Çift Terapisine Bakış (Kısım III)

Bundan evvelki son iki yazımın devamı olarak Çift Terapisi konusunu bu yazımda sonlandırmak istiyorum. Öncelikle çift terapisine başlamak için gereklilikleri ve genelde bize başvurulduğu takdirde bunun bir sistem çerçevesinde incelenip, sorumluluğun çiftlerden her ikisine de paylaştırıldığını söylemiştik. Münasebet içerisindeki sorunlar bizim için ipucu olup, birer belirti ve ya semptom olarak ele alınırlar demiştik.

Yazının ikinci kısmında biraz daha çiftlerin bize gelmelerindeki sebeplerden bahsettik. Tatminsizlik, yüksek ve gerçek dışı beklentiler, değişime karşı olan müsamaha eksikliği, aile içi ıstırap ve travmalarla başa çıkmadaki yetersizlik, aldatma ve gibisi duygusal tatminsizlikler; yapan olmayan lakin yıkıcı irtibat üzere meselelerin boşanma oranlarındaki artışa bir katkısı olabileceğinden bahsettik. Bu sepeblerden bir oburu olarak da kişinin kendi yapısal, kişilik örüntüsünden kaynaklanan badirelerinin eşine ve etrafındaki alakalara yansıması olduğuna değinmiştik. Bugün biraz daha bu mevzuyu ayrıntılandırmak istiyorum.

Kişilik yapısı dediğimiz, kişilik örüntüsü olarak da isimlendirilen bu kavramı kabaca şu formda açıklayabiliriz: kişiliğimiz çok küçük yaşlardan itibaren inşa edilmeye başlanan, yaklaşık 5 yaş civarında kalıplaşan ve kişinin duygusal, düşüncesel ve davranışsal olarak gösterdiği özelliklerin tümüne verilen isim diyebiliriz. Kişinin özelliği dediğimiz şeyler kalıcı, tanımlanabilir, kestirim edilebilir ve sabittirler. Kişilik bozukluğunun ortaya çıkmasıyla bir arada, kişinin özelliklerinin değişiklik göstermesi (tutarsızlaşması), etrafında ve bağlarında ahenk sorunu yarattığında, öznel bir sorun yarattığında ortaya çıkan durum olarak açıklanabilir. Kişilik bozukluğu ve ya kişilik sorunu olan bireyler etrafı objektif olarak gözetleyemedikleri ve anlamlandıramadıkları için etrafıyla olan sorunlarda genelde kendisinin değil öbür şahısların sorumlu olduğunu düşünmesi ve kendini değiştirmek yerine dış dünyanın ona ahenk sağlamasını bekleme eğilimindedirler. Olan olayları kendi için ve kendine nazaran algılarlar ve öteki insanları yargılamaları da buna nazaran olur. O yüzden birden fazla vakit başlarında yazmış oldukları, ya da algısal çarpıtmalarla hareket ettiklerinden ötürü beşerlerle sağlıklı bağlantı ve münasebet kurmaları gitgide zorlaşır.

Kişilik dediğimiz şeyin oluşumuna katkıda bulunan faktörler; çocukluktan gelen ve mizaç gibisi ögeler, ailenin tavrı ve yetiştirilme şekli, kültürel öğeler, hudut sistemi gelişimi, etraf, biyolojik faktörler, psikanalitik dediğimiz bilinçaltı ögeleri bütünümüzü oluşturur.

Kişilik bozukluğu dediğimiz şey tahminen ölümcül bir rahatsızlık değildir fakat kendi başımıza nazaran de verebileceğimiz bir teşhis değildir. Bu tanıyı almak için bireylerin çok düzgün bir psikiyatrik ve ruhsal muayeneden geçmesi gerekir. Bu noktada başvurduğunuz ruh sıhhati uzmanın yetkinlik ve yeterliliklerini iyi değerlendirmeniz ve uzmanın muteber olması elzemdir.

Pekala, çift olarak mevzuyu ele aldığımızda çiftlerden birinin kişilik sorunlarından ötürü tetiklenen ve giderilmesi güç olan badireler için ne yapılmalı? Az evvel de dediğim üzere çiftler bize geldiklerinde biz onlar tek tek değil bir sistem yapısı halinde birlikte görüp, seansları bu halde ele alıyoruz. Ancak çiftlerden birinin evvelce yaşadığı travma ile alakalı birikintileri varsa ve bunu eşine yansıtıyorsa, ya da kişilik sorunlarına bağlı olarak olayları algılama ve duygulanımında düşünce varsa o vakit o eşin eş vakitli olarak kişisel terapiye de başlamasını öneririz ki kendisiyle olan meseleleri ile ilgili iç görü ve farkındalık kazanarak hem kendisi hem de bağı için değerli bir adım atmış olur. Bu muhakkak yanlış anlaşılmasın; bir tarafın kişilik bozukluğu var ve başka eş büsbütün hatasız ya da etkisizdir diye bir şey kelam konusu değil. Burada belirtilmek istenen bazen kişinin kendi geçmişinden ve yapısından kaynaklanan birtakım sorunlar ileriki periyotlarda tetiklenebilir ve bunun birinci ve son kez olarak çözümlenmesi bu sorunun bir daha karşıımza çıkmaması için gereklidir. Eşlerin birbirlerine bu bahiste dayanak olarak, gerekirse kendileri de bilgilendirmelidirler. Döngüsel olarak tekrar gösteren davranışların kırılmasına imkan sağlamak yeniden çift taraflı olacaktır. Bağlantının de kıymeti burada artıyor zira anlayış ve en kıymetlisi o inancı karşı tarafa hissettirmek ve onun bu süreçte yalnız olmadığını hissettirmek hayli yararlı olacaktır.

Yani eşler birebir vakitte ferdî olarak kendi terapilerine devam ederken, çift olarak da çift terapisine devam edebilirler. Hiç bir sakıncası yoktur.

Anahtar sözler: boşanma, tahlil odaklı düşünme, bilişsel terapi, tedavi, terapi, olumlu düşünme, farkındalık, psikoloji, ruh, vücut, zihin, mutsuzluk, depresyon, tasa, semptom, kişilik, karakter, evlilik, aldatma, bireyse terapi, zihin, aile, takviye, toplumsal dayanak, eş sorunları

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir