Epidural steroid enjeksiyonu (ese)

Boyun ve bel bölgesinde ortaya çıkan ve hudut kökü basısına neden olan omurga hastalıklarında faal bir formüldür. Disk fıtıkları ( bel- boyun fıtığı ) , disk kayması ve dar omurilik kanalı üzere bel-boyun ağrısına neden olan hastalıkların tedavisinde epey aktif bir yoldur. Buradaki gaye bası sonucu oluşan inflamasyon ve ödemi azaltmak, yapışıklıkları çözmektir. Epidural steroid enjeksiyonunun en çok tesirli olduğu durumlar hudut kökleri üzerine bası ve disk hernileridir. Semptomları yeni başlamış hastaların %70-80’i düzelir ve ileri tedavi gerektirmezler, daha geç olgularda % 50-70 hastada 2 ay ile 1.5 yıl ve üzerinde bir müddet rahatlama sağlanır. ESE, hastanın yakınmalarının başlamasından sonra birinci 6 ay içinde yapıldığında aktifliği daha fazladır. Epidural enjeksiyon ile hasarlı olan spinal hudut etrafına tesiri uzun süren bir depo steroid ve erken devirde rahatlamayı sağlamayı sağlamak için lokal anestezik içeren bir ilaç karışımı yapılır.

ESE Nasıl Uygulanır?
Teşebbüs, Algoloji uzmanlarınca, devamlı radyolojik görüntüleme altında (C-kollu skopi ile) yapılmaktadır. Süreç sırasında hastanın yaşamsal işlevleri bir anestezi uzmanı tarafından monitörize edilerek, hastanın ağrı duymaması için damar yolundan ilaç uygulanır. Tüm süreçler lokal anestezi altında yapılır.

ESE uygulamasında 3 teknik vardır:

Kaudal Teknik: Omurganın en alt kısmından (sakral hiatus) girilerek yapılan uygulama formudur. Bu uygulamada omurganın daha üst kısımlarına ilacın ulaşabilmesi için yüksek hacimde ilaç karışımı uygulanması gerekir.

Kaudal Steroid Enjeksiyonu Skopi İmajı

İnterlaminar teknik: Bu uygulamada omurganın ortasından iğne ile girilerek ilaç enjeksiyonu yapılır. Kaudal enjeksiyona nazaran daha düşük hacimde ilaç kullanılır. Dural kese delinme riski bu teknikte daha fazladır.

İnterlaminar Steroid Enjeksiyonu Skopi Manzarası

Transforaminal teknik: İlaç, sorunlu olan spinal hududun omurgadan çıktığı delikten bir iğne ile girilerek etkilenen hududun etrafına yapılır. Tedavi için hedeflenen sona yönelik bir teşebbüstür. En az hacimde ve en yüksek konsantrasyonda ilaç bu teknikte verilir.

Transforaminal Steroid Enjeksiyonu Skopi İmgesi

ESE Öncesi Hastanın Dikkat Etmesi Gereken Noktalar:
Epidural steroid enjeksiyonundan evvel yaklaşık 4 saat aç kalınması kafidir. Devamlı kullanılan tansiyon hapı, kalp ilacı üzere ilaçlar az suyla alınmalıdır. Aspirin® , Coraspin® üzere kan sulandırıcı ilaçlar 1 hafta evvelce kesilmelidir.

ESE Sonrası Yapılması Gerekenler
Süreç sonrası 1- 2 saat istirahat edilmesi gerekir. Enjeksiyondan sonra belde ağrı ve teşebbüsün yapıldığı bacakta süreksiz bir uyuşma ve ağrı olabilir. Teşebbüsten sonra azalan ağrı şikayeti 4-6 saat içinde tekrar başlayabilir. Bu durum lokal anesteziğin tesirinin ortadan kalkmış olmasından kaynaklanır. Uzun tesirli steroidin asıl tesiri 48-72 saat içinde tam istenilen seviyeye gelir ve ağrı şikayeti 3-4 gün içinde azalmaya başlar.
Teşebbüs sonrası 2-3 gün beli yahut boynu çok zorlayacak hareketlerden kaçınılmalıdır.

ESE Uygulanamayan Durumlar

Teşebbüs bölgesinde enfeksiyonu olan,

Hamile olan yahut olma ihtimali olan,

Önemli kanama, pıhtılaşma bozukluğu olan,

Teşebbüs yapılmasını kabul etmeyen hastalara süreç yapılmaz.

ESE Yan Etkileri-Riskleri Nelerdir?
Epidural steroid enjeksiyonu yapılan hastalar içerisinde 40-60 bin hastada bir sıklıkta enfeksiyon görülme ihtimali mevcuttur. Bu nedenle uygulamalar ameliyathanede mutlak steril şartlarda gerçekleştirilerek bu mümkünlük en düşük seviyeye çekilir.
Çok ender olarak süreksiz baş ağrısı olabilir. Hudut hasarı da çok ender görülen bir durumdur. Bilhassa hudut hasarı önemli bir yan tesir olduğundan ötürü riski en aza indirmek için teşebbüsün mutlak suretle C-kollu skopi ile görüntüleme altında yapılması gerekir.

Kullanılan steroide bağlı olarak bedende sıvı tutulması ve şeker hastalığı olan hastalarda 1-2 hafta şeker tertibinde bozulma gözlenebilir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir