilirler. Bunun yanı sıra geçmişlerinde yaşadıkalrı olaylara karşı kendilerini sıklıkla cürümler ve
eleştirirler. Gelecekle ilgili bir belirsizlik ya da gelecek planlarının olmaması durumu kelam konusu olabilir.

8- Çabucak her gün, düşünme ya da kanılarını makul bir husus üzerinde ağırlaştırma yetisinin
azalması ya da karasızlık. Bir işe, kitaba ya da mevzuya odaklanmakta zahmet çekme, dikkat dağınıklığı,
okuduğunu anlamama, tekrara tekrar okuma, düşünmekte zorluk çekme üzere belirtiler sergilerler.

9- Yineleyen mevt fikirleri, yineleyen intihar etme kanıları ve intihar etmeye yönelik tasarılarının
olması. Ağır bir halde olama da intihar etmeyi düşünme yada intihar teşebbüsleri olabilir.

10- şahıslar kendileri, öbür beşerler ve dünya hakkında olumsuz niyetlere sahiptirler. Yaşadıkları
olayları geçmeyecek, kalıcı ve kendilerinden kaynaklı olarak değerlendirirler.

B- Bu semptomlar, klinik açıdan bariz bir soruna yada toplumsal-mesleki alanlarda yada değerli başka
fonksiyonellik alanlarında bozulmaya neden olması. Kişinin yaşadığı semptomlar iş okul üzere temel
aktivitelerde zorlanmaya ya da aksamaya yol açabilir.

C- üstte ki belirtilerin en az 2 sini en az 2 yıl mühlet ile yaşayanlarda depresyonun hafif seviyede ancak
uzun devirli biçimi olan distiminin varlığından kelam edilir.

Tüm bu belirtiler en az iki hafta daima olarak devam eder. Kişinin mesleksel, ailesel ve kendisi ile ilgili
sorumluluklarını yapmasına pürüz olur.

Kelamı edilen tüm bu belirtilerin hepsinin tıpkı anda olması gerekmez. Bazen depresyon bu belirtilerin bir
kısmıyla kendisini gösterir. Ayrıyeten belirtiler hafif, orta, ağır şiddette olabilir ve belirtilerin şiddeti bireyden
şahsa değişebilir.

Bunun yanı sıra bir çok ruhsal meseleye ek olarak (örneğin; panik atak, toplumsal fobi, cinsel fonksiyon
bozuklukları, evlilik problemleri, yakın birinin kaybı vb) depresyon ortaya çıkabilmektedir

DEPRESYON NEDENLERİ
Depresyonun nedenleri ile ilgili bir çok farklı teorik açıklama bulunmaktadır. Medikal açıklamalar
beyindeki kimi nörokimyasal hususların (örneğin serotonin) düzensizliğinden kaynaklandığını öne
sürmekte bu nedenle anti depresan ilaç önermektedirler.

Ruhsal açıklamalarda ise kişinin kendisi, öbür beşerler ve dünyadaki olaylar hakkında yapmış olduğu
yanlış ve akılcı olmayan otomatik niyet orta inanç ve temel şemalardan kaynaklandığını öne
sürmektedir. Geçmişinde, bilhassa çocukluğunda olumsuz hayat olaylarıyla karşılaşmış ya da benlik
hürmeti (öz güveni) gelişmemiş ya da dünyayla başa çıkabilme hüneri gereğince gelişmemiş bireyler artık

ki hayatlarında olumsuz hayat olaylarıyla karşılaştıklarında var olan meseleyle baş edebilmekte zahmet
çekmekte ve depresyona girmektedir. Kolay bir benzetmeyle; oturduğunuz konutun içi ne kadar hoş ve
bakımlı olursa olsun konutun temelleri sağlam değilse bir sarsıntıda bina yıkılacaktır. Bazlarının çarçabuk
aştığı ya da takmadıkları olayları şayet siz çok büyütüyorsanız ve bu yaşadığınız olay ömrünüz çok fazla
etkiliyorsa depresyona yatkın bir kişiliğiniz olduğunu düşünebilirsiniz. Örneğin yakın birinin kaybında (
örneğin baba vefatında) ortalama altı aylık bir vakitten sonra kişinin acısının azalarak gerekir fakat
ortadan 6 aydan daha uzun bir mühlet geçmiş olmasına karşın kişi hala neredeyse birinci gün ki üzere bir acı ve
depresif his durumu yaşıyorsa kişinin zorluklarla baş edebilme maharetinin düşük ve geçmişinde
benliğinin (ego( kâfi seviyede gelişmediğini düşünebiliriz.

Herkesin depresyona girme nedeni birbirinden farklıdır. Fakat depresyona neden olan birtakım genel< br/> durumlardan şöyledir;

Birinci dereceden ailenizde depresyon yaşamış bir birey varsa depresyona yatkınlığınız olduğunu
düşünebilirsiniz.

Bir yakının kaybı, iş kaybı, kent değiştirme
Sıhhat sorunları bilhassa kanser yada kronik bir sıhhat sorun
Kimi ilaç yahut uyuşturucuların kullanımı
Doğum yapmak
Aile, iş, okul meseleleri
Gerilimli bir ortamda çalışmak
Maddi sıkıntılar.
Öteki bir ruhsal sıkıntınızın olması (örneğin panik atak, toplumsal fobi vb)

DEPRESYONUN TEDAVİSİ
Bireyler çok farklı sebeplerden ötürü depresyona girebilirler. Depresyonun iki ana nedeni vardır; birincisi
kişinin gündelik hayatında var olan gerilim bilgi olaylar ikincisi ise kişinin geçmişine yaşadığı olumsuz
tecrübe ve yaşantılardır.

Herkesin depresyona girme nedeninin farklı olduğu üzere çıkma şeklide farklı olacaktır. Lakin şuan için
dünyada depresyon tedavisinde kullanılan en başarılı tedavi tekniği bilişsel davranışçı terapi prosedürüdür.
Bu prosedürde psikolog bireye olumsuz otomatik niyetlerin tabiatını, bu kanıları nasıl
yakalayacağını, nasıl çürütüp yerine daha fonksiyonel ve sağlıklı yeni fikirler koyacağını öğretir. Bunun
yanı sıra psikolog kişinin otomatik niyetlerini besleyen onları ve ortaya çıkartan geçmiş ömür
olaylarını tespit ederek geçmişte yaşanmış Travmatik, olumsuz olaylar üzerinde çalışarak kişinin
yaşadığı olumsuz durumların bu güne yansıyan tesirlerini ortadan kaldırır. Bilişsel davranışçı terapinin
temel emeli şahsa kendi psikoloğu olmayı öğretmektir. Kişi terapi de yaşadığı sıkıntılarla nasıl başa
çıkacağını öğrenir ve terapi ruhsal takviye sürecinde öğrendiği marifet ve usullerle ömrünün geri
kalan kısmında ortaya çıkan öbür meselelerle etkin bir halde baş edebilme marifeti kazanmış olur.

İzmirde çalışan çok sayıda psikolog bulunmaktadır. Bunun yanı sıra yaşadığınız problemleri NLP, hipnoz
vb yollarla çözebileceğini argüman eden çok sayıda alandan olmayan kişi bulunmaktadır. Depresyon
tedavisi ya da yaşadığınız öteki bir ruhsal sorun için dayanak alırken, gittiğiniz kişinin psikolog olup
olmadığını kesinlikle sorgulayın. Bir çok danışanın yaptığı şey arama motorlarına izmirde psikolog, ya da
izmir’de psikolog arıyorum vb anahtar sözler girerek birinci gördükleri siteye girip sitede ismi geçen bireyden
randevu almak oluyor. Yaşadığınız sorun için başvurduğunuz kişinin kesinlikle psikolog olması

gerekmektedir. Lakin bu da kâfi olmamaktadır. 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi alan şahıslara psikolog
unvanı verilmektedir. Lakin psikolog unvanına sahip şahıslar psikoloji hakkında genel bir bilgi ve
donananıma sahiptirler. terapi yapabilmek için psikoloji alanda yüksek lisans yapmak gerekmemektedir.
Bu nedenle ruhsal dayanak alırken başvurduğunuz kişinin uzman psikolog olup olmadığına dikkat
edilmesi gerekmektedir. Bu durum hekimlerde da birebirdir. Pratisyen doktor her hususta az bir bilgiye
sahiptir. Ancak önemli bir sorun için pratisyen tabibe değil uzman bir doktora başvurulur. Bu nedenle kalp,
göz, psikiyatri üzere özel uzmanlık alanları vardır.

Depresyon ne halde ortaya çıkarsa çıksın depresyon tedavisi olan bir ruhsal sorundur. Birkaç
seanslık ruhsal takviye ve psikoterapi ile bu meseleden ömür uzunluğu kurtulma bahtınız bulunmaktadır.

Şayet tedavi görmezseniz, uzun müddet depresyonda kalabilirsiniz. Depresyon geri dönebilir ve daha berbat
olabilir. Şayet gerekli yardımı alırsanız, birkaç hafta içinde güzelleşmeye başlayabilirsiniz.

Ek olarak depresyon, panik atak, toplumsal fobi, aile ve çift meseleleri, cinsel sıkıntılar üzere öbür ruhsal
meselelerle birlikte de sıklıkla görülmektedir.

DEPRESYONLA BAŞ EDERKEN
Spor yapın spor bedenin zinde ve sağlıklı kalmasında fayda sağlar ve güç seviyenizi yükseltir.
Fazla yalnız kalmayın, arkadaşlarınızla, ailenizle vakit geçirin
İş, okul üzere alanlarda zorlandığınızda etrafınızdan dayanak isteyin
Alkolden uzak durun
Yediklerinize dikkat edin
8 saatten fazla uyumayın, yataktan çıkmak için efor gösterin
Toplumsal aktiviteleri için kendinize fırsat yaratın
Sorunlarla başa çıkmak için yeni ve daha uygun yollar öğrenin.
Keyifli olduğunuz vakitleri hayal edin
Gelecek planları yapın.
Ferdî yardım kitapları okuyun (ama ferdî gelişim değil)

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir