Bel-kalça-diz-bacak ağrıları: nerede –ne zaman-kime ameliyat olmalı

Endüstriyel toplumlarda hayat müddetinin uzaması ile birlikte sıhhat problemleri da çeşitlilik kazanmıştır. Ayrıyeten makinalaşmanın ve gelişmenin getirdiği hareket azlığı, beslenme bozukluklarına bağlı gelişen obesite de sıhhat problemlerinin hem çeşitliliğinin hem de şiddetinin artmasına sebep olmuştur.

Bilhassa orta yaş kümesini geçen nüfusun sık karşılaştığı problemlerden biri olan kireçlenme dediğimiz (artroz) eklemlerin sorunu hastalarda tuttuğu yere nazaran şikâyet ve bulgulara sebep olmaktadır. Hastalar her vakit bu şikâyetlerinin nereden kaynaklandığını tam olarak ayırt edemeyebilirler. Bunun sebebi ağrının noktasal olmadığı çoğunlukla yayılım yahut öbür bir yere yansıma yaparak ağrı sebebinden uzakta hissedilmektedir.

Kireçlenme dediğimiz hadise eklemlerde sıvı azalması, kıkırdak erimesi, eklem dejenerasyonu yahut eklem daralması üzere isimlerle de anılmaktadır. Kireçlenmeye en çok maruz kalan eklemler değişken olmakla birlikte kireçlenme sebebiyle belirti veren eklemler çoklukla bedenimizin en çok yüke maruz kalan ve en çok hareket eden (en çok kullandığımız) eklemleridir.

Bel ağrısı, bacaklarda ağrı dizlerde ve omuzlarda ağrı en sık karşılaşılan ağrılardandır. Ve bu ağrılar değişik uzmanlık alanlarının ilgisindedir.
Bel ağrısının birçok sebebi olmakla birlikte; en sık rastlanılan sebepleri, bel fıtıkları, yaş ilerledikçe ortaya çıkan kireçlenme nedeniyle omurilik kanalı darlıkları, bel kayması, bel eklemlerinde ve omurlar ortası kıkırdaklarda aşınma ve kireçlenme nedeniyle ortaya çıkan ağrılardır. Belde oluşan bu hastalıklarda ağrı çoğunlukla belde kalmaz bir yahut her iki bacağa, uyluğa yahut ayaklara yayılabilir. Hasebiyle her iki alt ekstremiteye yayılan ağrıların sebebi ileri yaş kümesi hastalarda omurga kökenli rahatsızlıklar olabilir.

Birebir formda, dizlerde yahut kalçada olan hastalıklarda da uyluk, diz, bacak yahut ayak ağrısı olabilmektedir. Bu nedenle orta yaşı geçmiş bel ve/veya bacak –diz-kalça ağrısı olan hastalarda kesinlikle hem bel bölgesi ve omurga hem de alt ekstremite eklemleri değerlendirilmeli ayırıcı teşhis yeterli yapılmalıdır. Bu çeşit hastalar kesinlikle hem beyin cerrahisi hem de ortopedi uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Ayırıcı teşhis yapılıp ağrı ve öbür şikayetlerinin sebebi tam olarak belirlendikten sonra uygun branş tabibi tarafından tedavisi yapılmalıdır.

Ya omurga ya da alt ekstremite rahatsızlığı olan hastaların tedavisi uygun branş tabibi tarafından yapılmakta iken, asıl sorun her iki bölgede de sorunu olan hasta kümesinde çıkmaktadır, ki bu hasta kümesi azımsanmayacak kadar yüksek bir orandadır vakit tedavi sıralaması nasıl olmalıdır:

Hem bel hem de diz-kalça üzere alt ekstremite sorunu olan lakin ameliyat gerektirmeyen hastaların ilaç ve ameliyat dışı tedavileri her iki uzmanlık alanı tarafından birebir anda yapılabilmektedir.

ANCAK

Belinde ameliyat gerektiren ve bel ve bacaklarda ağrı sebebi olan bir kireçlenme sorunu olan birebir vakitte da kalça yahut dizlerde ameliyat gerektiren kireçlenme sorunu olan hastalarda tedavi önceliğini çok düzgün belirlemek gerekmektedir. Bu hususta maalesef birçok yanlışlıklar yaşanmaktadır. Her iki dizden ağrıları nedeniyle ameliyat olup protez takılan ancak ağrıları geçmeyen hastalar olduğu üzere belden ameliyat olup hala rahat yürüyemeyen ve bacaklarda dizlerde ağrısı olan hastalar vardır. Onun için ameliyat gerektiren kireçlenme-dejenerasyon- sorunu olan hastalarda ameliyat önceliğini belirleyen faktörler çok çeşitlidir.

Hastanın yaşı, kilosu, ilerleyici nörolojik hasarı (felç-idrar –gaita kaçırma-his kaybı-ereksiyon kaybı…),hastanın isteği….vb. faktörler önceliği belirlemekte etken olmakla birlikte:

Omurgayı ve içindeki hudutları (omurilik ve ondan çıkıp bacaklara giden sinirler) bir ağacın gövdesi olarak düşünürsek bacaklarımız ve içindeki ağrı algılayıcı ya da motor buyruk götürücü sonlar bu ağacın kısımları olarak düşünülmelidir. Yani ağacın gövdesinde bir hasar ve kısmında bir hasar varken kısmını tedavi edip gövdedeki hasardan kaynaklı yakınmaları gideremeyeceğiniz üzere, gövdedeki hasarı tamir ettiğinizde kısımdaki hasardan kaynaklı kimi şikayetlerin düzelme ihtimali vardır. Yani belinden ameliyat olmuş hastalarda diz yahut kalçalarındaki ağrılarında bir kısmı gidecektir ve tahminen hastanın tolere edebileceği bir ağrı düzeyine kadar gerilediği için diz yahut kalça patolojisinin ameliyat ihtiyacı ötelenebilir.

BU NEDENLE

Bacaklarda yahut dizlerde ağrı şikâyeti ile ortopedi uzmanına başvurup diz yahut kalçada aşınma ya da kireçlenme nedeniyle ameliyat kararı alınan hastaların ameliyat olmadan evvel KESİNLİKLE bir beyin cerrahisine de görünüp bacaklarındaki ağrıya ve öbür şikâyetlerine katkıda bulunan bir bel sorunu olup olmadığı kesinlikle bakılmalıdır.
Yeniden tıpkı biçimde bacaklarda ağrı şikâyeti ve belde kireçlenme şikâyeti ile bir beyin cerrahisine başvuran orta yaşı geçmiş her hastanın

KESİNLİKLE bir ortopedik değerlendirmeden geçmesi tedavinin başarısı için kaidedir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir