Anal fissür tanı ve tedavisi

Çocukluk çağında tüm yaşlarda görülebilirse de 6-24 ay ortasında çok daha sık izlenmektedir. Her iki cinste de eşit orandagörülmektedir. Çocuklarda anal fissüre yol açan nedenler, kabızlık ve defekasyon sırasında ıkınmalar, anatomik faktörler (rektumun “S” formunu şimdi alamamış olması), inflamatuar barsak hastalıkları başta olmak üzere anorektal bölgede inflamasyona yol açan nedenler, uzun periyodik ishaller ve son olarak da ülkemizde az görüldüğü düşünülse de, seksüel zorlama olarak sıralanabilir.

Anal fissürün klinik yansıması, dışkı üzerinde kan bulunması ve ağrılı dışkılamadır. Anal fissür hakikaten çocuğun hatta ailesinin fizikî ve mental sıhhatini bozabilecek ölçüde değerli bir rahatsızlıktır. Fissürün 4-6 hafta içerisinde iyileşmemesi ya da tedaviye direnç göstermesi kronik fissür olarak kıymetlendirilir. Akut fissürler, linea dentate’den (anal kanalın üst üçte ikisini, alt üçte birinden ayıran dişli çizgi) anüs kenarına kadar uzanan sonları keskin, lineer yahut armut halinde, tabanında granülasyon dokusu olabilen ülserlerdir. Klinik olarak, akut ve kronik fissürlerin ayrımında kesin bir tanımlama yoksa da, teşhis konulduktan 4-6 hafta sonra, zaten yahut diyetsel prosedürlerle güzelleşmeyen fissürler kronik olarak kabul edilir.

Kabızlık durumunda, katı dışkının anal kanaldan geçişi sırasında, art duvardaki en az dirençli bölgede direkt travmaya neden olduğu teorisi akla yatkın üzere görünse de, anal fissürlü olguların değerli bir kısmında kabızlık olmadığı, hatta ishal bile olabilmesi bu teoriyi yetersiz kılmaktadır. Anal fissür oluştuktan sonrada, ağrı korkusu ile hastaların defekasyon yapmaktan kaçınmaları, kuşkusuz dışkının sertleşmesine neden olur.

Anal fissürlü olgularda yapılan incelemeler iç anal sfinkterde çok aktivite ve yükselmiş bir istirahat anal basıncını ortaya koymuştur. Bu sfinkterik spazm, anal ağrı- dışkılama korkusu- iç sfinkter aktivitesini daha fazla stimüle eden katı dışkı pasajı formunda bir kısır döngü yaratır. Günümüzde anal fissür tedavisinin temeli, medikal yahut cerrahi yollarla bu döngünün kırılmasına yöneliktir. Anal fissür oluşmasında en kıymetli iki etkenden biri anal sfinkterdeki yüksek istirahat basıncıdır. Bu basıncın medikal tedavi ile süreksiz, cerrahi tedavi ile kalıcı olarak ortadan kaldırılabileceği, basıncın en yüksek olduğu bölgenin ise art duvar olduğu gösterilmiştir.

Medikaltedavide, sıcak oturma banyoları, analjezikler (lokal analjezikler başta), dışkı yumuşatıcılar ve yüksek fibrilli diyet hep uygulanması gerekli olan bir tedavidir. Birçok akut fissürler için tek başına kâfi olabilir. Kronik olgular da ise, ömrü kolaylaştıran bir faktördür. Süreksiz ve kısa vadeli de olsa sfinkter spazmını ortadan kaldırabilir.

Anal fissür tedavisinde cerrahi teşebbüsler erişkin yaş kümesinde sıkça başvurulan bir kavram iken çocuklarda bu hususta az sayıda tecrübe kelam bahsidir. Kullanılan en önemli formüller; fissürektomi, anal dilatasyon, sfinkterotomi süreçleri ve anoplasti üzere tekniklerdir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir