“çocuğum çamaşır suyu içti! Ama yalnızca bir yudum!” demeyin

Korozif husus nedir?

Korozif; kimyasal yahut fizikî, aşındırıcı ve tahrip edici tesirleri olan demektir. Paklık eserleri, saat pilleri, lavabo açıcılar, boya çözücüler, çamaşır tozları, tuz ruhu, turşu kurlar, lavabo temizleyiciler, saç ağartıcılar, korozif hususlara örnektir.

Ergenlik devrinde çocuklar korozif hususları çoğunlukla intihar gayesiyle fazla ölçüde içerler. Fakat küçük çocuklar korozif unsurları çabucak hemen sürekli kazara ve az ölçüde içerler. Küçük çocuklar bu hususları merakla tadıp tatlarının hoş olmadıklarını, yakıcı olduğunu farkettiklerinde bıraktıklarından, içilen husus ölçüsü çoklukla azdır.

Türkiye’de korozif unsur hadiselerinin ekseriyetle bayram temizlikleri periyotlarında arttığını görüyoruz. Renk renk deterjan şişeleri, köpükle dolu kovalar çocuklar için pek cezbedicidir.

Korozif husus içen çocukta birinci belirtiler şunlardır;

Korozif maddeyi içtikten sonra birinci anda hiçbir belirti olmayabilir. Ya da ağız etrafında, dudaklarda, ağız içinde, larenks ve farenkste, özofagusta (yemek borusunda) ve midede hasar oluşabilir. Çocuk tükürüğünü yutamayabilir. Ağızdan salya akmasının yanında, disfaji, göğüste ağrı, karın ağrısı, stridor, çekilmeli/ inlemeli teneffüs görülebilir.

Korozif hususlar dokulara ziyanı :

Çamaşır suyu ve öteki mutfak deterjanları nispeten yüzeyel yanıklara sebep olup kalıcı hasar oluşturmazken, kireç çözücü üzere kuvvetli alkali ya da yağ çözücü üzere kuvvetli asit içeren paklık materyalleri yemek borusunda tam katman ve çepeçevre yanıklara sebep olabilirler. Ağır yanıklar yemek borusunda ya da midede perforasyona (delinmeye), mediastinite ve nihayetinde vefata sebebiyet verebilirler. Oluşan hasar korozif unsurun yoğunluğu ve mukoza ile temas mühleti ile orantılıdır.

Korozif maddeyi içtikten sonra herşey olağan görülse bile, çocuk tükürüğünü yutabilse ve ağzında rastgele bir yanık yarası görülmese bile yeniden de, bu maddeyi içme hikayesi varsa, aksi kanıtlanana kadar, yemek borusunda yanık var olarak kabul edilir.

Hasar gören dokuların güzelleşme süreci şöyledir;

Mukoza, yandıktan sonra üç hafta içerisinde yenilenir, yanık epitelize olur. Fakat yanmış kas dokusunun yenilenmesi kelam konusu değildir; yanmış kas dokusunun yerini fibroblastlar ve kollajen dokusu alır, yara gitgide büzüşür. Aylar içerisinde de bu doku gitgide sertleşerek darlık oluşturur.

Çocuğunuz korozif unsur içerse,çocuk asla kusturulmamalıdır. Hastaya su yahut süt içirilmez, yoğurt, vb yedirilmez. Ağız yahut burnundan hortum takılarak midesi yıkanmaz.Sağlık kuruluşunda korozif husus içen çocuğun genel durumu; teneffüsü, sirkülasyonu kıymetlendirilir.Solunum sorunu varsa akciğer grafisi çekilir.İlk 48 saat içinde özofagoskopi/ endoskopi yapılarak yemek borusunda yanık olup olmadığı tespit edilene kadar her hastanın yemek borusunda yanık var kabul edilir. Yanık görülmezse öbür bir tetkik ya da tedaviye gerek duyulmaz ve hasta taburcu edilir. Kimi merkezlerde de genel anestezi altında özofagoskopi yapmak yerine her hasta yanığı varmış üzere tedavi ve takip edilmektedir. Ayrıyeten çamaşır suyu içen olgularda nadiren ağır lezyon geliştiği düşünülürse, her olguya özofagoskopi yapılması kaide olmayabilir.

Korozif husus içen her hastanın ağızdan beslenmesi kesilir (minimum birinci 24 saat).

Hasta hastaneye yatırılır, damar yolu açılır ve serum ile beslenir.

Nedbe gelişimini sınırlamak için damardan steroid verilebilir.

Yutma zahmetine ve aspirasyona bağlı akciğer enfeksiyonunu engellemek emeliyle damardan antibiyotik verilebilir.

Motilite etkilenmiş olacağından asit reflüsünü azaltmak için damardan antiasit ilaç verilebilir.

Önemli yanık olan çocuğa beslenmeye başladıktan sonra protein yüklü sıvı diyet verilir.

Yutma zahmeti gelişen çocuğa 3.hafta tamamlanınca kontrastlı özofagus-mide-duodenum grafisi çekilir.

Sinemada darlık tespit edilirse periyodik dilatasyon (genişletme) ameliyatlarına başlanır.

Bunlarla muvaffakiyet sağlanamazsa daralan yemek borusu kesimi çıkarılarak mide yahut barsaklardan buraya yeni bir tüp yapılabilir.

Lakin “en düzgün özofagus, hastanın kendi özofagusudur” kavramı akıldan çıkarılmamalıdır. Bütün bu teşebbüslere gerek kalmaması için yapılacak tek şey, renkleri ve kokularıyla çocukların ilgisini çeken bu çeşit unsurları, çocukların erişebileceği yerlerde koruma etmemektir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir