ÇİFT – AİLE TERAPİSİ

Toplumun en küçük ünitesi ve temel taşı olan aile, bireylerin psikogelişim süreçlerinin ve ruhsal

sağlıklılık ya da sağlıksızlık hallerinin belirleyicisidir. İnsanın gereksinimlerini karşılayabileceği doğal

ve inançlı yer kendi ailesidir.

Ailenin tarifi üzerinde şimdi bir muahedeye ulaşılamamıştır. Aileye yaklaşımda en sık kullanılan

sistemik bakış açısına nazaran; aile bir geçmişi paylaşan, duygusal bağı olan, kişisel aile üyelerinin

ve ailenin bütününün muhtaçlıklarını karşılamak için stratejiler planlayan bireylerden oluşmuş

kompleks bir yapı olarak tanımlanır.

Aile işlevlerini yerine getiren ve üyelerine doyum sağlayan ailelere sağlıklı aile denir.

Hisleri paylaşma

Ferdî farklılıkları kabullenme

İlgi ve sevgi hislerinin gelişimi

İşbirliği

Mizah duygusu

Hayatı sürdürmek ve güvenlik için temel gereksinimlerin karşılanması

Sorun çözme

Geniş bir felsefi niyet

Taahhüt

Takdir etme

İrtibat

Birlikte vakit geçirme

Maneviyat

Başa çıkma hünerleri

Aile işlevlerinin birkaç farklı kısımlarının gereğince yerine getirilememesi nedeni ile sıhhatsiz

aileler oluşabilir.

Ailenin gücünü, aile içi irtibat belirler. Günümüz şartlarında, gelişen teknoloji, sosyoekonomik

problemler vs nedeni ile irtibata kâfi ehemmiyet verilemeyebilmektedir.

Humphyres (1998) sağlıklı ve sıhhatsiz ailenin bağlantı kalıplarını tanımlamıştır.

Etkin dinleme

Yargılamama

Özgür bırakma

Empati

Eşitleme

Açık olma

Hazırlıklı olma

Tutarlılık

Yargılama

Denetleme

Üstünlük taslama

Katılık

Nötralize etme

Zıtlık içeren iletiler

İkili bildiri

Fazla kabullenme/fazla eleştirme

Şahsileştirme

Günah keçisi yapma

Amaç değiştirme

Üçgenleme

Mitler

Sırlar

Aile içinde krize neden olan her durum, profesyonel yardım gerektirebilir. Evliliğin birinci yılı, doğum

sonrası devir, çocukların ergenlik devri, çocukların konuttan ayrılma süreçleri, emeklilik periyodu

aile içi krize aday periyotlardır. En sık müracaat nedenlerinden biri, eşlerden birinin evlilik dışı

bağının olması ve başka eşin bunu öğrenmesi sonucu yaşanan krizdir. Bireyler ortasında bağlantının

bozulduğu, çatışmaların ağırlaştığı, bireylerin kendilerini mutsuz olarak söz etmeye başladıkları

her durumda, dışarıdan uzman bir gözün yardımı ile ilgiyi gözden geçirmek, bağlantının tekrar

yapılanmasını sağlayıp, geri dönüşsüz sonuçları engelleyebilmek mümkündür.

Ülkemizde pek ender olmakla birlikte, dünyada birçok ülkede, çiftler evlenmezden evvel münasebetleri ile

ilgili danışmanlık almayı ve evliliklerine daha sağlıklı adımlar atmayı sıklıkla tercih etmektedirler.

Ya da boşanmak üzere olan bir çift, ayrılma süreçlerini pahalandırmak için danışmanlık hizmeti

almayı isteyebilmektedir.

Çift/aile terapisinde, bu alandaki çeşitli kuramsal yaklaşımlardan faydalanılarak, aile ile ilgili bilgi

toplanır, aile kalıpları incelenir. Bireylerin münasebet içindeki motivasyonları, münasebetten beklentileri, kişilik

ve davranış özellikleri ve bunun bağlantı üzerine yansımaları, bağlantı kalıpları, genogramları, bağ

içindeki koalüsyonları üzerinde çalışılır. Vakit zaman ödevler verilerek, münasebetteki aksak alanlar

onarılmaya çalışılır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir