Faset eklem blokajı – faset medial dal blokajı ve rft

Omurgayı oluşturan vertebra ismini verdiğimiz kemiklerin birbiri ile irtibatını sağlayan faset ekleminin dejeneratif ve travmatik nedenlere bağlı olarak hasarı, boyun yahut belde lokalize yahut nadiren bacak ön ve art yüzüne yayılım gösteren bel ve boyun ağrısının en kıymetli nedenlerinden biridir. Ağrının nedeni faset eklemler olarak saptandığında faset eklem blokajı ve sonrasında radyofrekans termokoagülasyon (RFT) ile uzun vadeli yahut kalıcı tedavi sağlanabilir.

Sürecin Uygulanışı

Süreç ameliyathanede görüntüleme (C-kollu skopi) altında yapılmalıdır. Süreçten 4 saat evvelce itibaren aç kalmanız gerekmektedir. Ameliyathanede yaşamsal işlevleriniz anestezi uzmanı tarafından takip edilecektir. Damar yolundan ağrı kesici ve sedasyon sağlayıcı ilaç uygulandıktan sonra süreç uygulanmaya başlanır.
Faset eklem blokajı için C-kollu skopi ile eklemler görüntülendikten sonra lokal anesteziyi takiben faset ekleme 10 cm uzunluğunda iğne ile ulaşılır. Lokal anestezik  kortizon uygulanarak süreç bitirilir.

-Faset Eklem içi Enjeksiyon-

Blok sonrası hastanın ağrısında en az %50 ve daha fazla rahatlama beklenir. Lokal anestezik tesiri geçtiğinde hastanın ağrısı tekrar başlayabilir. Şayet kortizon kullanıldıysa 24-48 saat sonra ağrı yine azalmaya başlar.
Lokal anestezik uygulamasından sonra hastanın ağrısı istenen seviyede azaldıysa RFT uygulaması ile uzun vadeli rahatlama sağlanabilir. Bu uygulama çabucak faset blok sonrası tıpkı seansta yapılabileceği üzere 1-2 hafta sonra da uygulanabilir. Süreç faset blok enjeksiyonu üzere ameliyathanede uygulanmaktadır. Tekrar görüntüleme altında giriş yeri belirlenerek özel RF iğneleri ile faset median sonlara ulaşılarak RFT aygıtı ile sonun ağrı taşıyan lifleri ısı ile hissizleştirilir.

-Faset Medial Kısım RFT-

Süreç Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Sedasyon uygulamaları için süreçten evvel 4 saat kadar aç kalınması gerekmektedir.

Tansiyon ilaçları süreç sabahı çok az suyla alınmalıdır. Aspirin® , Coraspin® üzere kan sulandırıcı ilaçlar 1 hafta evvelden kesilmelidir.

Süreç Sonrası Yapılması Gerekenler:

Süreç sonrası 1- 2 saat istirahat edilmesi kâfi olur.

Teşebbüsten sonra azalan ağrı şikayeti 4-6 saat içinde tekrar başlayabilir. Bu durum lokal anesteziğin tesirinin ortadan kalkmış olmasından kaynaklanır.

Uzun tesirli kortizonun asıl tesiri 48-72 saat içinde tam istenilen seviyeye gelir ve ağrı 3-4 gün içinde azalmaya başlar.

RFT uygulamalarında ise 3-4 gün içinde ağrı şikayeti besbelli olarak azalmaya başlar ve 1 hafta-10 gün içersinde rahatlama sağlanır.

Teşebbüs sonrası 2-3 gün beli yahut boynu çok zorlayacak hareketlerden kaçınılması gerekmektedir.

Ağrı kesici ilaçlar şayet ağrı şikayeti varsa 2-3 gün kullanılabilir

Sürecin Riskleri Nelerdir?
En kıymetli risk enfeksiyon olmakla birlikte lakin 70-80 bin hastada bir görülebilecek çok az bir yan tesirdir. Bu türlü bir durumda antibiyotik tedavi başlanması gerekir. RFT uygulanan hastalarda kalçada ve bacağın üst kısımlarında süreksiz his kaybı görülebilir. Kullanılan kortizona bağlı olarak bedende sıvı tutulması ve şeker hastalığı olan hastalarda 1-2 hafta şeker sisteminde bozulma gözlenebilir.

Kimlere Uygulanmaz?

Teşebbüs yerinde yahut sistemik enfeksiyonu olanlar

Teşebbüsü istemeyenler

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir