Kas (adele) yırtılması (myorhexis)

Çoklukla atletlerde sıkça görülen bu durum atlet dışında da son yıllarda epeyce yaygın olarak gördüğümüz bir durumdur. Bu kısa makalede atlet olmayanlarda ortaya çıkan myorhexisten bahsedilecektir. Alışık olunmayan, daima yinelenen ve zorlanan bir kas aktivitesi sonucu çok ani olarak ortaya çıkar. Derecesine nazaran ekseriyetle kas içinde az ya da şiddetli kanama da olur. Ağrı, yırtılan kas kümesinin çalıştırılması sonucu ortaya çıkar ve ilgili eklem(ler)in fonksiyonunu kısıtlar. Ağrı ve aktivite kısıtlaması aylarca (ortalama 3-4 ay) sürer.

Şuurlu davranılmaz ya da teşhiste gecikmeler yaşanırsa olay komplike olabilir ve düzgünleşme süreci bu uzun süreyi de aşabilir. Süregelen ağrı kronikleşirse nöropatik ağrıya dönüşebilir. Hudut sistemi bozulabilir, sinirsel kökenli fasikülasyonlar dahi ortaya çıkabilir.

Bacakta ya da koldaki kas kümelerinden birinde olursa bel ya da boyun fıtığı belirti ve bulguları ile karışabilir. Ayırıcı teşhisin güzel yapılması ve hastanın hikayesinin güzel alınması ve detaylı muayenesi gerekir.

Tedavisi basitçe ve sabırla ağrıyı uyandıran hareketlerin kısıtlanmasıdır. Bunun için deri üzerine ağrılı bölgeye uygulanan ağrı bandlarının faydası vardır. Band hafif gerilerek uygulanmalıdır. Bu ortada dayanılmayacak bir ağrı değilse ağrı kesici alınmamalı ancak yangı giderici ilaçlarla (antienflamatuarlarla) adale tamiratı destek edilmelidir. Adale ile birlikte adeleye gelen ve giden ince hudut lifleri de yırtıktan nasibini aldığından onların uç uca gelip onarılması için gerekli hudut vitaminleri (vitamin B, folat v.b.) eksikliği varsa bu durum da giderilmelidir. Akut evre çoklukla atlandığı ve sportmen dışındaki hastalarda farkedilmediği için soğuk ya da öteki uygulamalardan ileri evrelerde kaçınılmalı ve kasın tamiratını doğal sürece bırakmalıdır. Bu sürecin hayli uzun olabileceği unutulmamalıdır. Bu ortada kesinlikle ileri tetkikler (MRG,US,EMG,v.b.) yapılmalı ve öbür mümkün ağrı nedenleri ekarte edilmelidir.

Yırtılan adele tamir olduğunda ağrı çoklukla motamot başlangıcı üzere birdenbire kaybolur. Bu ortada kas kümesinin etkilediği eklemde “donukluk” olmaması için, adele yırtığı ağrısı geçtikten çabucak sonra eklem hareketlerine süratlice geçilmeli ve gerekirse bir FTR uzmanından yardım istenmelidir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir