Karpal tunel sendromu!!

El içine giden median sonun bilekte karpal ismi verilen ligaman altında sıkışması sonucu bilek ve elde ağrı, elde ve kolda bilhassa geceleri olan uyuşma, el marifetinde azalma, üzere bulgular oluşturan hastalıktır. Karpal Tunel Sendromu (KTS) en sık görülen tuzak nöropatisi olup genel popülasyonun %1’inde, yetişkin popülasyonun %2’sinde, el bileğini tekrarlayan hareketlerle sık kullanan bireylerde ise yaklaşık %5 oranında görülmektedir. Bayanlarda erkeklere göre %2-5 daha fazla oranda görülmektedir. 55-65 yaş ortası bayanlarda sıklıkla dominant elde, olguların %10’unda ise iki taraflı görülmektedir.

Olguların birçoklarında neden belirli değildir. Olguların %5-10’unda geçmişinde bilek bölgesinin travması vardır. Mesleksel nedenlerden oluşan tekrarlayan mikrotravmalarda öbür nedenlerdendir. Bununla birlikte Romatoid artrit, Kronik böbrek yetmezliği, Dibetes Mellitus, Gut hastalığı, Amiloidoz vb bir çok sistemik hastalıktan ve bilek bölgeside görülen tümörlerden dolayıda oluşabilir.

Hastalar genel olarak orta yaşlı bayanlar olup, elde ve bilekte yanıcı ağrı, küçük parmak dışındaki tüm parmaklarda uyuşukluk şikayeti vardır. Erken bulgular olan gece ağrıları, ve uyuşmaları hastayı uykusundan uyandırır, hasta elini üst kaldırarak yahut sallayarak ağrısını azaltmaya çalışır. Ağrı sıklıkla dirseğe, bazen omuza kadar yayılabilir. Vakitle el sıkma ve kavramada güçsüzlük meydana gelir. Geç bulgular günler içinde gelişen baş parmağa giden kaslarda (Tenar bölge) erime ve başparmakta avuç içine gerçek harekette güçsüzlüktür.

Teşhis koymada en sık EMG denilen elektrofizyolojik bir test kullanılır. En sık karıştığı hastalık boyun fıtığı yani servikal disk hernisidir. Karpal tunel sendromunun iki türlü tedavisi vardır. Bunlardan birincisi hafif olgularda ve EMG de patolojisi olmayan hastalarda konservatif tedavidir. Bunlar muhakkak aktivitelerden kaçınma, bileklik kullanma, meslek ve günlük hayat aktivitelerinin düzenlenmesi, ilaç tedavisidir. İleri olgularda ve EMG patolojilerine rastlanan hastalarda ise cerrahi tedavi uygulanmaktadır. Cerrahi tedavi teknikleri açık cerrahi teknikler ve kapalı cerrahi teknikler olarak ikiye ayrılır.

Kaynaklar

1- Türk Nöroşirürji Derneği Kitapları Temel Nöroşirürji Kitabı

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir