İntrakranial anevrizmanız var mı?

İntrakranial anevrizmalar olağan popülasyonda rastgele bir nedenle hayatını yitiren bireylerin yapılan otopsilerinde %3-5 oranında tespit edilmiştir. Lakin bu kadar sık görülmesine karşı bu anevrizmaların kanama oranı 13-15/100 000 dir. Yani mevcut olan bu anevrizmaların çok az bir kısmı kanamaya (beyin kanaması-subaraknoid kanama) meyillidir.

Fakat anevrizmaya bağlı oluşan beyin kanamaları maalesef çok benign seyirli değildir. Bu tip hastaların %30-35’i kanamayı takiben kaybedilir, %30-35′ ise tüm tıbbi ve cerrahi müdahalelere karşın önemli nörolojik sekel bırakacak formda hayatlarını devam ettirmek zorunda kalırlar. Lakin %30 luk bir hasta popülasyonu tüm yapılan tıbbi ve cerrahi müdahaleler sonrası olağan ömürlerine dönerler.

Yüz bireyden 3-5 kişinin taşıdığı ne vakit patlıyacağı muhakkak olmayan bir saatli bombayı başının içinde kim taşımak ister sorusuna ise yanıt herhalde hiçkimsedir.

İntrakranial anevrizmaların tespiti yani daha bulgu vermeden kanama yapmadan önce tespiti öncelikli bir gözetici tedavi usulü olmalıdır.

Anevrizmaların tespiti ise artık noninvaziv ve rastgele bir radyasyona maruz kalmadan %95 otanında bir güvenilirlikle İntrakranial MR angiografi görüntüleme ile yapılabilir.

Ayrıyeten Aorta koartasyonu, polikistik böbrek hastalığı, Mukopolisakkaridozlar, Fibromuskuler Displazi üzere hastalıklarda anevrizma görülme sıklığı çok yüksek olduğu için bu küme hastalarda 3 yılda bir MR angiografi ile denetim önerilir ve şayet anevrizma tespit edilirse yıllık yahut 6 aylık MR angiografi ile takibi yapılarak büyüdüğü tespit edildiğinde yahut daha önce de (ilk tespit edildiği zaman) müdahale edilebilir.

Olağan popülasyonda MR angiografi ile tespit edilen anevrizmaların çapı 5mm den büyükse müdahale edilebilir yahut takibe alınabilir. Şayet anevrizmanın büyüdüğü yahut 9-10 mmden büyük olduğu tespit edilirse buna müdahale etmek en akılcı usuldür.

TÜM BU SORULARIN KARŞILIĞINI ÇEKİLECEK BİR İNTRAKRANİAL MR ANGİOGRAFİ İLE BULMAK VE GEREĞİNİ YAPMAK MÜMKÜNDÜR!

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir