Kısa Süreli Dinamik Psikoterapi

Kısa Periyodik Dinamik Psikoterapi

TLDP (Time-Limited Dynamic Psychotherapy)

Freud’ la başlayan psikoterapi tarihi, günümüzde tanımlanmış, netleştirilmiş,

çerçevesi çizilmiş 400’ e yakın psikoterapi tekniğine ulaşmıştır. Neredeyse sınırsız sayıda

psikoterapi metodu olsa da temelinde tüm teknikleri dört ana kümede toplayabiliriz.

En eski psikoterapi sistemi hiçbir teknik ve kuramın bulunmadığı devirlerde

gelişmeye başlayan, hala de birçok ruhsal meselede yararlandığımız, insan davranışlarını

gözlemleyerek bunlardan mana çıkarma ve oradan sonuca gitmeye yönelik davranışçı

İlerleyen periyotlarda algı süreci, zihnin çalışma prensipleri, algıyı kıymetlendirme,

hafıza ile ilgili laboratuvar çalışmaları sırasında ulaşılan bilgiler sonucunda bilişsel terapiler

Bilinçdışı kavramını ve savunma düzeneklerini ortaya koyan Freud’la ise ödipal

devri odağına alan dinamik psikoterapi ve psikoanalitik psikoterapi doğmuştur. Bu ekole,

anne çocuk ortasındaki bağlanmaya dikkat çeken obje ilgileri kuramıyla Melanie Klein farklı

bir perspektif kazandırmış, ego psikolojisi, farklı bağlanma tarzları ve bunların nörobiyolojik

açılımlarının anlaşılmasıyla çok güçlü bir dinamik bakış açısı yakalanmıştır. Bu dinamik

döngü, davranışsal ve bilişsel çarpıtma ve şemalarla birlikte işlemektedir.

Bu bağlamda günümüzde yıllar alan psikoterapi süreçlerinin yerini, olabilecek en

büyük değişimi değil, mevcut kaynaklarla en süratli ve kısa müddette ulaşılabilecek en büyük

değişimi gerçekleştirmeye yönelik kısa müddetli ya da mühleti sonlu psikoterapiler almaya

başlamıştır. Kısa Periyodik dinamik psikoterapiler çok âlâ sonuçlar verebilmektedir.

Kısa Müddetli dinamik psikoterapi, genel çerçevesi psikodinamik olmakla birlikte obje

ilgileri ve kendilik psikolojisi kuramlarını içine alan, şimdiki kişilerarası ilgileri bilişsel

davranışçı yaklaşımda harmanlayan esnek bir psikoterapi tekniğidir.

Psikiyatrik araştırmalarda ayaktan tedavi gören hastaların büyük çoğunluğunun

tedavileri için kısa vadeli tedavileri seçtiklerini saptanmıştır. Bu danışanlarımız birçok sefer

duygusal acılarının bir an evvel bitmesi gereksinimindedir.

Kısa periyodik terapiler bu danışanlar için ülküdür. Mühleti hudutlu dinamik psikoterapilerde

terapinin başlangıç, orta ve son yapılandırması bulunduğundan danışanlar tedaviyi

sonlandırmaya daha istekli olmaktadırlar. Terapiyi sonlandırmak için muhakkak bir vakit verilmesi

hastaların terapiye bağımlı olurum kaygılarını azaltmakta, terapiyle ilgili telaşlarını

Kısa periyodik dinamik psikoterapide hudutlu odak ve hudutlu amaç vardır. Bu müddeti hudutlu

dinamik psikoterapileri açık uçlu psikoterapi yahut psikoanalizlerden ayıran en kıymetli

Odak çatışmalı çekirdek münasebetler teması, rol-ilişki modelleri, çözülmemiş ödipal

çatışmalar plan formülasyon metodu, döngüsel maladaptif örüntü üzere çeşitli

formülasyonlarla saptanır.

Kısa Vadeli dinamik psikoterapilerin öteki özellikleri vakit konulması, terapötik

mutabakat, çabucak müdahale, planlanmış bitiş vakti, optimistlik ve kontrattır. Kısa periyodik

terapilerde azamî seans sayısı 20’dir.

Kısa müddetli terapiler müddete hassas, aktif vakitli, uygun maliyetli taraflarıyla öne

çıkarlar. Ego gücü, motivasyonu ve obje alakaları yüksek seviyede olan danışanlar kısa

terapilerden daha düzgün yararlanırlar. Kısa periyodik dinamik psikoterapi çocukluk anıları, davranışın

bilinçdışı belirleyicileri, çelişkiler, transfer üzere temel psikanalitik kavramlar üzerine kurulmuş

olsa da, metapsikolojik modellere ya da Odipus kompleksi üzere çıkarımsal kavramlara girmez.

Hastanın güçlü tarafları vurgulanarak terapötik süreç gerçeğe dayalı tutulur.

Artık ve burada alakasına konsantre olunur.

Kısa vadeli terapilerde terapistler en az radikal müdahaleyi tercih eder, gelişimsel

yetişkin bakış açısına sahiptir, kimi terapi modellerindeki sonsuzluk kavramını kabul etmez,

hayat gerçekliğini ve günlük hayatı her vakit terapide olmaktan daha kıymetli görür.

Kısa Vadeli dinamik psikoterapinin temel prensibi terapist ile danışan ortasında gelişen

alakayı kullanarak, danışanın kendisiyle ve başkalarıyla olan etkileşiminde değişiklik

Kısa müddetli terapilerde esnek bir yaklaşım sağlayan Kısa Müddetli dinamik psikoterapi sıkıntı

hastaların tedavisinde rahatlıkla tercih edilebilir.

Kişilik bozukluklarında ve kronik şahıslar ortası ilgi ve bağlantı sorunlarında

epey tesirli bir psikoterapi metodudur.

Kısa müddetli dinamik psikoterapide semptomlar üzerinde durulmaz.

Gaye kişinin kendisiyle ve diğerleriyle alaka kurma biçimini değiştirmek yani kişinin

karakter yapısında değişikliğe gitmektir.

Kısa periyodik dinamik psikoterapi uygulamaları ruhsal farkındalığa sahip, yeni fikirlere

açık, iç müşahede yapabilen, şikayetlerini sınırlayabilen, değişim için motivasyon sahibi, kendine

karşı dürüst, tedavinin sonuçlarına dair gerçekçi beklentileri olan danışanlarda kâfi olur.

Kısa Vadeli dinamik psikoterapi modernist görüşe sahip olup olaylara kişilerarası

perspektiften bakar.

Bireyler ortası sorunlarda de, doğumdan sonra yaşayabilmek için aşikâr bir mühlet

diğerlerine bağlı olduğumuz gerçekliğinin rolü büyüktür. Kendimize bakış açımız ve kendimizi

nasıl hissettiğimizin, diğerlerine nasıl davrandığımız ve dünyayla olan bağlantımızın altında bu

Bireyin çocukluk çağında, ebeveynlerine inançlı bağlanması anksiyetenin olumsuz

tesirlerini değiştirmekte, sağlıklı gelişimi güçlendirmektedir.

Bu periyotta kodlanan deneyimsel ve bilişsel şemalar binanın temelini oluşturmakta,

bu alt yapı kişinin ileri devirlerindeki şahıslar ortası bağlantılarında duygusal bağı muhafaza ve

sürdürmekte birincil rolü almaktadır.

Kısa Periyodik Dinamik Psikoterapide ise bu sürecin muhakkak bir noktada bitmediği,

bireylerin başkalarıyla etkileşimi sırasında dinamik olarak değiştiğine inanılır.

Kişinin ilişkisel özellikleri ömrün birinci yıllarında şekillense de, kişinin bu şekli

sürdürüyor olması onun yeni yetişkin hayatıyla pekişmektedir.

Örneğin, çocukluğunda sakin ve yumuşak başlı, boyun eğici bir yaklaşım geliştiren bir

danışan, yetişkinlik periyodunda de hayatına yanlış, otoriter, dogmatik, cezalandırıcı şahısları

sokmakta, “vur ensesine al ağzından lokmayı” bağ üslubunu terk edememektedir.

Bu stil, karşısındaki insanları daha baskın ve zorbaca davranmaya davet

etmekte, bir kısır döngüye girilmektedir. Bu reaksiyonlarla karşılaşan danışan kendini

alıştığı ortamda hissetmekte, lakin ruhsal istikrarı için için bozulmakta, içindeki

huzursuzluk büyümektedir.

Kısa Vadeli Dinamik Psikoterapi bu temelde çalışır ve bugüne vurgu yapar.

Erken devirde yerleşen bozuk etkileşimler bugün de korunuyorsa, kişi bunu bugün

Geçmişteki çelişki ve acı gerçeklerin ortaya çıkarılmasına vakit harcamak yerine

bugün üzerinde çalışılmalı ve süratle sonuca gidilmelidir.

Kısa vadeli dinamik psikoterapiler bu taraflarıyla, ruhsal sıkıntıların tedavisinde süratli

ve ekonomik tahliller sunmakta ve sıklıkla tercih edilir hale gelmektedir.< /p>

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir