Metabolizmayı hızlandırmak mümkün mü ?

Bazal metabolizma bir insanın istirahat halinde günlük ömrünü idame ettirebilmek için muhtaçlık duyduğu asgarî kaloridir. Metabolik sürat; vücudunuzun aldığı besinleri güce dönüştürme ve bu enerjiyi kalori olarak yakma kapasitesini tabir eder. Metabolizmanız gereğince çalışıyorsa, aldığınız besinler basitçe güce dönüştürülüyor ve bu güç eksiksiz olarak yakılıyor. Bunun bilakis metabolik süratiniz genetik olarak yavaş çalışıyorsa ya da hastalık üzere rastgele bir nedenden ötürü yavaşladıysa, besinleri güce ve kaloriye dönüştürme kapasiteniz azalıyor. Bunun sonucunda ise; fazla kaloriler yakılamıyor, yağlar depolanıyor ve kilo artışı görülüyor. Metabolizmanızı hızlandırmak için işte size teklifler.

1.Kas oranını artırıp, beden yazını azalmak

Metabolizma beden bileşimleri tarafından etkilenmektedir. Bu bileşimler, bedendeki kas ve yağ dokularının birbirlerine oranıdır. Kaslar, bedende yağlardan daha fazla kalori kullanırlar. Kaslı bedene sahip olan kimselerin, daha az beden yağına sahip olmalarından ötürü, daha süratli metabolizmaları vardır. Örneğin birebir uzunluk ve kiloda olan iki kişiyi ele alalım. Bunlardan tertipli olarak aerobik çalışma, beden geliştirme, fitness ve gibisi aletli programlan uygulayan kişinin beden yağ oranı daha düşüktür. Başkası ise hiçbir sportif aktivite yapmadığı için, beden yağ oranı öteki şahsa oranla daha yüksektir ve münasebetiyle metabolizma suratı da yavaştır. Öteki bir deyişle, birinci kişinin beden işlevlerini devam ettirebilmesi için, ikinci şahıstan daha fazla kalori harcaması gerekmektedir.

2.Hormonların tesiri

Yaşınız ilerledikçe buna paralel olarak metabolik süratiniz da yavaşlıyor. O denli ki, 20’li yaşlardan sonra bedeniniz her 10 yıllık periyotta yüzde 2 – 3 daha az güç yakmaya başlıyor. Bunun sebebi menopoz üzere hormonal faktörler de devreye girince metabolizmanızın yavaşlamasıdır. Başka taraftan, yaşımız ilerledikçe azalan bedensel aktivite seviyesi, kas kitlesinde azalmaya ve yağ depolarında artmaya yol açıyor. Metabolizma suratı yavaşladığı takdirde, obezite oluşma riski artıyor. Obeziteye eğilimli bireylerde görülen en kıymetli özellikler çok iştahın yanı sıra, yağ yıkımının azalmış olması. Yağların fazla alınması yağ yıkımını maniler. Hasebiyle yağ tüketimi, günlük besin tüketiminin yüzde 30’unu aşmamalıdır.

3.Haydi idman yapalım

İdman yapmak ve kas kitlemizi artırmak metabolizmayı hızlandırmanın en tesirli yoludur. Pekala idman sırasında yağ yakmak için kalp atışımız kaç olmalıdır ?
Aerobik karakterde bir çalışma sırasında azamî kalp atım sayınızın (MHR) belirlenmesi, çalışma maksat ve randımanı açısından kıymetlidir. Bu sayı şöyle hesaplanır: 220 – yaş formülü bu hesap için kullanılır. Buna formüle nazaran 20 yaşındaki bir kişinin, “Maksimum kalp atım sayısı” 200, 50 yaşındaki bir kişinin ise 170 dir. Aerobik çalışma sırasında nabzınız (HR); azamî kalp atım sayınız ( MHR ) x % 50’si ile MHR x % 80’i ortasında değişmelidir. Bu aralığa “Faydalı İdman Sınırı”(Training Effect Zone) denir. Bu hesaba nazaran, 20 yaşındaki bir kimsenin nabzı (HR), 100 ile 160 sayısı ortasında değişmelidir. Bunun üstünde bir nabız sayısı daha fazla aerobik bir yarar sağlamaz.

Düşük metabolizma suratının yarattığı kilolardan kurtulmanın en kolay yolu, sistemli idman yapmaktır. Şayet daha az kilo almak istiyorsanız, daha çok idman yapmalı ve daha çok yağsız kas kitlesine sahip olmalısınız. Yani, ortalama metabolik suratınızı artırarak daha fazla kalori yakmalısınız.

4. Yeşil çay

Yeşil çay da krom, manganez, selenyum ve çinko üzere ve kimi mineraller, bitkisel A vitamini, E vitamini, C vitamini bulunur. Bu içeriği yeşil çayı güçlü bir antioksidan yapar. Yeşil çayda bulunan ‘epi-gallo-kateşin-3-gallat’ ismi verilen ve kısaca EGCG olarak isimlendirilen bir biyolojik öğenin bedendeki yağ yakım suratını artırarak obeziteyle savaşmada rol oynayabileceği bildirilmektedir. Çeşitli çalışmalarda yeşil çayda bulunan kateşinlerden yüksek oranda alan bireylerin total, deri altı karın yağlarında ve trigliseridlerinde büyük düşüş gözlendiği bildirilmiştir. Araştırmacılar, yeşil çayla alınan kateşinin, sindirim sisteminde enzimlerin aktivitesini yavaşlatarak ve kalorilerin bağırsaklar tarafından emilimini azaltarak, kilo kaybını artıracağı üzerinde durmaktadır. Ortalama bir kupa yeşil çayda, 50-150 mg. ortasında polifenol bulunmaktadır. Önerilen ölçüyse günde 2-3 kupa yeşil çay yahut 100-750 mg./yeşil çay ekstresi almaktır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir