AİLE TOPLANTISI

Aile, toplumların temel yapılarıdır. Aile toplumların gelişmesini, geleceğini belirlerler. Sevgi, hürmet, müsamaha, birlik beraberlik, kardeşlik, dostluk, arkadaşlık üzere olgular insanlık için çok değerlidir. Bütün beşerler bu olgulara sahip olmayı ve başka insanlarda da bu olguların olmasını isterler. Bu olguların oluşması ailede olmaktadır. Bu nedenle bireylerin kişilik yapılarının oluşmasın da aile çok tesirlidir. 
Ailede demokratik ortamların oluşmasının bir yolu da aile toplantılarıdır. Aile toplantısı, aile üyelerinin karar verme sürecinde eşit haklara sahip olması, aile içinde demokratik bağlantıların gelişmesini sağlar. Aile toplantıları bütün aile üyelerini kapsayan tertipli bir toplantısıdır. 
Aile toplantısında emel: 
işitilmek, 
birbiri hakkında olumlu hisleri tabir etmek,
birbirlerini teşvik etmek,
yapılması gereken işleri planlamak,
tasaları, hisleri, şikayetleri söz etmek, 
çatışmaları çözümlemek,
aile cümbüşlerini planlamaktır. 
Aile toplantılarına ne vakit başlanmalıdır?

Aile toplantılarının başlanması için kesin bir tarih vermek mümkün değildir, bu aileye bağlıdır. Anne baba aile toplantılarının gayesini kendi ortalarında açıklığa kavuşturmuşlarsa, birbirleriyle ve çocuklarıyla eşit şartlar içinde davranmaya hazırsa toplantılara başlanabilir. 
Çocukların da toplantıya alınma vakti vardır. Çocuklar, kendilerini söz etmeye başladıklarında toplantıya alınabilirler. 
Yalnızca bir ebeveynle toplantı yapmak  Ülkü olan aile toplantısı kesinlikle ki herkesin katıldığı toplantıdır. Fakat yeniden de ebeveynlerden birisi toplantıya katılmak istemeyebilir, bu toplantının yapılmasına pürüz değildir. Aile toplantısının emeli anlatılır, isteyen katılır. 
Tek ebeveynli aile toplantılarında, var olan ebeveynle çocuklarla ortak mevzular görüşülür. Şayet çocukların öbür ebeveynle meseleleri varsa bunlar öteki bir vakit halledilir. 
Şayet eşlerden birisi başka ise bu durumda farklı eşle ilgili problemler görüşülmemelidir, zira aile toplantıları bir arada olan aile üyelerini ilgilendiren hususların görüşüldüğü yerdir. 
Küçük çocuklarla aile toplantısı yapmak; Çocukların bulunduğu aile toplantıları çok uzun olmamalıdır. Çocukların katıldığı toplantılar kısa ve kolay mevzuların görüşüldüğü yer olmalıdır. Bu türlü olmazsa çocuklar toplantılardan sıkılabilirler. Çocukların yaşları büyüdükçe toplantılar uzun tutulabilir. 
Aile toplantısını başlatmak; Aile toplantılarını başlatmanın çeşitli yolları vardır. Ailenin yapısına nazaran bir metot seçilmelidir. Bu usullerden birisi resmi toplantı başlangıcıdır. Kimi çocukları resmi olaylar daha çok etkilemektedir. Toplantıya resmi olarak başlamak toplantının ehemmiyetini arttırmaktadır. Toplantıya resmi bir başlangıçta toplantının emeli ve usulü anlatılarak başlanmalıdır. 

Resmi bir toplantıda gündem oluşturulur ve gündemde: 
Bir evvelki toplantı tutanaklarının incelenmesi,
Daha evvel alınmış kararların kıymetlendirilmesi ve halledilememiş mevzuların görüşülmesi,
Yeni hususlar, meseleler, şikâyetler,
Aile cümbüşlerinin planlanması,
Toplantının özetlenmesi, 
Kararların uygulanması için herkesten kelam alınması bulunmalıdır. 
Şayet toplantıya resmi bir başlangıç mümkün değilse; Bu durumda, toplantıya ilgi cazip bir olayı görüşmek için başlanmalıdır. Örneğin hafta sonu ne yapılacağını görüşmek için aile üyeleri toplanabilir. Bu türlü bir olay aile üyelerinin ilgisini çektiği için toplantıya katılmalarını sağlayacaktır. Bu türlü bir toplantıda örneğin piknik yapma sonucu çıktıysa piknik için vazife dağılımı yapılmalıdır. Böylece çocuklara sorumluluk verilerek kendine inançları geliştirilmiş olur. 
Aile toplantıları için kılavuz ,
1-Önceden belirlenmiş vakitte sistemli olarak toplanmalıdır. 
2- Toplantı lideri dönüşümlü olmalıdır. 
3-Aile toplantılarında tutanak tutulmalıdır. 
4-Toplantı vakti planlanmalıdır. 
5- Herkes tartışmaya katılmalıdır. 
6-Yakınmalar sonlandırılmalıdır. 
7-Ev işlerinin dağıtılmasında işbirliği yapılmalıdır.
8-Anlaşmalara sadık kalınmalıdır. 
9-Toplantıların emniyetli olması sağlanmalıdır. 
10-Her üyenin meselelerine yer verilmelidir.
11-Eğlenceye vakit ayrılmalıdır. 
Aile toplantılarında liderlik marifetleri ; Aile toplantılarının lideri tesirli bir başkan olmalıdır. Toplantı liderini tavrı toplantının verimli olmasında son derece değerlidir. Tesirli bir toplantı yönetebilmek için kimi özelliklerin bulunması gerekmektedir. Bunlar: 
Yansıtıcı dinleme kullanılmalıdır: Yansıtıcı dinleme kullanılmalıdır: Aile toplantılarında sıkıntıların ne olduğunu tam olarak anlayabilmek için tesirli dinlemek gerekmektedir. 
Ben iletileri kullanılmalıdır: Ben iletileri kullanılmalıdır: toplantının sağlıklı olması için ben iletileri kullanılmalıdır. Bağlantı çatışmalarına yer verilmemelidir. 
Gerçek meselelere dikkat çekilmelidir: Gerçek meselelere dikkat çekilmelidir: Toplantıdan sonuç alabilmek için gerçek problemlere eğilmek gerekmektedir. Sıkıntılar dışındaki detaylar sıkıntıdan uzaklaşmaya ve toplantının uzamasına neden olur. 
Beyin fırtınası yapılmalıdır: Beyin fırtınası yapılmalıdır: Tartışmaya açılan problemlerin tahlili için beyin fırtınası yapılmalıdır. Beyin fırtınası yapılırken de görüşleri çabucak reddetmemek gerekmektedir. Zira bu durumda üyeler görüşlerini söylemekten çekinirler. Üyeleri tüm görüşleri alındıktan sonra daima bir arada görüşlerin kabul yahut reddine karar verilmelidir. 
Toplantı sonunda özet yapılmalıdır: Toplantı sonunda özet yapılmalıdır: Toplantının sonunda alınan kararların neler olduğu özetlenmelidir. Ayrıyeten alınan kararların uygulanması için de üyelerden kelam alınmalıdır. 
Kıymetlendirme yapılmalıdır: Kıymetlendirme yapılmalıdır: Toplantılarda daha evvel alınan kararların kıymetlendirilmesi yapılmalıdır, yanlışlıklar düzeltilmelidir. 
Unutmayın! Görüşme, toplantı, hepsinden kıymetlisi İRTİBAT meselelerin tahlili ismine en kıymetli adımdır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir