Epilepsi hastasında baş ağrısı tedavisinde girişimsel blokların yeri

Olgu: 56 yaşında erkek hasta. 5 yıldır baş ağrısı var ve son 3 yıldır da bu baş ağrısına epilepsi nöbetleri eklenmiş. Bunun için hastamız çeşitli kliniklere başvurmuş. Buralarda çekilen kontratsız kranial MR’da epilepsi nedenini açıklayacak manzara bulunamamış daha sonra konstratlı kranial MR çekilmiş ve burada ensafalit bulgularına rastlanmış bunu da daha çok HSV virüs ensafaliti olarak düşünmüşler. Bu HSV ensafaliti medikal tedaviye karşılık vermemiş baş ağrısı ve nöbetleri devam etmiş. Epilepsi nöbetlerinin tedavisi için karbamazepin başlanmış lakin nöbetlerinde değişiklik olmamış baş ağrısı devam etmiş ve 6 ay ortalarla çekilen denetim konstrastlı kranial MR’da HSV ensafalitinin bulgularının devam ettiği görülmüş. Bunun üzerine hastamız baş ağrısı nedeniyle kliniğimize başvurmuş. VAS 8- 9’du. Hastamız geldiğinde baş ağrısının medikal tedavilere yanıt vermediği ve şiddetli olduğu için direk girişimsel blok yapma kararı aldık. Birinci olarak iki taraflı greater lesser occipital
blok yapıldı. VAS çabucak 6-7’ye geriledi. Hastamızın karbamazepin tedavisine motamot devam etmek üzere 21 gün sonra denetime çağırıldı.

Denetimde VAS 5-6’ydı. Nöbetleri azalmış fakat yeniden orta ara nöbetleri oluyormuş. Bunun üzerine hastamıza graeter lesser occipital blok yanına supraorbital infraorbital trochlear hudut bloğu eklendi ve karbamazepin tedavisine motamot devam ederek 21 gün sonra tekrar denetime çağrıldı. Denetimde VAS 3-4’dü ve nöbetleri hayli azalmıştı. Bunun üzerine girişimsel blokların ikiside motamot tekrarlandı ve tedavisi devam ederek 21 gün sonra denetime gelmesi söylendi. Denetimde VAS 0-1’di. Nöbetleri hiç olmamıştı. Burada girişimsel blokların ikiside motamot tekrar edildi ve tedaviye devam ederek 21 gün sonra kontrastlı kranial MR istenerek denetime gelmesi istendi. Denetimde hastamızın VAS’ı 0’dı, nöbetleri hiç olmamıştı ve çekilen kontrastlı kranial MR’da hiçbir patolojiye rastlanmamıştı ve sonuç olağan bulgular olarak gelmişti.

Bunun üzerine hastamıza hiçbir süreç yapmadan 6 ay sonra denetime gelmek üzere taburcu ettik.

Sonuç: Dirençli baş ağrısı tedavisinde girilimsel blokların kıymetli bir yeri olduğu ve bu türlü karşılaşılan dirençli baş ağrılarının tedavisi için öteki ünitelerin bu girişimsel blok için hastaları algoloji polikliniğine refere etmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Yeniden bu girişimsel bloklarda da sempatik blok yapıldığı parasempatik aktivite olduğu ve buna bağlı vazodilatasyon olduğu ve hasarlı bölgede oksijen artımına sebep olduğundan ötürü beyin içindeki patolojinin düzeldiğini düşünmekteyiz.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir