Omurga cerrahisinde yeni teknolojiler

Toplumda sıklıkla görülen omurga hastalıkları hareket kabiliyetini kısıtlayarak hayat kalitesini düşürüyor. Bedenin en çok yüke maruz kalan kısmı olan omurgada ortaya çıkan rahatsızlarda enstürmantasyon yani vidalama usulü hasta konforunu artırıyor. Omurga vidalama ameliyatlarında kullanılan O-Arm teknolojisi ise yanılgı hissesine yer bırakmıyor.

Vidalama ameliyatı yaygın kullanıyor

Bilhassa yaşlılığa bağlı omurga biçim bozukluklarında, omurilik kanalındaki basılarda, omurga tümörlerinde, çocukluk çağı ve gençlik devri omurga eğriliklerinde, omurganın kimi gelişimsel hastalıklarında ve travmaya bağlı kırılma ve çıkmalarda vidalama ameliyatı sıklıkla kullanılmaktadır. Omurgaya vida yerleştirmesi süreci, kemiklerin birbirini taşıyamaz hale gelmesi sonrasında bir dayanak ihtiyacı ortaya çıkması nedeniyle yapılmaktadır. Burada maksat dayanağını ve istikrarını kaybetmiş omurgaya yine sağlam bir yapı kazandırılmasıdır. Halk ortasında “platin yerleştirme “olarak da bilinen bu ameliyatlarda, titanyum alaşımlı vidalar kullanılmaktadır. Platin olarak bilinmesinin bilakis bu ameliyatlarda platin hiç kullanılmamıştır.

3 boyutlu imaj ile muvaffakiyet oranı artarken yanılgı hissesi sıfırlanıyor

Omurgaya vida yerleştirilmesi gereken yer anatomik bölgeye nazaran değişmekle birlikte 1-2 mm hassasiyet ile tespit edilmelidir. Omurga vidalama ameliyatları yakın vakte kadar skopi denilen C kollu ve 2 boyutlu manzara verebilen röntgen aygıtıyla yapılmaktaydı. Bu ameliyatlarda vidanın istenmeyen bir bölgeye gitme ihtimali bulunduğu için yeni bir ameliyat riski doğuyordu. Lakin günümüzde 3 boyutlu tomografi imgesi alabilen Ameliyat sırasında kullanılabilenTomografi( O-Arm) teknolojisiyle gerçekleştirilen vidalama ameliyatlarında yanılgı hissesinin kalmadığı görülmektedir.

Günümüzde arabalarda kullanılan navigasyon sistemleri üzere tüm gayeleri ileri derecede hassasiyetle gösterebilen tıbbi Nöronavigasyon sistemleri mevcuttur. Bununla bir arada O-Arm aygıtıyla ameliyat sırasında steril koşullarda tomografi çekme imkanı bulunmaktadır. Bu sistemler birbiriyle senkronize halde çalışmaktadır. Ameliyat sırasında 1-2 mm’lik hassasiyet gerektiren vidaların inançla yerleştirilmesi sağlamaktadır.

Hasta kısa müddette ayağa kalkıyor

Ameliyat sırasında tomografi çekilmesini sağlayan O-Arm aygıtı ile gerçekleştirilen omurga vidalama ameliyatlarının farklı avantajlar da bulunmaktadır.

• Her basamakta cerraha kritik bilgi verir, hastalığın tekrarlanma riski sıfırlanmış olur.

• Hasta klasik usullere nazaran daha fazla radyasyon almaz.

• O-Arm görüntüleme sistemi, küçük kesiyle daha az girişimsel ameliyat imkanı sunduğu için hastaya süratli güzelleşme imkanı sağlar ve kanama azdır.

• Bu sistem kompleks ameliyatların taşıdığı büyük riskleri en aza indirir.

• Vidaya bağlı felç riski ortadan kalkmaktadır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir