Çocuklarda gece altını ıslatma sorunu (enüresis nokturna)

Enüresis, istenmeyen yer ve vakitte gerçekleşen fizyolojik işemedir. Bir hastalıktan fazla bir semtomdur. Olağan gelişimleri sırasında çocuklar, çoklukla 2-3 yaşları ortasında mesane (sidik torbası) denetimini kazanmaya başlar. Gece idrar denetimi ise çoklukla üçüncü ya da dördüncü yıllar ortasında tamamlarlar. Doğuştan ya da kazanılmış santral hudut sistemi hastalığı olmayan 5 yaşın üzerindeki çocuklarda istemsiz olarak uykuda gece altını ıslatma enurezis nokturna (EN) olarak tanımlanır. Genel olarak bu çocukların %60’ı erkek %40’ı kızdır.

Enurezis nokturna primer ve sekonder olarak sınıflandırılmaktadır. Primer enurezis nokturnalı bir çocuk doğumdan bu yana hiç kuru kalmazken, sekonder enurezis nokturnada en az altı aylık bir kuruluk devri sonrasında yakınmalar tekrar başlamaktadır. Görülme sıklığı 5 yaşta %15-20, 7 yaşlarında ise %10 civarındadır. Yılda ortalama %15 oranında düzelme mümkünlüğü vardır. Zaten düzelme çoklukla 14-16 yaş civarında olmaktadır. Yaşın ilerlemesiyle birlikte bu sorun %99 oranında biter, lakin hastaların %1’inde 17 yaşından sonra da şikayetler devam eder.

Bu bozukluğun nedeni tam olarak belirli değildir. Derin ahenge sonucu idrar denetiminin kaybolması, üzerinde en çok durulan bahistir. Gece altını ıslatan çocukların yaklaşık %70- 75’inin geceleri altını ıslatan birinci derecede akrabası vardır. Ailede enurezis nokturna hikayesi varsa ailelerin, çocuklarındaki enurezisi önemsemediği, zaten geçmesini bekledikleri, bu nedenle müracaat yaşının geciktiği görülmüştür. Hastalar 5 yaşından büyükse tedavi başlanmalıdır. Tedaviye başlamadan evvel üriner sisteme ilişkin organik bir hastalık olup olmadığı araştırılmalıdır. Tedavi basamak basamak ilerlemelidir.

Basamak Tedavi: Motivasyon Tedavisi, davranış psikoterapisidir.

Basamak Tedavi: Alarm tedavisi.

Basamak Tedavi: Medikal (ilaç) tedavisidir, bazen alarm tedavisi atlanarak direkt olarak ilaç tedavisinede başlanabilir. Başarısı %90’dır, tedavi 6 ay sürer, ilaç kesildikten sonra tekrarlama mümkünlüğü %60’dır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir