Aile ve Evlilik Terapisi Size Neler Kazandırır?

1-) Evliliğinizde eşinizle birlikte bütün uğraşlarınıza karşın halledemediğiniz sizi ve eşinizi rahatsız eden problemleriniz varsa bir evlilik terapistine başvurmanız çözüm için atacağınız en değerli adım olabilir. 

2-) Evliliklerinde ahenk, ayar ve irtibat sorunu yaşayan çiftlerin mevzuyu ortalarında içtenlikle konuşmak çok değerli bir adımdır. Birden fazla vakit çiftler bunu tek başlarına başaramaz. Evlilik ve aile terapileri eşlerin bütün uğraşlarına karşın çözüme kavuşturamadıkları sıkıntılarını ortadan kaldırmak için eşlere yardım emelli düzenlemelerdir. 

3-) Problemler çiftlerin hayatının gündemine oturduğunda çift ilk etapta farkında olmadan evlilik meselelerini yakın akrabalara ve ailelerine anlatmaya meyillidir. Meseleleri her iki eşin kendi ailelerine anlatması sorunun daha da büyümesine hatta bazı durumlarda daimi hale gelmesine neden olur.  Aile ortamında herkes duygusal davranarak kendi çocuğunu savunup taraf tutmak zorunda kalır. Tartışmalar ve suçlayıcı konuşmalar meseleleri daha da pekiştirir. Çiftlerin tarafsız bir aile ve evlilik terapistine başvurması ve onun rehberliğinde ilerlemesi çok daha sağlıklı bir yoldur. 

4-) Çiftler aile evlilik terapistine başvurarak tarafsız bir kişinin gözetiminde münasebetlerini, ilgi içindeki durumlarını sorunun meydana gelmesinde ve tahlilindeki kendi katkılarını daha net olarak görme imkanını elde ederler. Aile ve evlilik terapisti sizi ve ilişkinizi tarafsız olarak görebilir, sizin de tarafsız görmenizi sağlayabilir. 

5-) Evlilikte ortaya çıkan çatışmalar uzun müddet devam ettiğinde kişilerde duygusal, toplumsal problemlere neden olur. Bir aile terapisti eşlerin meseleleri nasıl algıladığını, eşlerden birinin başkasına hangi duygu ve fikirlerle reaksiyon verdiğini sezip her iki eşe de bu konuda bilgi verir. Terapi mühleti boyunca tarafların her birinin davranışlarını ve bu davranışların karşı taraf üzerindeki etkisini anlamalarına ve her ikisinin de alaka içinde anlaşıldığını sevildiğini ve sayıldığını hissedecekleri daha uyumsal tavır ve davranış geliştirmelerinde onlara rehber olabilir.

6-) Bir evlilik ve aile terapisti eşlere evlilikte olan sorunların çiftlerden birinin sorunu değil çiftin ortaklaşa sorunu olduğu ve çözüm için her ikisinin de çabalamasına ihtiyaç olduğu konusunda ikili ışık tutabilir. 

7-) Evlilik terapisti çiftlerin birbirlerini daha objektif manaya, gereksiz tartışma, suçlama ve uyuşmazlıklara yol açan yanlış anlama ve yanlış etkileşim kalıplarını kırarak evlilik alakasının daha da berbata gitmesini önleyebilir. 

😎 Bir aile ve evlilik terapisti eşlerden sadece birinde olan travma, depresyon üzere problemlerde çalışırken öbür eşin de desteğini alarak sorunun en kısa vakitte ortadan kaldırılmasına yönelik başka eşi de yönlendirebilir. 

9-) Bir aile ve evlilik terapisti var olan sorunlarınızın çözümünde size rehber olarak size bir grup halinde çok yeterli çalışan bir çift olduğunuzu gösterebilir. Bu da sizin ileride evlilik gemisinin çarptığı hayat olaylarında daha güçlü ve hazırlıklı olmanızı sağlayarak kılavuzluk yapar.

Aile ve Evlilik Terapisi: 

Sanayi ihtilalinden evvel boşanma yasaktı. Evlilik beklentileri buna paralel olarak düşüktü. Evlilik beklentilerinin düşük olması  aile istikrarını sağlıyor üzere görünüyordu. 

Ortaçağın toplumsal ilgileri ve kurumları bireyin toplumsal ve duygusal muhtaçlıklarının birçoklarını karşılar ve aileye takviye verirdi. Sanayi ihtilali ile birlikte bireycilik fikri süratle gelişti ve kabul gördü. Bu bireycilik fikri evlilik ilgilerine de yansıdı. Sanayi devriminden sonra aileler kendine bel bağlayan kendi içinde kendi taleplerini karşılamaya zorlandı.  Bu değişim aile üyeleri arasında sevgi ve şefkat bağlarını artırırken eşler ortasındaki ilişkisel beklentilerde de kökten değişimlere neden oldu. Artık eşler arasında romantik aşk ve arkadaşlık kavramları sanayi devriminden sonra bireyin ferdî hazzını gerçekleştirmesi bireysel otonomi ile şahsî gelişim anlarının ailenin tamamının iyiliğinin önüne geçti. İstikrarın bu istikamete hakikat kayması evlilik beklentilerini, eşlerin birbirinden beklentilerini daha da yükseltti. Bu doğrultuda yeni evlilik fikri dünyanın gündemine oturdu. 

Yeni evlilik fikrinde aile inançlı bir cennet, teselli edilen yer, konfor, iyi ömür standartları yani kusursuz yaşama olanağını sunan bir mabet. Bu da kaçınılmaz olarak ailelerde ve aile bireylerinde misal ruhsal ve duygusal taleplere neden oldu. 

Yirminci yüzyılın kar güdümlü iktisadı ailedeki baskının daha artmasına yol açtı. Bu beklentiler bayan ve erkeğin kapasitesini aştı. Bu da evliliklerde gerilimin ve hayal kırıklığının oluşmasına evlilik memnuniyetinin düşmesine yol açtı. 

Evlilik terapisi ya da çift terapisi çiftin birbiriyle olan etkileşimleri sonucu ortaya çıkan evlilik sorunlarında uygulanır. Aile terapisi ile anne baba ve çocuklarında ya da öteki aile  üyelerinde dahil olduğu aile üyeleri etkileşimi sonucu ortaya çıkan problemler karşısında uygulanır. 

İki kişi ortasındaki çift ilgisi canlıdır. Ona gereken bu önem verilmelidir. Çift terapisinde evlilik alakası yapısal olarak ve içerik olarak yeterlice incelenir. Bazen çiftler 3-5 yıldır evli ya da birlikte yaşıyor olabilirler. Lakin hala çift bağlantısı kurulmamış olabilir. Bu nedenle çift terapisinde çiftin nasıl tanıştıkları ve nasıl evlendiklerinden başlayarak bağlantının kısa bir geçmişi, ilişkilerinin onları şad etmeyen tarafları ile mutlu eden tarafları, etkileşim kalıpları, evlilik hayalleri, evlilikten beklentileri bugünkü evlilik sıkıntılarının ne olduğu incelenir ve tahlil yoluna gidilir. 

Evlilik sorunları karmaşıktır. Bazen kişinin bireysel dinamiklerinden, bazen evlilik beklentilerinin uyuşmamasından, bazen eşlerden birinin ya da her ikisinin dilek ve ihtiyaçlarının karşılanmamasından, bazen orijin aile ömür tecrübelerinden,  aile hayat krizlerinden(  hastalık, ekonomik kayıp, bebeğin doğuşu, kronik hastalık)ama en çok da çift arasındaki etkileşimden  ve ilgi içinde dilek ve ihtiyaçlarının karşılanmamasından karşılanır.  İlişkide baskın olmak ve boyun eğmek, almak ve vermek denklemleri bir ilginin ana bileşenleridir.  Tahterevallide sallanmak fakat hareket  halindeysek inip çıkıyorsak keyif verir. Şayet yükler ortasında dengesizlik fazlaysa biri daima üstte başkası de aşağıda kalıyorsa artık oyun oynamanın anlamı kalmaz ve oyun bizatihi biter.  Bir alakada eşler kendilerinin duygusal olarak beslenmesine ihtiyaç duyar. Kısacası bir bağda her iki eş vakit zaman belirleyebilmek karşı tarafı ekleyebilirliği hissine sahip olmak ister. Çift alakasında eşler etkilenme ve etkileme rolleri ortasında sırası ve vakti gelince kolayca geçişler yapabilmelidir. 

Evlilik ilgisindeki memnunluk vermek ve almak arasındaki dengenin kurulmasına bağlıdır. Bir taraf verdiğinde tekrar dengenin kurulabilmesi için öbür tarafın da vermesi gerekir. Bu şekilde çift bağı karşılıklı alma vermenin yoğunluğuna paralel olarak derinleşecektir. Eşlerden biri vermeyi ya da almayı reddettiğinde alakanın istikrarı bozulacaktır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir